פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מס' 7 מיום 16.8.15
 
נוכחים:      אביחי סימנר ,יוסף מורבר, רן להב, גולי קשת, עפר ברשד, צביקה כהן, דדה גולדשמיט, ליאת ברזילי.
נעדרו:       איל פייס.
 
על סדר היום:
 
1אישור פרוטוקול מתאריך 22.6.15.
2.  פרויקט מועדון לנוער – עדכונים: קבלן זוכה, התחלת עבודה והזזת הקרוואן.
3.  גן שולה  - סיכום שנה והערכות לשנה הקרובה.
4.  פרויקט גידור עבר הירדן.
5.  שביל מעבר בין הגנים.
6.  רחוב הצבר.
7.  סידור דרך רזון-פארן.
8.  מתנות לעובדים והרמת כוסית לחג.
9.  עדכונים.
10. שונות.
 
 
1.      אישור פרוטוקול מתאריך 22.6.15 – יאושר בישיבה הבאה.

2.      לסעיף 1 מועדון הנוער -
          הקבלן הזוכה במכרז החברה הכלכלית לבניית המועדון מבקש להתחיל בעבודות         
          בהקדם, טרם תחילת העבודות האגודה מבקשת לאשר בצורה פורמלית את בניית
          המועדון, זאת כיוון שלא נמצא אישור פורמלי כאמור, למרות שזכור לחברי אגודה
          שהנושא אושר בעבר. הפרויקט יוצג בשנית לוועד האגודה לאשרור. הוועד מקבל את
          בקשת האגודה שהעבודות יתואמו עם פעילות הבריכה עקב האבק הצפוי והצורך
          בהזזה זמנית של הגידור. עוד ייתכן כי בחוזה ל 25 שנה שנחתם בעבר עם האגודה
          יהיה צורך לעדכן את רשימת המבנים.
 
3.      לסעיף 2 גן עגול -
           שמועות הגיעו להורים בדבר התעללות אפשרית בחלק מהילדים בגן ע"י מי מהצוות.    
           מיד עם היוודע העניין הוועד בדק את הנושא כמיטב יכולתו ולא מצא התנהגות חריגה      
           לא פרשנות קיצונית למצב אפשרי. יחד עם זאת בפגישה שנערכה עם ההורים ולמען
           הסר ספקות, נאמר להורים שאם יש להם מידע אחר או עובדות אחרות או שאינם
           מקבלים את בדיקת הוועד זכותם וחובתם לפנות למשטרה.
 
           מפאת הרגישות לטיפול בילדינו הוועד שכר יועצת חיצונית, פסיכולוגית, שיחד עם    
           צוות הגן יגבשו המלצות להמשך. בהתרשמות שלנו צוות הגן מרגיש מחויב     
           להצלחת שנת הלימודים אך ברור שיש רגישות מיוחדת מכל הצדדים ורצון לשקם
           את האמון עם צוות הגן וההורים ולאפשר ערוץ תקשורת בריא ככל הניתן.
 
4.      לסעיף 4 - גידור עבר הירדן -
           התקבלו מספר הצעות מחיר מקבלנים לביצוע הגדר ע"פ כתב הכמויות ומפת התכנון
           לרבות סיור בשטח. ההצעות בתחום התקציב המוערך על ידינו כך שאין מניעה לצאת
           לביצוע הפרויקט.
 
5.      לסעיף  5 - שביל המעבר בין הגנים -
           ברקע התקבל מכתב מההורים המשתמשים בגנים, כן התקבל מכתב מיאיר גבאי, לגבי משמעות סגירת השער ולגבי ההפרעה למשק גבאי עקב חנית הגנים והבריכה.
.          בעיית הבטיחות בחניית הגנים הונחה לפתחה של המועצה, הוועד מצפה שהמועצה    
           תטפל בחנייה בדומה לטיפול שניתן בצור משה.
 
           במקביל יאיר מלין על כך שאם המעבר בין הגנים לא ייסגר יגרם לו נזק וסבל, בניגוד     
           ליאיר ההורים מלינים על כך שאם המעבר ייסגר ייגרם להם סבל וכן נשיג יעד הפוך
           להקלת העומס בחנייה כיוון שכשהשער סגור הורים יאלצו להגיע ברכבם לחנייה
           במקום להגיע ברגל מדרום. היסטורית המעבר נפתח כאשר נפתח הגן, מאז דווקא
           קטן העומס ברחוב הגנים.
           לכן הועד מבקש לסגור המעבר כפי שהוחלט בעבר כך שניתן יהיה להגיע לגן רימון
           מדרום. הסגירה תבחן לאורך זמן כדי לוודא שלא התקבלה תוצאה הפוכה כפי     
           שההורים טוענים.
           משפחות שלהם ילדים בגן משני צדי השער יקבלו מפתח. תקבע במקום פגישה
           נוספת עם רפרנט הבטיחות במועצה ועם יועצת התחבורה של המועצה.
 
6.      לסעיף 6 - רחוב הצבר -
          הוועד מבקש להוציא ניסוח בדבר העדר אחריות של הועד המוניציפלי וועד האגודה       
          וכן להתנות תחילת העבודות בהשתתפות 37.5% אגודה וועד עוד 25% השתתפות
          הגובלים.
 
7.      סעיף 7 – דרך רזון –
         ממליצים לסימה לפנות לוועדת דרכים באגודה.
 
8.      סעיף 8 - מתנת חג - 
         מאשרים בהיקף ובסגנון כפי שאושר שנה שעברה, צורת התשלום- העברה בנקאית,      
         דרך תשלום שכר עבודה חודש אוגוסט.
 
רשם אביחיכל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים