פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מיום 3/8/11

נוכחים: דובי סבידור, אודי פרץ, גילת לוין, שלומי אנג'ל, יוסף מורבר, אביחי סימנר, רן להב, ליאת ברזילי.
 
על סדר היום:
1.       אישור פרוטוקולים מיום 1/6/11 ו – 4/7/11.
2.       הצגת תקציב חצי שנתי ותזרים מזומנים.
3.       השקעות בפרויקטים.
4.       שמירה וביטחון.
5.       פעילות במשק דוד כדיר – זומן לשעה 20:30.
6.       הושמט.
7.       פעילות במשק גיל דרוקר – זומן לשעה 21:30.
8.       בקשת נחמיה בן דוד – תאורה לבית שני במשק.
9.       קירוי מגרש הספורט, שכירות הגג להתקנת מערכת סולארית.
10.   עדכונים:
א.      ככר הראשונים.
ב.      פרוצדורות ומועד להנצחת דב לישבסקי ז"ל בספרייה.
 
1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקולים מיום 1/6/11 ו – 4/7/11:
מאשרים הפרוטוקול מיום 4/7/11. הדיון בפרוטוקול מיום 1/6/11 נדחה.
 
2. לסעיף 2 – הצגת תקציב חצי שנתי ותזרים מזומנים:
אודי פרץ מדווח שהוועד עומד במסגרת התקציב. במחצית הראשונה של 2011 הוציא הוועד על פעולות שוטפות כ 674 אש"ח. מעריך שבמחצית השנייה יוצאו כ 886 אש"ח. בשלב זה בוחנים יתרות לאחר פעילות שוטפת שתאפשרנה לנו ביצוע תכניות פיתוח. על פי הערכה זהירה יישארו כ 560 אש"ח ו בנוסף כ 160 אש"ח הקצבת משרד החקלאות לטובת פיתוח גן השמונים, 25 אש"ח – תרומת האגודה לעניין זה וכ 150 אש"ח תב"ר שאושר במועצה. סה"כ כ 900 אש"ח שיופנו לפיתוח גן השמונים ושיפוץ מועדון לחבר.
 
3. לסעיף 3 –  השקעות בפרויקטים:
מהיתרות הכספיות שצוינו לעיל יבוצעו הפרויקטים הבאים:
א.      שיפוץ מועדון לחבר (ובמידת האפשר אמפיתיאטרון בסמוך לכניסה). לאחר הכנת כתב הכמויות יופץ בין מציעים. נכון לעכשיו אין אמדן.
ב.      פיתוח גן השמונים – כ 240 אש"ח. 160 אש"ח ממקורות משרד החקלאות.
שני הפרויקטים מתוכניים על ידי דליה נחמן וגלית מוטשן ומנוהלים על ידי איקי בר זיו. הכוונה לצאת לביצוע לפני סוף שנה זו.
 
4. לסעיף 4 – שמירה וביטחון:
לב השרון בכלל ועין ורד בפרט נמצאים תחת מתקפת גנבים מתמשכת. ועדת הביטחון קיימה סדרת פגישות עם גורמי משטרה, משמר הגבול והמועצה כדי לבחון דרכי התמודדות עם התופעה. בעקבות פגישות אלו הוקצו כוחות לא מעטים לעין ורד ופעילותם ניכרת בשטח. במקביל הוועד אישר תקציב נוסף לטובת מטרה זו. בטיפול ועדת הביטחון.
בנוסף הוועד יקדם התקנת השער בכניסה לעבר הירדן (גם אם לא יהיה סגור באופן קבוע) ותוספת מצלמות.
 
5. לסעיף 5 – פעילות במשק דוד כדיר (זומנו דוד כדיר ואיתן מעוז):
דוד כדיר זומן לדיון בוועד פעם נוספת כדי להבהיר מהן תכניותיו בשטח המשק. שמועות, כתבות שונות וגם הצהרות שלו, העלו החשש כי בכוונתו לפתוח במקום בית מדרש/כולל/ישיבה. חברי הוועד הבהירו לדוד שלתכניות מסוג זה תהיה התנגדות נחרצת של הוועד וגם של האגודה. דוד הצהיר שאין לו כל כוונה להקים במקום מוסד כלשהו והביע נכונות לחתום על תצהיר ברוח דברים אלו.
איתן מעוז הדגיש כי למוסדות המושב יש כלים להתמודד עם הקמת מוסדות מהסוג שצוין לעיל החל ממתן טופס 4, כינוס אסיפה כללית וצו מניעה.
 
6. לסעיף 6  - הושמט
 
7. לסעיף 7 – פעילות במשק גיל דרוקר:
גיל דרוקר הקים בחצר המשק מפעל שוקולד ומרכז מבקרים. המקום קיבל האישורים הנדרשים להקמה. מיד לאחר פתיחת המקום החלו להגיע תלונות של שכנים (שמעדיפים שלא להיחשף) על היקפי התנועה ברחוב, אוטובוסים ורעש. גיל טוען שהוא מקפיד לשמור על השקט, שוחח עם שכן שהצביע על בעיה והזדרז לתקנה, ארגן חניה מוסדרת ומקפיד שמכוניות המבקרים יעשו בה שימוש ומדגיש שהמקום אינו פועל בסופי שבוע. מציין שבמקום עובדים כמה מתושבי עין ורד.
רשם את הערות הוועד ויפעל ככל שניתן למזער ההשפעות על הסביבה הקרובה.
 
8. לסעיף 8 – בקשת נחמיה בן דוד – תאורה לבית שני במשק:
נחמיה הקים בית שני בחצר המשק. מבקש להוסיף עמוד תאורה בסמיכות לשביל שכן מדובר בגבולו הדרום מזרחי של המושב, מקום מועד לפורענות. לבקשת יוסף ייבחנו כל נקודות התורפה במושב והנושא יובא לדיון נוסף.
 
9. לסעיף 9 – קירוי מגרש הספורט, שכירות הגג להתקנת מערכת סולארית:
הצעה לקירוי המגרש הובאה בפני הוועד והועלתה לדיון בישיבה קודמת. יש לבחון ההיבטים השונים ובכלל זאת ההיבט האסתטי. יוסף מעדכן שהנהלת האגודה בוחנת קידום הנושא. יצוין כי לא יינתן היתר לקידום הפרויקט ללא הסכמת הוועד המקומי.
 
10. סעיף 10 - עדכונים:
א.     ככר הראשונים – לאחר פנייתנו למועצה בעניין ליקויי בטיחות להולכי רגל בכיכר, ולאחר שהנושא נבדק ונמצאו ליקויים כאמור לעיל, נמסר כי המועצה (אסף אריכא ויוסי דיין) בוחנים דרך פעולה. בין השאר ייבדקו האם יהודה לנדאו פלש לשטחי ציבור. כאמור, הנושא באחריות המועצה.
 
ב.      פרוצדורות ומועד להנצחת דב לישבסקי ז"ל בספרייה.
נקבע כי אירוע קביעת שמו של לישבסקי יהיה ביום בו יחנך מרכז הלמידה. לבקשת משפחת לישבסקי, ובניגוד לסיכום קודם, השלט שהוכן ימומן על ידי הוועד המקומי.
 
 
רשם: דובי סבידורכל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים