פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מיום 12/9/11

נוכחים:     דובי סבידור, אודי פרץ, גילת לוין, אביחי סימנר, שלומי אנג'ל, מעין כפיר, רן להב, ליאת מזרחי.
 
על סדר היום:
 1. אישור פרוטוקול מתאריך 1/6/11 ו – 3/8/11.
 2. עיתון עין ורד – מוזמן יהודה צחורי.
 3. מגדל המים – פרזנטציה לשימור – מוזמנת דליה נחמן.
 4. דיווח אירוע קיץ.
 5. עבודות פיתוח רחוב הגנים.
 6. שדרוג מרכזיית חשמל/תאורה.
 7. דיווח מפגישה עם עמיר ריטוב בנושא היטלי השבחה.
 8. שער לעבר הירדן.
 9. אישור במפרים ברחובות הדרור והאלון.
 10. שצ"פ מגוננים על ידי תושבים.
 11. קבלת ההרחבה הצפונית.
 12. בקשת נחמיה בן דוד – תאורה לבית שני במשק.
 13. עדכונים מפגישת נציגי הוועדים.
 14. תווי קניה לחג ומועד להרמת כוסית.
 15. שליחת מיילים לרשימת התפוצה.
 16. עדכונים:
א. מרכז למידה.
ב. טקס הנצחת דב לישבסקי ז"ל.
ג. בית הכנסת.
ד. הגן העגול.
 
 
1.לסעיף 1 - אישור פרוטוקולים:
 
מיום 1/6/11:
מאשרים הפרוטוקול.
נושאים למעקב וטיפול:
א.      בחינת העתקת המזבלה.
ב.      הסדרי חניה ליד הצרכנייה. הנושא הועבר לבחינת יועץ מקצועי. הבדיקה במימון חלקי של המועצה ובהנחיה של יוסי דיין. אביחי מלווה הנושא.
ג.       מועדון הנוער – מקודמת תכנית להקמת מבנה חדש בסמיכות למבנה הקיים. לבקש אודי – יש לדאוג לכך שניתן יהיה לעשות שימושים נוספים במבנה.
ד.      הושמט.
ה.      יש להמשיך ולעדכן את אתר עין ורד. בטיפול דדה גולדשמידט.
ו.        יש לבחון מול המועצה מי הגורם שנהנה מהקראוונים אשר פונו מהדר השרון. ליאת.
 
 
אישור פרוטוקול מיום 3/8/11:
מאשרים הפרוטוקול.
נושאים למעקב וטיפול:
א.      לקדם בדחיפות תכניות מועדון לחבר.
ב.      בהמשך לקבלת אישור בכתב ממשרד החקלאות לביצוע גן השמונים – יש לקדם לאלתר ביצוע התכנית.
ג.       משק כדיר – האגודה התבקשה להחתים את דוד כדיר. החליטו שלא להתערב בשלב זה. בכוונתם לפעול במידה שתהיה במקום פעילות חריגה. יש אפוא להמשיך ולעקוב אחר פעילות כדיר.
ד.      קירוי מגרש הספורט – בעניין זה התערבה האגודה. לתפיסתנו הנושא באחריות הוועד המקומי. יש להבהיר הנושא גם במועצה ולבקש מהמועצה חוות דעת של עו"ד וילציק.
ה.      כיכר הראשונים – יש לבדוק אם יש התקדמות כלשהי בטיפול בליקוי במקום. ליאת.
 
2. לסעיף 2 – עיתון עין ורד:
הוזמן יהודה צחורי שלא הופיע. נדחה לאחת הישיבות הבאות.
 
 
3. לסעיף 3  – מגדל המים – פרזנטציה לשימור. מוזמנת דליה נחמן:
דליה נחמן מציגה תכנית שהגישה במסגרת תחרות ארצית. הצעתה זכתה לשבחים רבים. הוועד מברך את דליה על עבודתה. ממליצה לזמן מהנדס שיכין אמדן לשיפוץ המגדל. ליאת תפנה לאיקי.
בנוסף – דליה ממליצה להכין תיק תיעוד לכל המבנים ההיסטוריים במושב. מיקום, תכניות, פרטים, תמונות, נתונים טכניים, התכתבויות וכן הלאה. יש לבחון גיוס מתנדבים לקידום נושא זה.
 
4. לסעיף 4 – דיווח אירוע קיץ:
מציינים את אירוע סוף הקיץ כהצלחה. אירוע רב משתתפים באווירה טובה. האירוע הפך למסורת בעין ורד ויש חשיבות בקיום אירועים אלו גם בעתיד. צוין כי 45 ילדים עלו השנה לכיתה א'. בהחלט מצביע על מגמה בעין ורד. הוער כי החיבור בין תת הצוותים היה רופף ויש לתת על כך את הדעת.
עוד צוין כי עלינו להיערך לשנת התרבות הבאה וקיים קושי לאתר ראשי צוותים. שחיקה גדולה.
ייעשה מאמץ לשלב תושבים חדשים וכן להעביר האחריות על יום העצמאות לשכבת כיתות ז' – בני ובנות המצווה.
 
5. לסעיף 5 – עבודות פיתוח רחוב הגנים:
כתוצאה מביצוע פרויקט הביוב הוחמר מצב הניקוז ברחוב הגנים. יש לבצע עבודת תשתית ובכלל זאת יצירת שיפועים שתאפשר ניקוז הרחוב. מאשרים תקציב לביצוע העבודה בסך 60 אש"ח.
 
6.לסעיף 6  –  שדרוג מרכזיית חשמל/תאורה:
הוועד המקומי שילם בעבר תשלום ראשון לחברת חשמל. הנושא נבדק פעם נוספת ע"י ליאת. הוועד מאשר המשך הפרויקט תוך השלמת התשלום לחברת החשמל בעלות של כ 60 אש"ח.
 
7. לסעיף 7 - דיווח מפגישה עם עמיר בנושא היטלי השבחה:
נציגי הוועד שטחו טענותיהם בפני עמיר. מבקשים לקבל לאלתר סכומים אשר מועד פירעונם הגיע (שלש שנים). עמיר הבטיח לקדם הטיפול. יש לעקוב אחר התנהלות המועצה בעניין זה ולדווח לוועד – ליאת.
 
8. לסעיף 8 – שער בעבר הירדן:
שער בין עבר הירדן לתחנת הדלק הוקם במימון האגודה. האגודה קבעה כללים לניהול ההרשאות. על פי תפיסת החברים בוועד המקומי הנושא אינו בתחום שיפוט האגודה. יש לבקש חוות דעת עורך דין המועצה. לפנות בבקשה לברור הנושא מול וילציק. לטיפול ליאת.
 
9. לסעיף 9 – אישור במפרים ברחובות הדרור והאלון:
מאשרים התקנת ששה במפרים. שניים בדרור דרום, שניים בדרור צפון ושניים באלון. יש לבחון התקנת במפרים מגומי.
ובעניין זה – נטען כי הבמפרים בראשונים אינם אפקטיביים. יש אפוא לעצור התשלום לקבלן דרומי אשר ביצע העבודה ברחוב זה.
 
10. לסעיף 10 – שצ"פ מגוננים על ידי תושבים:
נדחה לישיבה הבאה.
 
11. לסעיף 11 – קבלת ההרחבה הצפונית:
הוועד דוחה קבלת ההרחבה הצפונית מהאגודה עד השלמת העבודות ובכלל זאת גן משחקים, תיקון עמודי תאורה שבורים, תשתיות פגומות, מיקום שגוי של פילרים ועוד.
 
12. לסעיף 12 – בקשת נחמיה בן דוד – תאורה לבית שני במשק:
נדחה לישיבה הבאה.
 
13. לסעיף 13 - עדכונים מפגישת נציגי הוועדים:
א.      עלה נושא הניקוז במושב. תכנית זו אושרה והאגודה מציבה הנושא לפתחו של הוועד. יש לטפל בעניין זה מול המועצה ולנהוג כפי שנהוג בישובי המועצה. ליאת.
ב.      האגודה אישרה 2400 ₪ לטיפול בקיר הצפוני של הגרעין.
ג.       אושר תקציב שנתי לאחזקת מבני אגודה.
ד.      מחלוקת בעניין קירוי מגרש הספורט.
 
14. לסעיף 14 – תווי קניה ומועד להרמת כוסית:
א.      הרמת כוסית ביום ו' 23/9/11 שעה 9.
ב.      הושמט.
 
15. לסעיף 15 – שליחת מיילים לרשימת תפוצה:
מאשרים המשך הפצת המיילים הנוגעים לפעילות הוועד. יש לציין כי המבקש למחקו מרשימת התפוצה מתבקש להודיע למזכירות הוועד.
 
16.לסעיף 16 - עדכונים:
 
א. מרכז למידה:
נחנך מרכז הלמידה בהשתתפות ראש המועצה, חברי הוועד וצוות המרכז. המבנה הוכשר על ידי אליהו חיון ויש לבצע עבודות גמר כדי להביאו למצב משביע רצון.
יש לציין כי כמות הנרשמים מרשימה מתוכה כחמישים אחוז מתושבי עין ורד. פעילות המרכז תבחן במהלך השנה הקרובה. לאחר סיום שנת הלימודים יוחלט לגבי המשך הפעילות.
 
ב. טקס הנצחת דב לישבסקי ז"ל:
אירוע בו נטלו חלק רבים מבני משפחת לישבסקי בנוכחות ראש המועצה, חברי ועד ותושבים. במהלך הטקס צוין פועלו הרב של לישבסקי שהיה מנהיג הקבוצה שעלתה על הקרקע. בני המשפחה הודו לוועד על ההחלטה, הסיוע והביצוע.
 
ג.בית הכנסת:
הוועד קיבל דיווח על מספר בעיות הקיימות במקום. התקיימו מספר פגישות ובכלל זאת עם הרב זמל וסגן ראש המועצה. הוחלט על כיוון פעולה.
 
ד. הגן העגול.
נפתח לאחר השקעה גדולה שנעשה במהלך חופשת הקיץ. צוין כי הוועד עמד במסגרת התקציב ויש שביעות רצון מהתוצאה.
 
 
רשם: דובי סבידורכל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים