עיקרי פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מיום 09/09/09 

מסיבות שונות הושמטו מפרוטוקול זה מספר סעיפים 

נוכחים: דובי סבידור, אביחי סימנר, שלומי אנג'ל, מעין כפיר,  אודי פרץ,  גילת לוין, יוסף מורבר, רן להב, ליאת מזרחי. 

1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מיום 3/8/09:

מאשרים פרוטוקול מיום 3/8/09.  

2. לסעיף 2 - נושאים  לטיפול ועדכונים:

א. לאחר שהסתבר שאין אפשרות להקים "זולה" בשטח הממוקם ממערב להרחבה הצפונית סוכם כי יוסף מורבר בעזרת פרום ואחרים ינסה לאתר שטח חליפי למטרה זו.

ב . רז דרוקר מסיים תפקידו כרב"ש בסוף ספטמבר. מודים לרז על פעילותו .

ג. סוכם כי הוועד יממן 50% בלבד מעלות קורס פעילי ציבור.

ד. נוכח רצון הוועד להקים מרכז למידה של המועצה בעין ורד ונוכח היתרונות הגלומים בכך שהמרכז ישכון כאן, מאשרים ההצעה למימון ביניים מול המועצה לרכישה והצבת קראוון באחד השטחים החומים. על פי ההצעה עין ורד תרכוש המבנה ותשפצו ובמהלך שנת הכספים הבאה מועצת לב השרון תחזיר לעין ורד ההשקעות. את שאר ההשקעות במבנה תבצע המועצה. במידה שהמועצה תאשר הצעה זו ניתן יהיה לצאת לדרך. 

3. לסעיף 3 – תקציב חגיגות ה – 80 למושב:

מאשרים תקציב מיוחד לציון שמונים שנות עין ורד. תקציב זה כולל פרויקטים מיוחדים  וכו'. במסגרת זו מאשרים התקשרות עם הבמאי .

הוועד משבח את המאמץ והעבודה המשובחת של צוות השמונים בהובלת גילת לוין ואודי פרץ.

פתיחת חגיגות השמונים תצוין ביום הספורט המושבי שיתקיים בשבעה עשר באוקטובר שנה זו. 

4. לסעיף 4 - דיווח אירוע מסיבת ריקודים בבריכה:

מציינים כי האירוע היה מוצלח וכי 50% מהמשתתפים  היו תושבי עין ורד.  התקציב לא נוצל במלואו נוכח ריבוי המשתתפים. יש לציין כי היו מספר תלונות על הפרעה  ואף הוזמנה משטרה.

הוועד מודה לסיגל קדוש על ארגון המסיבה.

5. לסעיף 5- דיווח אירוע מסיבת קיץ:

אירוע רב משתתפים – כשלש מאות לערך שזכה להצלחה גדולה. אוירה משפחתית, פעילות ספורטיבית, רוח צעירה ומזון בשפע תרמו להצלחה.

מודים לאדווה גולדמן, סתיו כשר וגיטי חיימוביץ ולצוות שעמד לצידן. 

6. לסעיף 6 - ועדת רווחה – מוזמנים חברי הוועדה לשעה 21:30:

עדה סימנר, שוש שנהב ואבשלום קרסיק דיווחו לוועד על מספר מהלכים חשובים שבצעו בעת האחרונה בתחום זה. בנושאים מסוימים התערבות הוועדה פתרה מצוקות ונתנה מענה הולם ברגישות ובתבונה. מציעים לפתוח חשבון בנק בו ירוכזו תרומות בעת צורך.

עניין נוסף – חברי הוועדה סבורים שיש מקום לרכוש מכשיר החייאה מסוג דפיברילטור חצי אוטומטי שיאוחסן במקום נגיש שיעמוד לרשות צוות שיוכשר לכך בכל ימות השנה ובאירועים רבי משתתפים בפרט.

הוועד סבור שיש מקום למלא הבקשה ואולם בטרם יעשה כן ביקש מהוועדה להתייחס למכלול הנושאים הקשורים בעניין זה: איפה יאוחסן, מי יתפעל, מידת האפקטיביות, יתרונות בשיטה זו לעומת התקשרות עם חברה כגון שח"ל וכו'.

הוועד מודה לוועדת הרווחה על פעילותה החשובה. 

7. לסעיף 7 - ועדת דת – מוזמנים חברי הוועדה לשעה 21:30:

אבשלום קרסיק, איציק רייכר, ישראל טייבר וראובן כהן מציינים את החשיבות הרבה בפעילות בית הכנסת וסבורים שיש להותיר במקומם את שלטי הפרסום הקיימים ולא להפחיתם כפי כוונת הוועד. הובהר לחברים כי הוועד שמברך ומוקיר את עבודתם מתכוון לבצע שינוי משמעותי בכל מערך השילוט ובכלל זאת להפחית את כלל השלטים במושב. סוכם כי לכשנדון בשלטי התרבות בכלל ובית הכנסת בפרט יוזמן אבשלום קרסיק לישיבה.

גם ההצעה להתקין שלטים בכניסה הצפונית של המושב (לבאים מעין שריד) תילקח בחשבון.

הוועד מודה לוועדה לענייני דת על פעילותה החשובה . 

8. לסעיף 8 - מתנות לחג והרמת כוסית בערב החג:

גם הפעם נרכשו תווי קניה אשר יוענקו לעובדי הוועד המקומי. בפעולה זו נחסכו 16% לעומת מענק כספי בהמחאה. הרמת הכוסית תתקיים ביום ו', ערב ראש השנה, ה – 18 בספטמבר.

9. לסעיף 9 - תקציב קשישים מהמועצה:

נכון להיום איקה פלור מרכזת פעילות הקשישים. מבקשת לעבוד ישירות מול הוועד המקומי ולא מול המועצה. הבקשה מאושרת עקרונית. בקשה לקבלת התקציב תועבר למועצה. יצוין כי גם במתכונת החדשה יהיה על רכזת הקשישים לעמוד בקריטריונים שקבעה המועצה ובכלל זאת היקף פעילות, שיתוף מספר רב של קבוצת גיל הזהב ועוד. 

10. לסעיף 10 - שמות רחובות:

מפת רחובות שהוכנה במאמץ רב על ידי שמעון תמיר הוצגה לוועד המקומי. הוועד מאשר  העברת המפה לאישור המועצה ומשרד הפנים. עניין זה יועבר לוועדה לבחירת שמות. באחריות ליאת. 

11. לסעיף 11 - דיווח בנושא תחבורה:

בארבעה בספטמבר התקיימה פגישת עבודה בין אביחי, אילן ירון  ודובי לבין יוסי דיין ורחל ברקן (מהנדסת תחבורה של המועצה) אביחי סקר את הנושאים העיקריים שנדונו בישיבה  ובכלל זאת:

א. קידום הכיכר בצומת עין ורד – על פי ההערכה במהלך אוקטובר תכנס מע"צ לעבודה.

ב. סימונים ותמרורים ברחבי המושב.

ג. שינויים נדרשים בדרך הכורכר מאחורי הצרכנייה – סוכם שהדרך תהיה חד סטרית מדרום לצפון. תמרורים המורים על כך יוצבו בשני צידי הדרך. כמו כן ממליצים לבצע מדרכה מונמכת בחלקו הדרומי של רחוב הדרור ביציאה מדרך זו.

ד. אין מענה חד משמעי לבעיית הרכבים הנכנסים לשביל העולה לבריכה. ניתן אמנם להציב תמרור "כניסה אסורה" ואולם אז לא נוכל להיכנס לשטח עם כלי רכב בעת קיום אירועים של המושב.  הנושא נשאר אפוא פתוח ובשלב זה יתקין הוועד שלט בכניסה למתחם ובו יצוין כי הכניסה אסורה לכל כלי הרכב, למעט רכב חירום.

ה. סוכם כי כל ההערות שהועלו יועברו למהנדס אריה צור – יועץ התחבורה בפרויקט שיקום כפר ותיק.

 נושאים נוספים:

א. הוועד מורה להוריד לאלתר שלטי "האט" ברחוב הדרים לבאים מכיוון הצרכנייה. המצב הנוכחי מסוכן ומטעה.

ב. יש לטפל בבור הנמצא ברחוב הדרור בסמיכות לדרך הכניסה להרחבה הצפונית. (ליאת) 

12. לסעיף 12 - דיווח בנושא שמירה:

עם סיום עבודתו של רז דרוקר  נבחנות אפשרויות שונות ובכלל זאת שיתוף פעולה עם עין שריד. יוסף מורבר קיים פגישה עם אנשי עין שריד מתוך כוונה למצוא בסיס לשיתוף פעולה. הוועד רואה בחיוב שיתוף פעולה זה כשכל צד יממן 50% מההוצאה. מאשרים המשך משא ומתן מול עין שריד. 

13. לסעיף 13 - דיווח בנושא נוער:

איל נווה הודיע על כוונתו לסיים תפקידו. הוועד מודה לו על שנות פעילותו ותרומתו הגדולה לנוער עין ורד.

מאשרים מינויו של עמרם כפיר לנאמן נוער חדש ומאחלים לו הצלחה.

הוועד קיבל דווח על מקרה אלימות של חניך כלפי מדריכה במהלך פעילות הקיץ  של התנועה ורואה זאת בחומרה רבה. סוכם בוועדת הנוער כי החניך לא ישולב בפעילות בחודש הראשון ולאחר מכן תבחן התנהלותו. הדברים ייעשו בתאום עם הורי החניך. 

14. עדכונים:  

א. מקהלת עין ורד – טיוטת הסכם העסקה עם מנצח המקהלה, קמינר, הוכנה, אושרה והועברה לחתימתו.

ב . בריכת עין ורד – אירועים ושביל גישה – נושא שביל הגישה דווח בסעיף קודם. לעניין ההפרעה יצוין כי התקבלו מספר תלונות על הפרעה הנובעת מקיום אירועים בבריכה. העניין ייבחן מול הנהלת האגודה (ליאת)

ג. מאשרים פיתוח כיכר הראשונים. יש לבחון ביצוע עצמי שלנו.

רשם: דובי סבידור


Go Back  Print  Send Pageכל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים