פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מיום 19/4/09

 

נוכחים:   דובי סבידור, שלומי אנג'ל, מעין כפיר, אביחי סימנר, אודי פרץ,  גילת לוין, רן להב,  ליאת מזרחי.

מוזמנים: יהודה צחורי (ועדת קליטה), אילן ירון (נושאי הנדסה ופיתוח), קלאודיה לפיד (מגרש כדורעף חופים).

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מיום 17/3/09.

2. דיווח רבעוני.

3. ועדת קליטה – מוזמן יהודה צחורי.

4 . ועדת חזות פני המושב.

5. יועץ משפטי לוועד המקומי.

6. סיכום סיור נציגי המועצה.

7. מרכז מוסיקה.

8. מגרש כדורעף חופים – מוזמנת קלאודיה לפיד.

9. צומת עין ורד, כיכר הברכות, תאורת רחובות – מוזמן אילן ירון.

10. עדכונים ושונות.

 

1. לסעיף 1 -  אישור פרוטוקול מיום 17/3/09:

 

מאשרים פרוטוקול מיום 17/3/09.

 

2. לסעיף 2  - דיווח רבעוני:

 

שעור הגבייה עומד על כ 65%. יש להוציא תזכורות מיידיות לתושבים שטרם שילמו ולחייבם בריבית פיגורים כקבוע בחוק. במידה של סרבני תשלום יש להעביר לטיפולו עו"ד מוטי גולדשטיין.

 

3. לסעיף 3  - ועדת קליטה:

 

בהמשך להחלטה קודמת מאשרים הקמת הוועדה על פי יוזמת יהודה צחורי. חברים בוועדה: יהודה צחורי, מעין כפיר, יפעת גינת ואיציק להב (יש לקבל הסכמתו).

על פי הצעת יהודה צחורי הנושא יפורסם בעיתון. תושבים חדשים אשר אושרה קבלתם למושב יעודכנו בחדשות המושב כבר משלב זה . הוועדה תכין תכנית פעולה ובכלל זאת דרישת תקציב.

 

4.  ועדת חזות פני המושב:

 

הוועדה – איקה פלור ואלון הריס, לאחר פגישה עם גילת, יוסף ודובי החלה לפעול והציגה תכנית עבודה. התכנית מצורפת לפרוטוקול זה. יוכנו סדרי עדיפויות לביצוע. פיקוח על העבודות באחריות יוסף מורבר.

 

5. יועץ משפטי לוועד המקומי:

 

מאשרים התקשרות ליתרת שנה זו עם עורך דין משה אייזיק. בסיס ההתקשרות - ריטיינר חודשי.

 

6. סיכום סיור נציגי המועצה:

 

מציינים שהסיור עבר בהצלחה. על פי הרשמים שהועברו מנציגי המועצה – ניכרת עשייה מוניציפאלית משמעותית. רשמי הסיור סוכמו בפרוטוקול שהוכן על ידי נציגת המועצה. יש לוודא קידום בקשות/דרישות עין ורד. (באחריות ליאת).

 

7. מרכז מוסיקה – חדר חזרות:

 

אודי מציין בסיפוק שחדר החזרות החל לפעול ונמצא בתקופת הרצה. המרכז ממוקם במקלט הסמוך לצרכניה (חורשת האורנים). בביצוע העבודות נטלו חלק שלשה הרכבים מוסיקליים – אילן בראל, רון שנקין ואורי אנג'ל - שכבת ט'. אודי מציין לשבח את כל המעורבים ובכלל זאת ורד סירוטה ואליהו חיון. דובי מודה בשם הוועד לכל העוסקים במלאכה ובראש ובראשונה לאודי אשר דחף, ניהל, ארגן ורכש, והביא את הפרויקט לידי סיום מהיר.

סוכם כי יושלם תקנון פעילות במקום. אישור לפעילות במקום – אודי וורד סירוטה. כמו כן ייבדק ויישקל עניין ההשתתפות בהוצאות הפעלת המקום.

 

8. מגרש כדורעף חופים:

 

קלאודיה סבורה שהקמת המגרש בסמיכות לבריכה תועיל הן לבריכה והן לכלל תושבי המושב. על פי הרעיון שמוצע ייגזר שטח הסמוך לגדר הדרומית של הבריכה לטובת הכשרת מגרש כדורעף חופים. שטח המגרש – 12 X 6. המגרש ישמש את הבריכה רק בשעות הפעלתה ביתרת הזמן יעמוד לרשות התושבים. עוד מציעה קלאודיה לרכוש במשותף מכשירי כושר שיועמדו לטובת הציבור במתכונת דומה. סוכם כי שלומי אנג'ל יבדוק המיקום המוצע וההשלכות הנגזרות מהקטנת השטח הפתוח ולאור מסקנותיו תתקבל החלטה.

 

9. צומת עין ורד, כיכר הבריכות, תאורת רחובות:

 

א.     צומת עין ורד – יש להפעיל לחץ מסיבי על המועצה ומע"צ ולהודיע שכל האחריות תוטל עליהם במידה שתתרחש תאונה במקום. כמו כן יש לדרוש סימון מעבר חצייה במקום.

ב.     לאור התנגדויות תושבים להכשרת כיכר בכניסה למושב – מבקשים מאילן לשוחח עם המתנגדים ולהבהיר כי המצב המוצע טוב יותר מזה הקיים כיום.

ג.      לעניין כיכר הברכות – מספר בעיות מעכבות הפרויקט. נקבעה ישיבה דחופה עם היועצים השונים ונציגי ציבור. הוועד מבהיר לאילן ירון  כי הנושא דחוף שהתקציב ירד ויש לפעול בנחרצות ובמהירות.

 

ד. לעניין מרכזיות החשמל – יש לקדם הטיפול נוכח התקלות החוזרות ונשנות במערכת תאורת הרחובות המושבית.

 

10. עדכונים ושונות:

 

א.     צוין לשבח ערב הנשים אשר אורגן על ידי בת חן עשור ואדווה גולדמן והתקיים במועדון לחבר.

ב.     הוועד מודה למיכל רייכר על הירתמותה לביצוע עבודת פסיפס על חזית הבמה המרכזית.

ג.      יש לקיים פגישה בעניין המעבר בין רחוב הנוער לרחוב הפרסה. יש לבטל מעבר זה לאלתר ולטפל בהשבת המצב לקדמותו ובכלל זאת תעלת המים אשר נחסמה.

ד.     הוועד עודכן על תביעת הדיבה של יאיר גבאי נגד דובי סבידור וניר לוין.

ה.     חזות הכניסה למושב נפגמת כתוצאה מכיסוי הגדרות, בשתי חצרות ביוטה ירוקה. מציעים לבדוק אפשרות לשתול במקום פסיפלורה או הרדופים. העניין כרוך גם בהתקנת מערכת השקייה.

ו.        יש לקדם הצעות מהנדסים לכתב כמויות לשיפוץ בית העם. תקבע ישיבה מיוחדת לעניין זה עם גלית מוטשן.

 

רשם: דובי סבידור

Go Back  Print  Send Pageכל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים