פרוטוקול ישיבת ועד מס' 4 מיום  23.3.18
 
נוכחים- אביחי סימנר, יוסף מורבר, יהודה עכו, אייל פייס, , גולי קשת, רן להב,
נעדרו-  דדה  גולדשמידט, צביקה כהן
 
על סדר היום:

 בית הנער, סטטוס, תקציב וועדת היגוי – מוזמנת בשמת פרינץ, טליה ברניב
 
 
בית הנער – הוועד מגדיר שהמטרה הינה שלא יהיה במקום מוסד נעול כלומר שלא יהיה חמור יותר מהמצב היום כיוון שהשוהים בחלק זה נמצאים בו נגד רצונם.

הערה: גולי מבקשת שירשם כי הוועד המכהן מזה 5 שנים לא ידע מה מתוכנן בבית הנער.

בשמת פרינץ וטליה ברניב סקרו את המסמכים שבידנו ואת המשתמע מהם, בין היתר שהאגודה ידעה רק על מוזיאון הטרקטור ואת העובדה שהמועצה הינה יזם התוכנית.
בנוסף, נראה כי התב"ע אינה תואמת את תכנית הבינוי, לכאורה האגודה לא העבירה את המידע אודות שינויי התב"ע המבוקשת לתושבים.
עוד הובן, כי התוכנית של בית הנער ומוזיאון הטרקטור כרוכות יחד וקיימת חלקה נוספת של 14 דונם למטרות ציבור נוספים שטרם ידוע מה התכניות לגביהם.
מהמסמכים השונים שבידינו, נראה כי הליך שינוי התב"ע היה מאד לא תקין מבחינת השכנים, המושב והתושבים.
חשוב לציין שבעלי התפקידים המעורבים לא יידעו את ועד המושב במה שמתוכנן.  ראש המועצה והוועדה לתכנון ובנייה של מועצת לב השרון לא יידעו את הוועד המקומי בשינויים המבוקשים. עוד נודע כי המועצה הינה היזם של התכנית, והיא זו שפעלה לקידומה: שיפוץ והרחבת בית הנער לכאורה תמורת מוסדות ציבור וחינוך בשטח של 28 דונם.
הועד המקומי וועד האגודה לא התנגדו לשינויים התב"ע היות ולא היו מודעים אליהם, כך גם לגבי תכנית הבינוי.
יובהר כי לו היינו מודעים לנושא – היינו פועלים במלוא הכוח להתנגדות.
כמו כן, מתכנית התב"ע לא ניתן היה להבין שמדובר במוסד "נעול". ביטוי המופיע לכאורה לראשונה בתכנית הבינוי.
 
בינואר 16 הוועד פרסם לראשונה כי גילה בהפתעה את הפרויקט בבית הנער , יחד עם זאת גם בשלב זה הוועד לא ידע שהולך להיות מעון "נעול" (התגלה רק ב 8.2.18).
נערכה ישיבה להבהרות עם האדריכל ובה נאמר על ידו כי הכל מאושר וכבר חלף הזמן להתנגדויות, ממצב זה ניסו הוועד והאגודה לצמצם נזקים.
חברי הועד המקומי מבקשים להדגיש כי לא הועברו לידיעתכם במועד השינויים והתוכניות הקשורים לבית הנער, וכי הועד המקומי פועל כיום להשארת הסטטוס הקיים ולמנוע בכל דרך חוקית הקמת מוסד נעול בבית הנער.
 
 דרכי פעולה אפשריות:
בקשה להארכת בקשה לקבלת פיצויים לפי סעיף 197
עתירה מנהלית - תכנית בינוי הנוגדת תב"ע/ הטעיה/רשלנות של ראש המועצה
יח"ץ+ ייעוץ משפטי
חוו"ד שמאי ואדריכל לצורך העתירה.
 
הועד קיבל הצעות מחיר ממשרדי עו"ד המתמחים בתכנון ובניה ובעתירות מנהליות, משמאים וממשרד יח"ץ לטיפול בנושא.
חשוב לציין – בהתאם לייעוץ משפטי ראשוני שהועד קיבל ממשרדו של עו"ד צבי שוב, וממשרדה של עו"ד ענת בירן עלה כי הסיכויים לזכות בהליך משפטי – נמוכים מאד.
 
 
החלטות תקציביות:
הוועד מאשר 20,000 ש"ח לבדיקה ראשונית להתכנות הגשת תביעה.  
הוועד מאשר 20,000 ש"ח ליחסי ציבור ותקשורת.
מקור התקציב ע"ח השקעות 2018 . לאור ההתקדמות יישקלו בהמשך הוצאות נוספות במידת הצורך.
הוועד אינו מאשר הוצאה על שמאות לירידת ערך לגובלים ומציע לגובלים לשקול לקחת שמאי מטעמם.
 
ועד פעולה,
הוועד ממנה ועדת היגוי אד-הוק לנושא בית הנער
הוועדה תמנה 5 איש מהם 1 חבר שהאגודה תבחר יחד עם בשמת עו"ד ומרכזת כלל החומר המשפטי, טליה מומחית להליכי תכנון ובנייה, רן נציג המושב במועצה,
אביחי יו"ר וועד מקומי ואלון- שכן ואדריכל.
 
הוועד יתכנס בעוד יומיים להמשך דיון בנושא.
 רשם – אביחי סימנרכל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים