פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מיום 30/10/11
 
נוכחים:     דובי סבידור, אודי פרץ, גילת לוין, יוסף מורבר, אביחי סימנר, שלומי אנג'ל, מעין כפיר, רן להב, ליאת מזרחי.
 
על סדר היום:
 1. אישור פרוטוקול מתאריך 12/9/11.
 2. פניית מירב אוליניק בנושא שמירה – עסקים. מוזמנת לשעה 20:30.
 3. דיון ראשוני בנושא תקציב 2012.
 4. ביצוע תקציב גן שולה תשע"א וצפי לשנת תשע"ב.
 5. גן השמונים.
 6. מגרש כדורגל.
 7. תחבורה – דיווחים וצומת הצרכנייה.
 8. בית כנסת.
 9. משק דוד כדיר.
 10. שמירה וביטחון – דיווחים ושער חשמלי ליד קיאט.
 11. הושמט
 12. קבלת ההרחבה הצפונית.
 13. בקשת נחמיה בן דוד – תאורה לבית שני במשק.
 14. עדכונים ושונות.
 
1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מיום 12/9/11:
מאשרים הפרוטוקול מיום 12/9/11.
 
2. לסעיף 2  -פניית מירב אוליניק בנושא שמירה – עסקים:
מירב מציגה עמדה לפיה לא סביר שביחידה משקית אחת ישולמו מספר אגרות שמירה. מציגה מצב לפיו אגרת השמירה משולמת 5 פעמים במשק אולייניק. הוועד דן במקרים דומים בעבר ומנוע מלוותר על האגרה. לפיכך קובעים שאין שינוי בהחלטה ועל מירב לשלם בגין העסק המופעל על ידה בחצר המשק. יצוין כי לוחות הזמנים לעניין התשלום יוגמשו. למירב עומדת האפשרות להגיש בקשה לוועדת הנחות.
 
3. לסעיף 3  – דיון ראשוני בנושא תקציב 2012:
לצורך הכנת תקציב 2012 הועברה פנייה לכל ראשי הוועדות ו"צרכני התקציב".
אודי סקר את מצבו הכספי של הוועד. גורס שיש להפעיל לחץ לקידום הפרויקטים ושימוש ביתרות הגדולות העומדות לרשות הוועד. יש לציין כי סכום גדול משוריין לטובת שיפוץ מועדון לחבר, הכשרת גן השמונים וכן חלקנו במועדון הנוער המתוכנן. רן להב ציין כי מקודם הליך חקיקה בכנסת לפיו תאושר העלאת מיסים עוד ב-3.1% בשנת 2012.  
 
4. לסעיף 4 – ביצוע תקציב גן שולה תשע"א וצפי לשנת תשע"ב:
מסיכום כספי של שנת הלימודים שהסתיימה עולה תמונה לפיה, לאחר כל ההשקעות שבוצעו בגן, נותרו יתרות כספיות של כ-40 אש"ח. יתרות אלו מיועדות לפעילות חינוך וכעתודה לתקופות בעייתיות, כפי שהיו בעבר. גם שנת הלימודים הנוכחית מסתמנת כשנה בה המאזן יהיה חיובי. הועלו הצעות ובכלל זאת קיום הרצאות להורים, הקמת "ג'ימבורי" וכן הלאה. הנושאים ייבחנו ומסקנות יוצגו לוועד באחת הישיבות הקרובות.
 
5. לסעיף 5 – גן השמונים:
קיימת חשיבות גדולה ביציאה זריזה לפרויקט זה. יש להפעיל לחץ על מתכננות הגן להכין תכניות עבודה שכן עיכוב עלול לסכן המענק שאושר לעניין זה. למעקב ליאת.
 
6. לסעיף 6  –  מגרש כדורגל:
משפחת שנהב מביעה נכונות להקצות חטיבת קרקע, במחיר "סמלי" בחלקו הצפון מזרחי של המושב לטובת הכשרת מתחם ספורט. יש לקיים פגישה עם שוש שנהב לצורך בדיקת התכנות קידום הפרויקט.  יש לציין כי למועצה תקציב לטובת הקמת מגרש כדורגל ויתכן שניתן להפנותו לטובת פרויקט זה. כמו כן תיבדק האפשרות להכשיר גם מגרשי טניס במתחם זה.
 
7. לסעיף 7 – תחבורה – דיווחים וצומת הצרכנייה:
 • יוסי דיין אמור להשלים, על חשבון המועצה, סקר תמרורים במושב.
 • יועץ תחבורה הציג תכנית שינויים למרכז המושב. מאחר שמדובר במפגש של חמשה רחובות סבור היועץ שיש להכשיר מעגל תנועה במקום המצב הקיים. לצורך השלמת תכנון מפורט יש להעמיד תקציב לנושא זה. מחליטים להזמין הצעה לתכנון. במקביל תיבדק השתתפות המועצה בעלויות התכנון והפרויקט עצמו. (אביחי, ליאת)
 
8 . לסעיף 8 – בית הכנסת:
הנושא עלה לדיון מספר פעמים. דובי יקיים שיחה עם הרב זמל. תשמע דעתה של הוועדה לענייני בית הכנסת ובכלל זאת דעתו של דדה גולדשמידט ולאחר מכן חשיבה נוספת כיצד מתקדמים.
 
9. לסעיף 9 – משק דוד כדיר:
דוד כדיר השלים לאחרונה הקמת החומה המקיפה את חלקתו. סוכם כי הגינון מחוץ לחומת כדיר יבוצע על חשבון המושב ובתיאום עם כדיר. השקיית הצמחייה על ידי כדיר.
 
10. לסעיף 10 – שמירה ובטחון  - דיווחים ושער ליד משפחת קיאט:
מדווח על רגיעה יחסית בעת האחרונה. כוחות הביטחון טוענים לתפיסת שתי חוליות שחוללו שמות באזור. עם תפיסתן מזהים רגיעה יחסית.
 
11. לסעיף 11 – הושמט
 
12. לסעיף 12 – קבלת ההרחבה הצפונית:
במצב הדברים הנוכחי לא ניתן לקבל ההרחבה הצפונית. על ההרחבה להשלים עבודות ולתקן מפגעים ונזקים בשטח בטרם נסכים לקבל השטח לרשות הוועד המקומי.
 
13. לסעיף 13 – בקשת נחמיה בן דוד – תאורה לבית שני במשק:
סוכם כי במידה שוועדת בטחון תגיע למסקנה שיש הצדקה לבקשה להעמיד תאורה נוספת בסמיכות לבית שני, יבוצע הפרויקט בחלוקה שווה בין הוועד המקומי לבין התושב. לפיכך מאשרים קידום הפרויקט בתנאי שבן דוד יישא במחצית העלויות. ההוצאה מתקציב ביטחון.
 
14. לסעיף 14 – עדכונים ושונות:
א. הטיפול בתיקון הליקויים התחבורתיים בככר לנדאו עבר לאסף אריכא. נכון לעכשיו אין חדש. ליאת תברר האם בכוונתו לקדם הנושא, כיצד ומתי. 
 
רשם: דובי סבידורכל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים