עקרי פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מיום 13/7/09

מסיבות שונות הושמטו מפרוטוקול זה מספר סעיפים 

נוכחים: דובי סבידור, אביחי סימנר, שלומי אנג'ל, מעין כפיר,  אודי פרץ,  גילת לוין, יוסף מורבר, רן להב, ליאת מזרחי. 

1. אישור פרוטוקול מיום 2/6/09: 

מאשרים פרוטוקול מיום 2/6/09. מספר הערות לפרוטוקול זה: 

א. מפגש עם שבתאי יערי התקיים לשביעות רצונו. 

ב. המושב השלים חלקו בהכשרת מגרש כדורעף בסמוך לבריכה. השלמת העבודות באחריות קלאודיה. 
 

2. אישור דו"חות כספיים  2008 – מוזמן רו"ח אמיר כהן:

רו"ח אמיר כהן סקר את הדוחות הכספיים של המושב וציין כי ההתנהלות  הכספית של הוועד המקומי ללא דופי. צויין כי הוצאות הפעלת הוועד המקומי נמוכות יחסית למקובל וכי חלק הארי של התקציב חוזר לתושבים בשירותים ופעילויות שונות.

3. שמות רחובות – מוזמנת בלהה נחמן:

הוועד מאשר הצעת ועדת השמות והוועדה שעסקה  במספור הבתים (בלהה נחמן, שמעון תמיר, ורד סירוטה ודובי סבידור) ומודה לוועדות על פעילותן בנושא זה. בלהה נחמן הציגה את הרקע להמלצה לשינוי שמו של חלק מרחוב הדרור לרחוב השחרור. רן להב המתגורר ברחוב הציג נימוקי המתנגדים.

סוכם כי שינוי השם אינו מאושר. הרחוב כולו ימשיך להיקרא "הדרור". לפיכך יש לתקן המספור בקטע זה.

בקשת בלהה לבחון את שמות הרחובות ולאשרה לפני הזמנת השילוט מאושרת.

לאחר אישור סופי תועבר רשימת השמות לאישור המועצה ומשרד הפנים.

 

4. דרך החיבור – עבר הירדן – תחנת "פז".מוזמנים אילן ירון ושאול ליפשיץ:

אילן ירון המשמש כמנהל פרויקט פיתוח כפר ותיק, הציג תכניות הדרך וגרס שיש לפעול לפתיחת הדרך לאלתר. לדבריו הדרך תקל באופן משמעותי על היציאה מעבר הירדן ויש לבצע הן משום העובדה שמדובר בדרך סטטוטורית והן משום שהוועדה לפיתוח הכפר סברה שיש לבצע הדרך והסיבה לעיכוב הביצוע נגזרה ממצוקה תקציבית. עוד ציין אילן כי עשרות מתושבי עבר הירדן מבקשים לפתוח הדרך.

שאול ליפשיץ (שהקריא מכתב של מיטל) גורס שאין לפתוח דרך זו. הפתיחה תגרום כאוס תחבורתי, מפגע סביבתי, מטרד לשכנים וסיכון בטיחותי ובטחוני.

בדיון שהתקיים הועלו מספר בעיות הכרוכות בהצעת אילן לפתיחת הדרך:

  1. הצעת אילן אינה מתייחסת לתוואי המקורי והמאושר בהיתר אלא בתוואי צפוני יותר העולה על מגרשי האגודה.
  2. ביצוע הדרך בתוואי המקורי כרוך בהוצאה משוערת של כ 300 אש"ח לפחות. כך הוצג בעבר על ידי אילן. כיום אילן מציע אלתור, תוך טיפול חלקי במדרון ליפשיץ, שעשוי – לדבריו לחסוך בעלויות.
  3. לשם ביצוע הדרך בתוואי החדש יש לקבל אישור האגודה ולקבל היתר חדש מהוועדה לתכנון לתוואי זה.
  4. במידה שנרצה לבצע הדרך בתוואי החדש ללא קבלת האישורים כאמור בסעיף 2 דלעיל קיים חשש סביר שיוצא צו מניעה.
  5. הכול מבינים שאין אפשרות לפתוח את הדרך כדרך דו סטרית ומאחר שהבעיה הנה ביציאה מ"עבר הירדן" הרי שכיוון התנועה יהיה מ"עבר הירדן" לתחנה.
  6. בהנחה שבתקופה הקרובה תוכשר הכיכר הרי שפתיחת הדרך כאמור בסעיף 4 דלעיל תגרום לכך שהבאים ממזרח יעדיפו להיכנס ל"עבר הירדן" ולחתוך דרך התחנה לכיוון דרום – כפר הס.(וזאת כתוצאה מביטול פניות שמאלה לכביש ומכביש הההדר) אם כך אכן יקרה הרי שהמצוקה תגבר וזאת בנוסף לסבל השכנים.

לאור האמור לעיל הוועד מחליט להקפיא בשלב זה ביצוע הדרך בעיקר נוכח הצפי שתוך מספר חודשים תוכשר כיכר בין שני חלקי המושב. במידה שפרויקט זה לא יתקדם, יתקיים דיון נוסף בעניין. 

5. מקלטים ציבוריים – מוזמן גבי צפתי:

גבי צפתי הסביר הרקע להקמת המקלטים בחצרות. לדבריו המדינה הקימה המקלטים בהעדר מקלטים ביתיים ונתנה מענה חלקי למצוקת התושבים. לדבריו האחריות על המקלטים אינה בידי הוועד. סוכם כי אישור שימוש במקלטים ייעשה בתאום עם הוועד המקומי שבאחריותו כל מבני הציבור במושב ואשר עושה שימוש ציבורי במקלטים למטרות שונות.  

6. תכנון רחוב הנוער:

מחליטים להפוך את הקטע הסגור ברחוב הנוער לחורשה + "זולה". להלן "חורשת השמונים".

לשם הכנת תכנית תכונס לאלתר ועדת גינון + ועדת חזות פני מושב. 

7. סגירת דרכים מאחורי מגרש הספורט ומאחורי הצרכנייה:

לאור בקשת תושבים לסגירת הדרך מאחורי הצרכנייה ונוכח הסכנות הכרוכות בשימוש בדרך זו מחליטים לאמץ את הצעת שלומי ולהפוך הדרך לחד כיוונית מדרום לצפון בלבד. שינוי זה יקל משמעותית בתנועה בדרך זו ויאפשר בכל זאת פעילות המשאיות הפורקות בצרכנייה. יש להעביר הנושא לטיפול אילן ירון/יוסי דיין.

כמו כן לטפל באישור סטטוטורי לכל התמרורים והסימונים ברחבי המושב.

לעניין המעבר מצפון לספרייה לרחוב הפרסה ובקשת התושבים לסגירת הדרך – מחליטים לנטוע עצים – לפי הנדרש ובאמצעותם לחסום הדרך. 

8. שער כניסה – שביל הכניסה לגן הפיקוס ולבריכה :

נוכח ריבוי תלונות על נסיעת כלי רכב בשביל העולה לגן "רימון" ולבריכה ומתוך שאיפה למזער תופעה זו למינימום מוחלט לנקוט בפעולות הבאות:

  1. ייבדקו תנאי רישיון הבריכה ובכלל זאת האם יש מחויבות להשאיר השער פתוח.
  2. תיבדק אפשרות לקבוע במקום גדר קבוע המעוגנת באמצעות מנעולי רתק (אותם ניתן לפתוח בחירום).
  3. הודעה מפורשת בעניין ההתנהלות הרצויה תשלח למפעילי הבריכה וכן לאגודה.
  4. ייבדקו אפשרויות אכיפה בשיתוף המועצה והמשטרה.

9. דיווחים ושונות:

א. רכזת קשישים – איקה הודיעה כי איננה מעוניינת לטפל בענייני גביה ובמטלות נוספות בתחום. יש להיערך לחיפוש רכזת קשישים חדשה.

ב. בקשת עומר רוטשילד – מאשרים שימוש במועדון הנוער להעברת חוג ג'אגלינג. האישור בשלב זה עד סוף הקיץ ומותנה בעלות חוג לילד בעלות של עד 20 ₪.

ג. מחליטים לטפל ביוטה הירוקה העוטפת את גדרות החצרות בכניסה למושב. פנייה על כך למועצה. במקביל בדיקה עם התושבים לבחינת אלטרנטיבה.

ד. החל מה 5 באוגוסט ולמשך שבוע ליאת בחופשה. איקה תחליפה באופן חלקי.

ה. מקהלת עין ורד מסכמת שנה. חברי הוועד מוזמנים לאירוע.

ו. על פי הצעת גילת – יש לצאת בקמפיין ניקיון ברחבי המושב תוך גיוס בני נוער לעבודה בחודשי הקיץ.

ז. הוועד מאמץ הצעת ועדת חזות פני המושב לצבוע מתקני גזם ומתקנים נוספים כולל הכיתוב. 
 

רשם: דובי סבידורכל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים