פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מיום 26/4/2010

נוכחים:     דובי סבידור, אודי פרץ, שלומי אנג'ל, מעין כפיר, יוסף מורבר, גילת לוין, אביחי סימנר, דדה גולדשמידט, רן להב, ליאת מזרחי.
על סדר היום:
1.       אישור פרוטוקול מתאריך 14/3/2010
2.       עתירה מנהלית נגד המועצה האזורית "לב השרון".
3.       עדכון פגישות עין ורד עם ועדת החלוקה לבתי הספר.
4.       היערכות לחגיגות השמונים – הצגת תכנית.
5.       דיווח תקציב – תב"ר.
6.       גן השמונים.
7.       הושמט
8.       הושמט
9.       סיכום אירועים אחרונים והפקת לקחים.
10.   סיכום תביעת המושב נגד יאיר גבאי בנושאי שמירה ומסי ועד.
11.   דיווח בעניין הבקשה להיתר – שער כניסה לעבר הירדן + סל ב"גן הגדול".
12.   גינון הרחבה צפונית – סיכום עם האגודה.
13.   עבודות צפוניות ברחובות הראשונים והדרור.
14.   דילמת בית העם.
15.   שיפוץ הקראוון החדש.
 
1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מיום 14/3/2010:
מאשרים פרוטוקול מיום 14/3/2010.
 
2. לסעיף 2 – עתירה מנהלית נגד המועצה האזורית "לב השרון":
נציגי משמרת ונורדייה במליאת המועצה עתרו לבית המשפט נגד המועצה האזורית ונגד הוועדים המקומיים והנהלות האגודה בעניין חלוקת תב"רים – דרך קבלת ההחלטות, התעלמות מהחלטות עבר , העדר קריטריונים וכו' (העתירה מצורפת לפרוטוקול זה). הוועד, לאחר שקיים דיון מעמיק בעתירה ומצא בין שאר הטיעונים שנכתבו כי בכוונת המועצה לנצל רזרבות כספיות המגיעות לוועד מקומי עין ורד, לטובת ישובים שונים, מצדד בטענות העותרים והחליט לתמוך בעתירה. הודעה על כך, בצרוף תצהיר, יועברו לעותרים.
 
3. לסעיף 3 –  עדכון פגישות עין ורד עם ועדת החלוקה לבתי הספר:
דובי ייצג את הוועד מול הוועדה. הוצגה עמדת הוועד לפיה הישובים שיזינו את בתי הספר יחולקו בצורה מאוזנת ולא בחלוקה גושית. הוועדה אמורה לסכם ולהעביר המלצותיה עד סוף אפריל. קבלת החלטת המועצה מיד לאחר מכן.
 
4. לסעיף 4 –היערכות לחגיגות השמונים:
הנושאים בשליטה מלאה:
א.      סטייה לא גדולה מהתקציב המאושר. אודי יערוך סיכום ביניים ויציגו לוועד.
ב.      אופטימיות לגבי התכנית והיקף המשתתפים.
ג.       תכנית אבטחה מקיפה לאירוע הוכנה על ידי רז דרוקר. בהליכי אישור מול המשטרה.
ד.      נושא החשמל בטיפול אינטנסיבי של אייל דלית ובסיוע איציק שפירא. ננסה להשלים עד האירוע.
ה.      יוזמן אוטובוס כמסוכם.
ו.        יוכשרו חניות וישולטו מול מורבר וסוכובולסקי. באחריות אביחי.
ז.        רחוב הראשונים ייסגר בתאריך 18/5 בשעות 17:30-18:30.
 
5. לסעיף 5- דיווח תקציב – תב"ר:
מליאת המועצה אישרה בקשת עין ורד להקצאת 300 אש"ח לפי הפרוט שהוגש ובכלל זאת טיפול במחלבה, רכישת ושיפוץ קראוון, חיבור חשמל וביצוע עבודות בגן הפיקוס, שילוט רחובות. יש לסגור הנושא הפרוצדוראלי מול גזבר המועצה.
 
6. לסעיף 6 – גן השמונים:
הדיון בנושא זה נדחה.
 
7. לסעיף 7 -  הושמט
 
8. לסעיף 8 – הושמט
 
9. לסעיף 9 – סיכום אירועים אחרונים והפקת לקחים:
הדיון נדחה. סיכום יחד עם סיכום אירועי השמונים.
 
10. לסעיף 10 – סיכום תביעת המושב נגד יאיר גבאי בעניין תשלומי שמירה ומסי ועד:
בתביעת הוועד מול יאיר גבאי בעניין דמי שמירה ומסי ועד מקומי פסק בית המשפט לטובת עין ורד וגזר עליו לשלם מלוא הסכומים בתוספת עלויות משפט ואגרות. לגבאי זכות ערעור למשך 45 יום.
 
11. דיווח בעניין הבקשה להיתר – שער כניסה לעבר הירדן + סל ב"גן הגדול".
הבקשה להיתר הוגשה בשני נושאים יחדיו – שער הכניסה ל"עבר הירדן" והסל ב"גן הגדול". מסתמנת בעיה בעניין השער שכן הוועדה מחייבת את עין ורד לחתום על התחייבות אישית של דובי לכך שהשער יהיה מאויש באופן קבוע באותן שעות שיהיה סגור. הצעת דובי לפיה השער יהיה מפוקח אינה מקובלת על הוועדה ולא ניתן לאשרה. בבדיקה שנערכה עם יוסי דיין הודיע האחרון שאין אפשרות לרכך את הנוסח והוא פועל בימים אלו לקבל התחייבות דומה מכל אותם ישובים אשר התקינו שערים בעבר. הנושא נבדק גם עם יצחק יצחק (שעתאל) אשר אישר שהמועצה מחויבת לאייש השערים בשומר קבוע.
 
12. גינון הרחבה צפונית – סיכום עם האגודה.
אושר הסדר מול האגודה לפיו התקציב עובר לידי הוועד המקומי וזה מתחייב לבצע הגינון במועד מאוחר יותר.
 
13. עבודות צפוניות ברחובות הראשונים והדרור.
נבחר קבלן מבצע. תחילת עבודות נדחית בשלב זה. ניתן לצאת לעבודה תוך מספר שבועות. הוועד קובע שיש להתחיל בביצוע לאחר אירועי השמונים. יש לסכם עם הקבלן (ולדאוג לאישור בוועדה לפיתוח הכפר) בקשת משה פורמן לטפל בגדר הגובלת במדרכה וכן בכניסה לחצרו (דובי יפנה לאילן ירון).
 
14. דילמת בית העם.
מצבו הכספי של הוועד אינו מאפשר השקעה רחבת היקף בבית העם. הוועדה לשיקום בית העם המליצה לטפל בבניין בשלבים. בשלב הראשון יש לטפל במעטפת המבנה וכן במועדון לחבר. לצורך קידום הפרויקט יש לסכם עם מנהל פרויקט שיוביל את הטיפול. לאחר שנבחנו מספר מועמדים לניהול הפרויקט מובאת המלצה של יוסף והאדריכליות על איקי מעין שריד. יוסף מורבר ינסה לסגור הסכם העסקה בעלויות בסיס בשלב זה תוך הבטחה לאיקי שבהמשך, במידה שנצא לשיפוץ מקיף נסתייע בשירותיו. איקי יתבקש להמציא פתרון מיידי לחלקי הטיח הרופפים אשר מסכנים את הולכי הרגל.
 
 
15. שיפוץ הקראוון החדש.
תוכן תכנית + תקציב. ניתן לקבל סיוע מאיציק שפירא. יבוצע מיד לאחר אירועי השמונים.
 
רשם: דובי סבידור
 
 

Go Back  Print  Send Pageכל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים