פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי – 06/12 מיום 30/4/12
 
נוכחים:     דובי סבידור, גילת לוין, אודי פרץ, יוסף מורבר, אביחי סימנר, שלומי אנג'ל, מעין כפיר, רן להב, ליאת מזרחי.
 
על סדר היום:
 1. אישור פרוטוקול מתאריך 5/3/12.
 2. אישור דוחות כספיים לשנת 2011 – מוזמן רו"ח אמיר כהן.
 3. פרויקט מועדון לחבר – עדכונים.
 4. תכנון מועדון לנוער.
 5. בניית גן ילדים.
 6. אירוע הוקרה למתמידים.
 7. השכרת מבנה הביצייה לעסק מסחרי.
 8. שירות SMS – בחינת התקשרות.
 9. תוכנת מודל לספריה – חב' אגרון.
 10. שער כניסה עבר הירדן.
 11. מיקום ארכיון עין ורד.
 12. פרישת הרב זמל.
 13. אירועים הקשורים בבית העץ.
 14. עדכונים: א. השתתפות המועצה במקהלה.  ב. הושמט.
 
1.לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מיום 5/3/12: 
מאשרים הפרוטוקול מיום 5/3/12.
 
2. לסעיף 2  - אישור דוחות כספיים לשנת 2011:
מאשרים הדוחות הכספיים לשנת 2011. אמיר כהן מציין לשבח העובדה שעלויות המנהל נמוכות מהמקובל. כמו כן מציין את היתרות הגדולות שנותרו בקופת הוועד. יתרה זו מממנת כיום את שיקום מועדון לחבר.
 
3. לסעיף 3  – פרויקט מועדון לחבר - עדכונים:
אביחי מעדכן שעל פי קצב התקדמות הפרויקט ועיכובים שונים שחלים בו, לא ניתן יהיה לסיימו עד חג השבועות. צפי לסיום – סוף יולי. מספר הערות:
 • עיכוב עיקרי נובע ממועד השלמת עבודות הנגרות.
 • החריגות הכספיות הגדולות מאחורינו.
 • משבח את פעילותו של מנהל הפרויקט איקי בר זיו.
 • מציין את שביעות רצוננו מתפקוד הקבלן.
 4. לסעיף 4 – תכנון מועדון הנוער:
סוכם שיש לפעול להשלמת התכניות האדריכליות כך שניתן יהיה לצאת לדרך עם קבלת התב"ר. התכנית המועדפת על הוועד הינה החד קומתית עם חצר חפורה. גילת תבחן הנושא גם מול אדריכליות גן השמונים. בהנחה שלא תהינה הערות מהותיות תקודם תכנית זו.
 
 5. לסעיף 5 – בניית גן ילדים:
על פי עדכון שמסר ראש המועצה לדובי, המועצה ממשיכה לטפל בקידום תכנית הקמת גן הילדים. מסתמן שהקמת הגן תידחה לשנת הלימודים תשע"ד. רן יבדוק המגמות בוועדה לתכנון ובניה ובישיבת המועצה הקרובה. לוועד המקומי עניין לקדם הגן עוד השנה ובמידה שניתן לעשות זאת במימון ביניים של הוועד – הנושא יישקל.
 
6.לסעיף 6  - אירוע הוקרה למתמידים: 
הוועד קיבל פניה להשתתף במימון אירוע הוקרה למתמידים. החברים סבורים שעל המועצה היה לארגן ולממן האירוע במלואו.
מאשרים העברת המחאה בסך 750 ₪ למטרה זו.
 
7. לסעיף 7 – השכרת מבנה הביצייה לעסק מסחרי: 
בכוונת האגודה להפוך המבנה החקלאי אשר שימש עד לאחרונה כמחסן ביצים לחנות מכר. דובי הציג התמונה תוך הדגשת העניין האישי שיש לו.
צוין כי האזור כולו פותח בשנים האחרונות תוך שילוב מתקנים לטובת כלל תושבי עין ורד.  הוזכרו מקרים דומים בהם הוועד המקומי ניהל מאבק נגד שילוב פעילות מסחרית מפריעה בסמיכות לבתי מגורים.
הוועד דוחה בקשת האגודה להסכים לפתיחת עסק מסחרי במקום. לצורך מניעת אי נעימות מול צד שלישי כלשהו, הוועד מבקש מהאגודה להציג תכניותיו טרם חתימה על הסכם שכירות.
 
8  .לסעיף 8 – שירות SMS  - בחינת התקשרות: 
הוועד הטיל על ליאת לבדוק אפשרויות להתקשר עם חברה שמעניקה שירותי SMS  קבוצתיים בהיקף גדול. הנושא נבחן ונמצא כי חברת INFOMOBIL הגישה את ההצעה הטובה ביותר.
מאשרים התקשרות ל 10000 הודעות. עלות ההתקשרות שאינה מוגבלת בזמן אלא בכמות ה SMS  אשר ישלחו הנה 900 ₪.
יש לקבוע קריטריונים אילו מסרים מעברים בתפוצה רבת היקף. ליאת תרכז הנושא.
 
9. לסעיף 9 – תוכנית מודל לספרייה – תכנת אגרון:
מאשרים ההתקשרות עם החברה. תייעל השירות לכלל המשתמשים. הוחלט כי אין לפרסם מספרי זהות כקוד כניסה ראשוני. יש אפוא למצוא דרך אחרת כגון מספר ת.ד. וכו'. ליאת תיעזר בדדה גולדשמידט ותנחה החברה בהתאם. עלות ההתקשרות לשנה – 750 ₪.
 
10. לסעיף 10 – שער הכניסה לעין ורד:
הוועד אישר  45 אש"ח מתקציב הביטחון לטובת הקמת שער. מבחינת ההצעות + הצורך בחיבור חשמל ועבודות השלמה עולה כי העלות הכוללת תהיה גבוהה משמעותית. מחליטים אפוא לדחות הביצוע בשלב זה. יידון לקראת השנה הבאה.
 
11. לסעיף 11 – מיקום ארכיון עין ורד:
לאחר העתקתו הזמנית של ארכיון האגודה מבית העם לביצייה, בכוונת האגודה להעתיקו פעם נוספת למבנה הסמוך למגרש הספורט. המיקום אינו מתאים לוועד המקומי, לאופי הפעילות במקום וגם לא לצרכים הפרקטיים של האגודה. הדברים נאמרו באופן ברור ואולם האגודה מתעקשת על מיקום זה. סוכם כי במידה שלוועד המקומי תהינה תכניות פיתוח במבנה זה לטובת הציבור, האגודה תפנה המבנה למיקום חליפי.
 
12. פרישת הרב זמל:הרב זמל, המכהן כרב המועצה שנים רבות עומד לסיים תפקידו. מברור עולה כי הופעלו עליו לחצים כבדים מצד גורמים אינטרסנטיים וככל הנראה המועצה לא העניקה לו תמיכה מספקת. הוועד המקומי מביע צער על סיום הכהונה ועל הנסיבות שהביאו לכך ומודה לרב על שירותו הנאמן. דובי מציין כי העביר לעמיר מסר ברור בעניין זה לפיו אין להיכנע לתכתיבי ש"ס ויש למנות רב ציוני, יוצא צבא אשר מתאים לאופי הקהילה בלב השרון.
 
13. אירועים הקשורים בבית העץ: 
מספר נערים משכבת ט' הבעירו אש בבית העץ, סיכנו את עצמם ואת הסובבים והסבו למבנה נזק קל. נבחן הטיפול של הוועד, ועדת הנוער והמועצה עד כה. הוועד סבור שאין למסמס הטיפול בנושא ויש להעביר חומרת המעשה להורים, לנערים המבצעים ולכלל השכבה. ועדת הנוער והמד"בית יקבעו אופן הטיפול.
במקביל תוגש תלונה למשטרה על נזק לרכוש הציבורי. לא יצוינו שמות.
 
14. עדכונים ושונות: 
 • מצבה הכספי העגום של המועצה מחייב צמצומים. הודעות המועצה על הפסקת התמיכה במקהלה ובחבורת הזמר  התקבלו. יש לדרוש השלמת חלקה היחסי של המועצה כפי התחייבותה עד מועד ההודעה. הנושא יטופל על ידי ליאת ובסיוע רן.
 • יוסף מעדכן שהגיע להסכם עם אמנון סירוטה ויוסי פרידמן לפיו פעילות המתמידים תוגבר בימי שישי כך שבהעדרו של גדסי יהיה במושב מענה הולם. פתרון זה חוסך לוועד סכום לא מבוטל.
 • הושמט.
 • מאשרים רכישת זיכרון מגובה למצלמה.
 • מבקשים התייחסות החברים למסמך ניהול הסיכונים שהוכן על ידי דובי ואביחי.
 
 
רשם: דובי סבידור
 כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים