פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי – 01/12 מיום 8/1/12
 
נוכחים:     דובי סבידור, אודי פרץ, גילת לוין, יוסף מורבר, אביחי סימנר, שלומי אנג'ל, מעין כפיר, רן להב, ליאת מזרחי.
 
על סדר היום:
 1. אישור פרוטוקול מתאריך 12/12/11.
 2. פניית עדי ואהוד פורמן – סלילת רחוב הצבר. מוזמנים לשעה 20:45.
 3. פרויקט מועדון לחבר.
 4. תכנון מועדון הנוער.
 5. הושמט.
 6. מענה לחניות פיראטיות.
 7. כתבות לעיתון.
 8. עדכונים.
 9. שונות.
 
1.לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מיום 12/12/11:
מאשרים הפרוטוקול מיום 12/12/11.
 
2. לסעיף 2  - פניית עדי ואהוד פורמן – סלילת רחוב הצבר:
אודי פורמן מציג דרישת תושבי הרחוב לפיה יש לטפל בכל נושאי התשתית ברחוב. סבור שיש לסלול הרחוב אשר ממוקם במרכז המושב, דרכו נכנסות מספר משפחות לבתיהן ומאחר שמדובר בציר מרכזי במושב, רחוב זה משמש תושבים רבים. מתריע על בעיות ניקוז חמורות, מפגעי פסולת וכו'.
סוכם:
 • תיבדק עלות הכנת תכנית ואומדן להכשרת דרכים מסוג זה המצויות בתוך המחנה. (אביחי בסיוע ליאת)
 • במידה שתוזמן הכנת עבודת תכנון ולאחר קבל האומדן ייקבע הוועד סדרי עדיפויות לטיפול בדרכים אלו.
 • יוזמן פקח איכות הסביבה (לסיורים קבועים בשטח) לטפל במשליכי האשפה ובמפגעים סביבתיים. (באחריות ליאת)
 • תועבר פנייה  לראש המועצה עמיר ריטוב כדי לקבל עמדת/מדיניות המועצה בעניין דרכים מסוג זה. (באחריות דובי)
 • יופנו עובדי הוועד לטפל במפגעים מידיים. (באחריות ליאת ויוסף)
 • יקודם לאלתר הטיפול בצינור הניקוז מתחת לרחוב "באר גן". (באחריות ליאת)
 
3. לסעיף 3  – פרויקט מועדון לחבר:
הוועד דווח על מספר פגישות שנערכו לאחרונה וזאת במטרה לצמצם עלויות ולאפשר קידום הפרויקט. לאחר עבודה מאומצת של איקי והאדריכליות סוכם כי יבוטלו שני סעיפים עיקריים: א. החלפת גגות. ב. הריסת העמודים הפנימיים.
לאחר צימצום עבודות אלו וצמצום עבודות הפיתוח החיצוניות עולה כי ניתן לצמצם העלויות לכדי 800 אש"ח. סכום זה כולל מע"מ אך אינו כולל ריהוט ועלויות תכנון ופיקוח.
סוכם כי ממשיכים לקדם הפרויקט. יש להציג תכנית סופית לוועד הכוללת לוחות זמנים לביצוע ועלויות סופיות (ככל שניתן). הוועד מדגיש כי כל חריגה מהתקציב המאושר יש בה משום השלכה כבדה על יכולותיו לעמוד בהתחייבויות. אין אפוא לחרוג מהתקציב המאושר.
 
4. לסעיף 4 – תכנון מועדון הנוער:
התקיים סיור משותף בשטח בו נטלו חלק דליה נחמן וגלית מוטשן – מתכננות גן השמונים ורחל – מתכנתת המועדון וכן גילת, יוסף, אביחי ודובי. עולה כי קיימות שתי בעיות עיקריות:
א. תכנון המועדון פוגע בתכנית גן השמונים הן בגזירת שטחים שנועדו לגן זה והן בשילוב (בנראות) של שני הפרויקטים.
ב. המועדון המתוכנן גוזר נתח גדול מדי משטחי דשא פתוחים.
סוכם כי יוגשו לוועד הצעות תכנון נוספות ובכלל זאת מועדון במבנה דו קומתי ואופציה שהציעה גילת לפיה שני חדרים יוצמדו למועדון הקיים, חצר פתוחה וארבעה חדרים בהמשך. הצעה זו כוללת ביטול מעברים פנימיים לטובת שטחים עיקריים.
(באחריות ליאת לקבל החומר מרחל).
 
5. לסעיף 5 – הושמט
  
6.לסעיף 6  –  מענה לחניות פיראטיות:
יוסף מציג בעיה לפיה תושבים ואורחים מעמידים מכוניות באופן שמפריע לתנועה השוטפת ובמקרים רבים מסכן את המשתמשים בדרך או במדרכה. מציע להציב תמרורים באזורים "מועדים" ולאחר מכן לפעול לאכיפת החוקים.
מאשרים הכנת תוכנית והצבת התמרורים. התכנית תוצג לוועד לפני שיגורה לאישור הרשויות.
עניין האכיפה ייבדק בהמשך.
 
7. לסעיף 7 – כתבות לעיתון:
בעיתון האחרון פורסמו כמה כתבות "בעיתיות". מדובר בפרסומים ובכתבות הנוגעים לפעילות בית הכנסת וכן בסיפורים שיש בהם כדי לקדם אינטרס מסומן של אחד החברים. מסר בעניין זה יועבר למערכת.
 
8  .לסעיף 8 – עדכונים:
דווח לוועד על קיום ישיבת פורום ביטחון. הוזמנו כמה עשרות תושבים. השתתפו שבעה בלבד – יוסף מורבר, אביחי סימנר, עופר ברשד, אמנון סירוטה, נמרוד להבי, עמי מאור ודב סבידור. יצורף פרוטוקול הישיבה.
 
9. לסעיף 9 – שונות:
 • מאשרים מכירת מכשיר סלולארי מסוג סמסונג גלאקסי  ב 2000 ₪. המחיר נקבע לאחר בדיקת דרישות מוכרים ב"יד 2".
 • תועבר פנייה למועצה בעניין פינוי אשפה בשעות מוקדמות מאד. יש בכך הפרעה חמורה למנוחת התושבים.
 • מאשרים תקציב כיבוד למרפאה בסך 100 ₪ לחודש.
 
רשם: דובי סבידורכל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים