פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מיום 21/2/2010
 
נוכחים:     דובי סבידור, אודי פרץ, מעין כפיר, שלומי אנג'ל, יוסף מורבר, גילת לוין, אביחי סימנר,  ליאת מזרחי.
על סדר היום:
 
1.       אישור פרוטוקול מתאריך 6/1/2010.
2.       דיווח בנושא ט"ו בשבט.
3.       ביצוע תקציב 2009, עדכון תקציב 2010, ותזרים מזומנים.
4.       חיוב בריכות שחייה פרטיות במסי ועד.
5.       דיווח והחלטות בנושא בית העם.
6.       דיווח בנושא גן ה – 80.
7.       דיווח בנושא חגיגות  ה – 80.
8.       שילוט רחובות ומספור בתים.
9.       גידור בריכת המים.
10.   היטל השבחה – אישור פרויקטים.
11.   מגרשי טניס – מפות והצעת מחיר.
12.   מגרש כדורסל – גן דרומי.
13.   פניית דדה גולדשמידט – משלוח מנות לבית הנער.
14.   מתקנים לפחי אשפה.
15.   ערב תרבות נוער עין ורד.
16.   נוהל אבלות.
17.   דווח לכידת כלבים.
18.   הושמט
19.   עדכונים – צעדת לב השרון.
20.   שונות.
 
 
1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מיום 6/1/2010:
מאשרים פרוטוקול מיום 6/1/2010.

2. לסעיף 2 - דיווח בנושא ט"ו בשבט: 
מציינים לשבח את האירוע בו נטלו חלק כ 400 משתתפים. מודים לגולי קשת וורד סירוטה על הובלת האירוע תוך יצירת מגוון אטרקציות לגילאים השונים. מציינים שהצוות הקפיד על שמירה על מסגרת תקציבית.
 
3. לסעיף 3 – ביצוע תקציב 2009, ביצוע תקציב 2010 ותזרים מזומנים:
מאשרים ביצוע תקציב 2009, הרצ"ב.
שנת 2009 הסתיימה ביתרת של כ- 80,000 ש", רצ"ב תזרים.
יש לעדכן את תקציב 2010 בהתאם.
 
4. לסעיף 4 – חיוב בריכות שחייה פרטיות במסי ועד:
הנושא נדחה בשלב זה.
 
5. לסעיף 5- דיווח והחלטות בנושא בית העם:
דובי הציג את מצב הדברים בנוגע לקידום פרויקט שיפוץ/שיקום בית העם. הוועדה המשותפת לעניין זה החליטה לקדם בשלב ראשון שיפוץ מועדון לחבר ושיפוץ חיצוני למבנה. נבחר צוות אדריכליות והוצגה לצוות ולוועד תכנית כללית. כדי להמשיך ולקדם הפרויקט יש למנות צוות יועצים ובכלל זאת יועצים לעניין קונסטרוקציה, נגישות, בטיחות וכן מנהל פרויקט. הבעיה הניצבת בפני הוועד היא האם לקדם המהלך גם ללא תמיכת המועצה. זו האחרונה הצהירה בעבר, מספר פעמים, על נחיצות הפרויקט בראייה מועצתית וראש המועצה הצהיר כי בכוונתו לתמוך כספית בפרויקט ואולם, כדי לקבל תמיכת המועצה על המועצה להפקיע המבנה או להיות בהסכם שמספק את משרד הפנים.
נוכח הערכת הוועד שמהלכי המועצה עלולים להתמשך זמן רב הוחלט לקדם הפרויקט ללא המועצה תוך המשך בדיקה מול המועצה על אפשרויות שילובה. כמו כן סוכם כי תועבר למועצה פנייה להעמיד את מלוא הסכומים העומדים לרשות הוועד (היטלי השבחה בכרטיס הוועד) לטובת פרויקט זה. דובי יקיים פגישה עם עמיר. יוסף מורבר יבחן ההצעות הכספיות מול היועצים מתוך כוונה לסכם העסקתם.
 
6. לסעיף 6 – דיווח גן השמונים:
תכניות הגן הושלמו. מודים לדליה, גלית והוועדה על הזמן הרב שהושקע ומושקע בתכנון פרויקט זה. נערכים ליציאה לביצוע.
 
7. לסעיף 7 -  דיווח בנושא חגיגות השמונים:
הצוותים ממשיכים לפעול. דומה שאין די מצטרפים לפעילות. ייעשה ניסיון נוסף לגייס משתתפים נוספים. רצ"ב עדכונים של גילת לוין ומעין ליפשיץ.
 
8. לסעיף 8 – שילוט רחובות ומספור בתים:
מאשרים תכנית השילוט. מאושר לביצוע מיידי מתוך כוונה לסיימו לפני אירועי ה 80. לעניין זה מאשרים  תקציב בסך 70 אש"ח כולל מע"מ.
 
9. לסעיף 9 – גידור בריכת המים:
ישלח מכתב לאגודה שכל פרויקט כזה או אחר המתבצע ברכוש האגודה במושב חייב להיות מתואם עם הוועד המקומי והוועדה לחזות פני המושב.
כמו כן גילת חושבת שהיה כדאי לגדר לפני הצמחייה שנשתלה כך שבמשך הזמן תכסה את הגדר ותסתיר אותה ולא לסגור את הצמחייה בתוך הגדר.
 
10. לסעיף 10 – היטל השבחה – אישור פרויקטים:
דובי יבחן פעם נוספת מול עמיר ריטוב זמינות הכסף העומד לרשות הוועד המקומי לצורך קידום מכלול הפרויקטים ובכלל זאת בית העם, גן השמונים וכו'.
 
11. לסעיף 11 – מגרשי טניס – מפות והצעת מחיר:
כפיר ונמרוד, שני מאמני הטניס הוותיקים והמוערכים, אשר פעילים בכפר הס מזה 10 שנים, באו בהצעה לוועד להכשיר, במקום מגרש הכדוריד הקיים, שני מגרשי טניס. על פי הרעיון המוצע, מלבד שני מגרשי הטניס, יוכשר מגרש נוסף, בחלקו הצפוני של המתחם לטובת מגרש רב תכליתי. העלות המשוערת לכל הפרויקט כאמור לעיל הנה כ 250 אש"ח. יש לבחון אפשרויות מימון ובכלל זאת נטילת הלוואה אשר תמומן מדמי השכירות שישולמו בגין השימוש במגרשי הטניס (כפיר ונמרוד). ההצעה אושרה עקרונית. המשך בדיקת הנושא מול דובי וגילת.
 
12. לסעיף 12 – מגרש כדורסל – גן דרומי:
הוגשה בקשה להיתר לסל. הנושא בשלבי טיפול אחרונים באמצעות אילן ירון.
 
13. לסעיף 13 – פניית דדה גולדשמידט:
דדה פנה בבקשה שהוועד יירתם ויתרום מתקציבו לשם הכנת משלוח מנות לבית הנער. הוועד מעריך את הפנייה והתרומה של מגלי ברוש ופעילים אחרים בבית הנער אך אינו יכול לאשר הבקשה. יצוין כי בעבר היו מספר פניות לוועד וכולן נדחו.
 
14. לסעיף 14 – מתקנים לפחי אשפה:  
הנושא נבחן בעבר במסגרת פעילות הוועדה לפיתוח כפר ותיק. במידה שיוחלט על קידום הפרויקט, הוועד ישתתף בחלק מעלות המתקן. הנושא מועבר לבדיקת יוסף/ליאת.
 
15. לסעיף 15 – ערב תרבות נוער עין ורד:  
ערב התרבות יתקיים זו השנה השלישית ב 18 במרץ. מברכים את הנוער על היוזמה הברוכה ומזמינים את כלל הציבור להשתתף באירוע.
 
16. לסעיף 16 – נוהל אבלות:
 אושר עדכון לנוהל אבלות. מצורף לפרוטוקול זה הנוהל המעודכן.
 
17. לסעיף 17 – דווח לכידת כלבים:  
שוטטות הכלבים ברחבי המושב מטרידה מאד. לוכד מטעם המועצה פעיל מאד בעין ורד ובמהלך ינואר נלכדו בעין ורד 12 כלבים. מדובר במספר הגבוה יותר מאשר בישובים השכנים. יש לבחון פעילות הלוכד גם בשבתות . ייבחן מול המועצה.
  
18. לסעיף 18 –הושמט  
 
19. לסעיף 19 -  עדכונים – צעדת לב השרון:  
המושב מארח השנה בגאווה את צעדת לב השרון. הצעדה תתקיים ביום שישי ה – 5 במרץ. במהלך הצעדה יעברו הצועדים בתחנות חשובות בעין ורד והאירוע יסתיים ברחבת הדשא המרכזי. הוועד התבקש לספק מערכת הגברה.
 
20. שונות:
א.      יש לסכם עם יורם קשת הפעלת חוג טניס שולחן. לטיפול ליאת.
ב.      יש לדרוש מהמועצה פירוט חשבון כיכר הראשונים. לטיפול ליאת ודובי.
ג.       רכישת פסנתר – לבדוק האם הנושא מקודם על ידי יפה גמליאל. לטיפול ליאת. במידה שלא יש להיערך לרכישה.
ד.      הושמט
 
 
רשם: דובי סבידור
 

Go Back  Print  Send Pageכל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים