פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מיום 27/11/11 
 
נוכחים:  דובי סבידור,  שלומי אנג'ל, גילת לוין,  מעין כפיר,  דדה גולדשמידט, אודי פרץ, אביחי סימנר,  יוסף מורבר, רן להב,  ליאת מזרחי.
 
על סדר היום:
 1. אישור פרוטוקול מיום 30/11/11.
 2. דיון בנושא תקציב 2012.
 3. אישור תקציב שמירה 2012.
 4. אישור תקציב גן שולה תשע"ב.
 5. אישור כרטיס אשראי לתשלומי הוועד.
 6. העברת מקלטים מחצרות פרטיות.
 7. הקמת ועדת תכנון מושבית.
 8. ספריה – הרחבת ימי ושעות פעילות.
 9. מועדון לגיל הרך.
 10. בקשת אורנית חן לצרפה לוועדת חינוך מועצתית.
 11. תושבים בשכירות.
 12. עדכונים – מועדון לחבר וגן השמונים.
 13. הושמט.
 14. שונות.
  
1. לסעיף 1 – אישור פרוטוקול מיום 30/11/11:
מאשרים פרוטוקול ישיבת הוועד מיום 30/11/11.
 
2. לסעיף 2 – דיון בנושא תקציב 2012:
התקיים דיון בנושא התקציב לשנת 2012. טיוטת התקציב כפי שהוצגה כללה את כלל בקשות ראשי הוועדות. לבקשת החברים סוכם כי יתקיים דיון המשך ובו יבחנו שינויים וקיצוצים.
 
3. לסעיף 3 – אישור תקציב שמירה 2012:
נוכח הצרכים הגדלים בתחום השמירה והאבטחה בוחנים הגדלת תקציב הביטחון שנת 2012. הועלה רעיון לפיו תוכפל אגרת השמירה בד בבד עם חיבור התושבים המשלמים למוקד והוספת שעות שמירה. הנושא נבחן מול המועצה ואין מניעה לקבל החלטה מסוג זה.
 
4. לסעיף 4 – אישור תקציב גן שולה:
נדחה.
 
5. לסעיף 5 – אישור כרטיס אשראי לתשלומי ועד:
מאשרים התקשרות עם חברת אשראי לפיה לוועד המקומי יהיה כרטיס אשראי. יקל על ביצוע תשלומים שונים. הכרטיס יוגבל בהוצאה חודשית של 3000 ₪. דו"ח הוצאות ייבחן ויאושר אחת לחודש. יוכן נוהל שיאושר על ידי הוועד. דדה יכין תקנון שיוצג לאישור הוועד. ליאת תקדם ההתקשרות.
 
6. לסעיף 6 – העברת מקלטים מחצרות פרטיות:
שניים מהמקלטים הציבוריים היבילים ממוקמים בנחלות של משפחות לפיד ורזניק. המקלטים הללו משמשים את בעלי הנחלות ולא פנויים למטרה לשמה הוצבו. מאחר שהוועד זקוק למספר מקלטים – בין השאר למזכירות, מועדון הנוער וגני הילדים בכוונת הוועד להעתיקם. פנייה בעניין זה הועברה לוועדה המקומית לתכנון ולפיקוד העורף. הוועד מאשר עקרונית העתקם. החלטה סופית בעניין ההעתקה תלויה בין השאר בעלויות ההעתקה.
 
7. לסעיף 7 – הקמת ועדת תכנון מושבית:
מדי פעם עולים לדיון נושאים תכנוניים, חלקם נדנו בעבר. הועלתה הצעה לפיה תעמוד לצד הוועד ועדת תכנון מושבית שתיקח בחשבון מכלול השיקולים בראייה ארוכת טווח. על פי ההצעה ישולבו גורמי תכנון מקומיים. נשקל בחיוב אך לא התקבלה החלטה בעניין זה.
 
8. לסעיף 8 – ספרייה – הרחבת ימי ושעות פעילות:
נוכח הביקוש הגובר לשעות פתיחה נוספות מחליטים להוסיף מספר שעות פתיחה בשני ימי פעילות. רחל תתבקש אפוא להפעיל הספרייה פעמיים נוספות ושכרה יעודכן בהתאם. לסגירה – דובי וליאת מול רחל.
 
9. לסעיף 9 – מועדון לגיל הרך:
רעיון הקמת מועדון לגיל הרך עלה מספר פעמים בעבר. הרעיון לכשעצמו מתקבל בברכה. ייבחנו מיקומים אפשריים למועדון + עלויות רכש והצטיידות. יוצג באחת הישיבות הבאות.
 
10. לסעיף 10 – בקשת אורנית חן לצרפה לוועדת חינוך מועצתית:
אורנית חן בקשה לצרפה כנציגת המושב בוועדת חינוך. הבקשה אינה יכולה להתאשר משום ריבוי נציגי עין ורד בוועדה שגם כך חרג מחלוקה מאוזנת בין הישובים. אין בכך כדי למנוע פעילות מחוץ למסגרת זו. רן יעדכן.
 
11. לסעיף 11 – תושבים בשכירות:
בעוד שאדם המבקש לרכוש בית או נחלה במושב נדרש לעבור ועדת קבלה ומבחנים, אחר, המבקש לשכור אינו נדרש לכל אלו והמציאות הוכיחה כי לא פעם נשכרו בתים על ידי גורמים בלתי רצויים. מאחר שלאגודה משקל רב בהחלטה מסוג זה מחליטים לקיים דיון משותף עם הנהלת האגודה ובמקביל לבדוק היבטים חוקיים ודרכי התמודדות בישובים אחרים. ליאת תתאם פגישה כאמור לעיל.
 
12. לסעיף 12 – עדכונים – גן השמונים ומועדון לחבר:
אין כל התקדמות לקראת ביצוע גן השמונים. האדריכליות בקשו לדחות הטיפול עד לקידום תכניות מועדון לחבר. יש בכך סיכון שכן משרד החקלאות עלול למשוך האישור התקציבי. ליאת תתאם פגישת עבודה בהשתתפות איקי, האדריכליות ונציגי הוועד.
 
13. לסעיף 13 – הושמט
 
14 לסעיף 14 – שונות:
לעניין מועדון לחבר – התכניות הושלמו והועברו לקבלת הצעות ממספר קבלנים. נכון לעכשיו ההצעות יקרות מאוד ומעמידות את קידום הפרויקט בסימן שאלה.
 
 
רשם: דובי סבידור
 כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים