פרוטוקול ישיבת מספר 10 30/7/13
 
נוכחים:      יוסף מורבר, עפר ברשד, דדה גולדשמידט, גולי קשת,  רן להב, צביקה כהן, אייל פיס, ליאת מזרחי  ואביחי סימנר .
נעדרו:  
על סדר היום:
 1. אישור פרוטוקולים מתאריך 11.6 ו- 17.6
 2. ביצוע תקציב חצי שנתי.
 3. שמירה – משמעות חוזר מנכ"ל, עדכון פגישה עם מפקד החבל, תוכנת אפליקציה ושער חשמלי ליד וונדי (דרום).
 4. תקציב הגן העגול תשע"ג וחלוקת בונוסים.
 5. בקשת אליהו חיון – קורס בודק חודשי למתקני משחקים. הושמט
 6. בקשת הרצל פנחס – קורס גינון.
 7. מתנות לאירועי עובדי הוועד.
 8. פעילות נוער שלא בתנועה.
 9. אירועים פרטיים בשטחים ציבוריים.
 10. השכרת המועדון ליריד מכירות/סדנאות.
 11. ניהול סיכונים – הצגה והשלמת המסמך.
 12. . עדכונים: א. מנשר עדכונים.
               ב. ועדת רכש.
               ג. תחבורה
               ד. פיילוט ניקוי כבישים ומדרכות.
 1. שונות.
  
      1.   לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מתאריך  11.6.13 , 16.7.13
מאשרים פרוטוקול וועד מיום 11.6.13 ומיום 16.7.13
 1. לסעיף 2  - ביצוע תקציב חצי שנתי.
  בדיקת ביצוע תקציב חצי שנתית משמשת בעיקר לבקרת ביצוע בתקציב המוניציפאלי השוטף, תקציב השמירה ותקציב הגן:
  תקציב שמירה – סטטוס הגבייה כ 70%
  תקציב מוניציפאלי שוטף- הערכת הגבייה כ 70%, קיים חוב עסקים מ 2012 ו 2013, יצא מכתב התראה לעסקים לפני ביצוע פעולות גבייה.
   
 2. לסעיף 3- שמירה –
  משמעות חוזר מנכ"ל מנסה להסביר ולפרש את תקנות השמירה, המשמעות הנה שחלק מההוראות מקבלות משמעות אחרת או חדשה מתגלים פרטים חדשים המאלצים אותנו לשנות את פרטי הגביה. גבייה ממוסדות מדינה אינה מוגדרת היטב, לבדיקת היועץ המשפטי של הועד ניתן לגבות גם ממוסדות מדינה בתחום צו המיסים וכך נפעל. ע”פ גזבר המועצה יתכן ותידרש אסמכתא לכמות מעברי השומר, על הוועד להיערך ליכולת תיעוד לכך. קיימת אי בהירות לגבי האופן הנכון בו יש לבצע השקעות לצרכי שמירה לכן הגביה תוגדר כהיטל שמירה, מצלמות יקנו בליסינג ובסוף תקופה יעברו לרשותנו, ע"פ התקנות ניתן להתנהל תקציבית ע"פ התקנות הישנות עד סוף 2013.
  הנחות אפשריות למטר שאינו למגורים במדרגות 20% ו 40% הנחה, ועדת כספים תכין הצעה ומשמעות לאישור הועד.
מתוכננת פגישה עם מפקד החבל במהלך ספטמבר.
זיו זרצקי הציג תוכנת אפליקציה לביטחון אישי מציע להפעילה חינם במושב, התוכנה מתקשרת למוקד בעת אירוע .  ואפשר גם לשומר המושב. הועד מאשר לפרסם למושב אך לא מתחייב או מאשר את שירותי השומר לשם כך.
שער חשמלי ליד וונדי (דרום)- קיימת התנגדות לשער מצד מספר חברים ומנגד בקשה לביצוע
מחברים אחרים, השער יוצב אך תעשה בדיקה נוספת לגבי שעות סגירתו. 
 
 1. לסעיף 4- תקציב גנים-
  השנה לא נגבו דמי רישום, קיימת ייתרה משנים קודמות שמיועדת להשקעה בגן ובצ"מ. הוועד מאשר מתן תגמול באפן חד פעמי לצוות כיוון שיש יתרה לעניין.
 
 1. לסעיף 5-  בקשת אליהו חיון – קורס בודק חודשי למתקני משחקים. הושמט           
מאשרים לאליהו לצאת לקורס בודק מתקני משחקים חודשי.
הושמט 
 
 1. לסעיף 6-  בקשת הרצל פנחס – קורס גינון.
  מאשרים להרצל קורס עיצוב הקמה וטיפוח של הגינה הביתית בעלות של 950 ₪.
   
 2. לסעיף 7- מתנות לאירועי עובדי הוועד
  מאשרים מתנה 500 ₪ לכל שמחה לבן משפחה מקרבה ראשונה לעובד הועד.
 
 1. לסעיף 8- נדחה
 1. לסעיף 9- אירועים פרטיים בשטחים ציבוריים, דשאים.
  חברים מבקשים לקיים אירועים פרטיים מעת לעת בשטח הציבורי, הנושא נבדק משפטית וכן נבדקה מדיניות גורמים מוניציפאליים שונים.
הועד מחליט להבחין בין אירוע בו יש מתקנים כלשהם (כולל חיבור/שימוש  בחשמל, מים) לבין אירוע ללא מתקנים כלל. באירוע עם מתקנים ידרשו 200 ש' (לכל מתקן מים 20 שקל נוספים). ובאירוע ללא מתקנים וללא שימוש במערכת הגברה לא יידרש תשלום. 
 
 1. לסעיף 10 -השכרת המועדון ליריד מכירות/סדנאות.
  מחליטים לא לאשר שימוש במועדון ליריד מכירות פרטי.

 1. לסעיף 11-  ניהול סיכונים – הצגה והשלמת המסמך
  השלב הבא בתהליך עדכון רשימת הסיכונים, תעדופם ותיקצוב צמצום הסיכונים שבעדיפות. נדרשת החלטה/אישור הועד בכל שלב.
 
 
 1. עדכונים:
א. מנשר עדכונים- מדיי חודש או חודשיים יופצו עדכונים תמציתיים משולחן הועד.
ב. ועדת רכש-מאשרים עד 5000 ללא נהל מיוחד, עד 12 אלף שקל עם הצעה בכתב ועד  69  אלף שקל שלוש הצעות בכתב, מעל 69 אלף ע"פ נהל מכרזים (מכרז זוטא) .
ג. פיילוט ניקוי כבישים ומדרכות- מציעים למועצה לקיים פיילוט בו הניקוי יהיה באחריות הוועד מותנה בקבלת תקציב יחסי מהמועצה
ד. מתוכנן פיילוט ריסוק גזם במקום פינוי בצור מושה- הכסף שיחסך יישאר במושב.
ה. רן מעדכן שועדת נוער במועצה דנה באפשרות שילוב נוער עם צרכים מיוחדים בפעילות הנוער הרגילה במושב. השילוב דורש הדרכה למעורבים, זמינות הורה וכד'
ו. רן מעדכן שמספרי הבתים במושב משום מה חסרים במשרד פנים, יועבר לפנינה לבדיקה כיוון שאלו הוגדרו במסגרת העבודה על הרחובות.
 
13. שונות
א. הושמט
ב. מבקשים מהמועצה להגדיר סמכות אחריות ותקציב מתאים מהמועצה לוועד בנושאים מוניציפאליים.
ג. הוחלט והוסכם על מיקום גן מועצה בתוך שטח שגודלו 400 מ"ר שאושר לנושא ע"י האגודה.
 
רשם: אביחי סימנר כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים