7 במאי 2013
 
 
"בצורת" – דיווח מישיבת מליאה 6 (6 במאי 2013)
 
מעביר לעיונכם דיווח נוסף מישיבת המליאה האחרונה שהתקיימה בשבוע החולף. לא דיווחתי על אירועי הישיבות הקודמות, היות ומרבית התכנים שלהם כללו את דיווחי ראש המועצה ואישור המליאה להליכים טכניים הנדרשים בחוק (מינוי ועדות, מינוי סגן לראש המועצה, אישור תקציבי הועדים ותקציב המועצה וכו'). ככלל עבודת המליאה בקדנציה הנוכחית הצטמצמה למינימום הנדרש, כאשר רוב הזמן מנוצל לדיווחים שוטפים.

ועדת החינוך אינה קיימת עוד למעשה מאז התפטרתי מראשותה בקדנציה הקודמת. ראש המועצה החליט כי הועדה שהייתה המרכזית והפעילה ביותר מבין ועדות המליאה, אינה נדרשת עוד וכך יוצא שלא מתקיים פיקוח שוטף על פעילות, המקבלת ביטוי בכ- 60% מתקציב המועצה.
הדיווח שלי כולל רק תכנים שלמיטב דעתי הסובייקטיבית, חשבתי כי תמצאו בהם עניין.
 
ר' המועצה דיווח כי נבחנת כעת האפשרות להעברת בתי הספר היסודיים של המועצה לשיטה של ניהול עצמי, בדומה לשיטה הנהוגה בקריית חינוך "דרור". במידה והתוכנית תצא אל הפועל, הפיילוט יתקיים בביה"ס  "הדר השרון".
 
נבחנת אפשרות ע"י משרד הפנים לשינוי הקריטריונים בהגדרת המועצות המקומיות והאזוריות, לצורך חלוקת משאבים, בעיקר בנושא החינוך, כך שבפועל מועצות חזקות מבחינה סוציו-אקונומית (כדוגמת לב השרון), יממנו מועצות חלשות. למזלנו פורום הערים הגדולות ומרכז השלטון המקומי מתנגדים לתוכנית, שעלולה לפגוע קשות בתקציב המועצה השוטף.
 
קיבלנו תזכורת לאירוע קהילתי להתרמה לעמותת "חיים" לטובת ילדים חולי סרטן.  מדובר באירוע לילדים ונוער שיתקיים ב"קריית חינוך דרור" בתאריך 23/5, שיכלול מגוון הופעות של אמנים, דוכני מכירות והפעלות. חברי המליאה נתבקשו לקדם את האירוע, כל אחד בתחום יישובו.
 
אגרת השמירה – משרד הפנים שינה את התקנות בנושא גביית אגרת השמירה ביישובים, כשעיקר השינוי נוגע לשני נושאים. הראשון הינו שהחיוב יהיה יחסי לגודל הנכס והשני שלא ניתן יהיה לחייב בחובת שמירה, תושבים בישובים הגובים אגרת שמירה ולהיפך.  התקנה החדשה יוצרת פערים גדולים מאוד בעלות אגרת השמירה, בין התושבים ובשל כך נושא אכיפת התקנה עוכב בעין ורד וביישובים נוספים, עד לקבלת הבהרות לנושא ממשרד הפנים. כעת משהובהר כי התקנה תקפה, יפיץ ראש המועצה איגרת הסבר בנושא לתושבי המועצה.
 
תקציב לביצוע סקר בטיחות במגרשי הספורט ובמתקני פעילות תנועות הנוער בישובים – מליאת המועצה אישרה תקציב מיוחד (תב"ר) בהיקף של 160,000 ₪ לביצוע בדיקות בטיחות למתקנים בהם מקיים הנוער פעילות, בדומה לבדיקות הבטיחות הנעשות בבתי הספר ובגני הילדים. בכך הגיע לסיומו מאבק אישי שלי, בן שלוש שנים, לאישור תקציב לפעילות חיונית זו. ועדת החינוך בראשותי יזמה פעילות זו שאושרה ארבע פעמים במליאת המועצה, אך לא בוצעה במהלך כל תקופה זו על ידי המועצה מחוסר תקציב (???). אתמול נמצא מקור התקציב המיוחל.
 
אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת – לאחר בחינת הפרוטוקול שהועבר לעיוננו המוקדם, היה נדמה לי ולנציג משמרת כי לא השתתפנו בישיבה המדוברת. מהאזנה להקלטת הישיבה (שאני מבצע בהתנדבות, לאחר שהחלטת המליאה להקלטת ישיבות המליאה אינה מתבצעת), הסתבר שאכן קטעים שלמים בפרוטוקול הוכנסו אליו מבלי שהוזכרו כלל במהלך הישיבה. להלן מדגם של מספר נושאים כאלו שפורטו ע"י נציג משמרת:

 
  • החלטה על צמצום משרת אחד משני המהנדסים במועצה.
  • בחינת האפשרות להעברת האחריות לביצוע עבודות הבניה בביה"ס "בכר רוסו" מהחברה למשק וכלכלה לחברה הכלכלית של המועצה.
  • פרק שלם  הדן בהאצלת הסמכות מהמועצה לועדים המקומיים, למשל בנושאי אחזקת מוסדות ציבור, שירותי דת, ניקוזים, פינוי אשפה, בתי עלמין ועוד ועוד ועוד ועוד.
  • אישור תוספת לפרוטוקול ישן מנובמבר 2011, בנוגע לצווי מיסים לועדים המקומיים.
בנוסף הושמטו הערות חשובות הנוגעות להחלטות שהתקבלו. לדוגמא, בנושא הקמת רשות חניה במועצה, הערה שקבעה כי התוכנית תעשה בתיאום עם הועדים המקומיים ולא יקודם כל צעד בנושא עד להצגתו במליאה.
לדעת נציג משמרת מדובר בזיוף פרוטוקולים.

הבהרתי לראש המועצה שטען כי הוא בקושי קורא את הסיכומים, כי להבנתי מדובר בבעיה קשה ועקרונית. אכן לעיתים מתעוררת בעיה בהבנת הנאמר ולאחר הערות חברים מתוקן הנוסח. אולם במקרה הזה מדובר בתופעה שלמיטב זכרוני לא ארעה בעבר, כאשר מישהו טרח והכניס לפרוטוקול חלקים נכבדים שכלל לא נדונו בישיבה וזו כבר תופעה מדאיגה במיוחד.
ראש המועצה סיכם כי נשלח לו את כל ההערות והוא יבחן אותן.
 
חג שבועות שמח לכל תושבי עין ורד
 
שלכם,
רן   להב
נציג עין ורד במועצה

 כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים