פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מספר 11  2/9/13
 
נוכחים:     יוסף מורבר, עפר ברשד, דדה גולדשמידט, גולי קשת, צביקה כהן, אייל פיס, ליאת ברזילי  ואביחי סימנר .
נעדרו:  
על סדר היום:
 
1.       אישור פרוטוקול מתאריך 30.7.13.
2.       השקעות שמירה (איתוראן, גדרות ומצלמות).
3.       היטל שמירה – המלצת ועדת כספים בנושא הנחות לעסקים.
4.       תוכנת שכר ושעוני נוכחות.
5.       שימוש במבנים ציבוריים.
6.       הושמט
7.       גמר פיתוח מסירת הרחבה ותיקונים.
8.       צומת באר גן הראשונים - יהודית לוין – הפקעה לצורך בטיחות.
9.       הלוואות לעובדים.
10.   ספר טלפונים.
11.   באר ראשונה רחוב ההדרים.
12.   רחוב הנוער – שצ"פ.
13.   השקעות גינון
14.   . עדכונים: א. אירוע התרמה לדורית צפתי.
       ב. עדכון מפגישת פורום ועדים.
       ג. עדכון מפתיחת שנת הלימודים ואירוע מעברים.         
             
 1.      לסעיף 1 -  אישור פרוטוקול מתאריך 30.7.13
מאשרים פרוטוקול ועד מיום 30.7.13.
 
2.       לסעיף 2 - השקעות שמירה (איתוראן, גדרות ומצלמות).
ככל הנראה אנחנו מחויבים בתיעוד השמירה בפועל  ובתוכנית שמירה החל בשנ"ע 2014. אביחי יברר עם גזבר המועצה את הדרישה והאם חובה או רצוי לבצעה, אפשרות לתב”ר השקעות שמירה.
מפת מודיעין הוכנה ע"י ועדת ביטחון כולל אזורי פריצה ונתיבים. על סמך המלצות מפקד החבל מגב נשקלים ע"י ועדת ביטחון תוספת מכשולים פיזיים ומצלמות. יש הצעה ראשונית של ו.ביטחון לגידור של כ 2000  מ' במקומות בעיתיים. ועדת ביטחון  תציע לוועד הצעה לביצוע.
 
3.        לסעיף 3 - היטל שמירה – המלצת ועדת כספים בנושא הנחות לעסקים.  
בהתאם לחוזר מנכ"ל מתאריך 26.6 בנושא השמירה ובהתייחס לסעיף 3, מאשרים את הצעת ועדת הכספים למתן הנחות לעסקים (החלטה התקבלה ללא יוסף מורבר) כלהלן:
200 מ"ר – 1,000 מ"ר – 20% הנחה.
מעל 1,000 מ"ר – 40% הנחה.
 
4.      לסעיף 4 - תוכנת שכר ושעוני נוכחות.
נדחה

 
5.       לסעיף 5 -  שימוש במבנים ציבוריים.
יש ניגוד בין הרצון לאפשר שימוש במבנים ציבוריים לחוגים ונוער לטובת חברי המושב מול סיכון פוטנציאלי בשימוש במבנים ניידים או זמניים. מחד הינו רוצים שלכל מבני הציבור יהיה נגישות לנכים, היתר בניה, רישוי עסקים ותקן מתאים אך מאידך אין מקורות תקציביים לביצוע הנ"ל ומועדון הנוער המתוכנן מתעכב למרות אישור המועצה לעדיפות הצורך ולמרות שכרטיסנו במועצה בזכות טרם אושרו כספי תב"ר למועדון במציאות זו חסרים מבנים לשימוש ציבורי.
הועד מחליט שפעילות בתשלום לטובת התושבים אפשרית גם במבנים זמניים כאשר רוב המשתפים הם מעין ורד. (אביחי נמנע , דדה התנגד)
 
6.       לסעיף 6 -  הושמט

7.      לסעיף 7 -  נדחה
 
8.      לסעיף 8 - נדחה
 
9.       לסעיף 9 - הלוואות לעובדים.
(הושמט). כמו כן מגדירים קריטריונים לאישור הלוואות לעובדים כדלהלן: עד 25,000 ₪ תקציב הלוואות כולל  , התקרה לעובד  10,000 ₪.
 
10.   לסעיף 10 -ספר טלפונים
מאשרים לעדכן ספר טלפונים בכפוף לקבלת הצעת מחיר בעלות של עד 10K ש', היעד להפצת הספר המעודכן  1.1.14.
 
11.   לסעיף 11-  באר ראשונה רחוב ההדרים שיפוץ ושימור.
המועצה משתפת ב 5K בפרויקט, בהמשך המושב יתבקש להשתתף בעלות השיפוץ. הועד מאשר עקרונית אך יהיה צורך בהחלטה נוספת לפי הצעות המחיר שיוגשו.
 
12.   לסעיף 12 -רחוב הנוער – שצ"פ.
גן המייסדים במתכונתו המקורית מתעכב יתר על הראוי, הועד מתבקש להחליט בין גן עם פעילויות לילדים מעל גיל 7 - נוער לבין מגרש טניס וגינון.
יש לבצע מספר בדיקות טרם החלטה כגון שימוש לספורט, התאמה אדריכלית (רצוי 2 מגרשים), מועמדים לפרויקטור.
 
13.   לסעיף 13 - השקעות גינון
יש להציע לאישור הועד חלופה לטרקטור, הטרקטור עובד בגינון ואחזקה במושב מאז 1975 וגם אז כבר לא היה צעיר. עפר ואביחי יחפשו חלופה כגון 135 MF או כלי חשמלי חזק.
 
14.    סעיף 14 -עדכונים:
א. אירוע התרמה לדורית צפתי.  גולי מעדכנת שהמושב התגייס להתרמה, סיגל קדוש מרכזת את הפקה והשיווק, המושב תרם תשתיות ציוד וכ"א, הנוער התגייס להפעלה והקמה, האירוע בתשלום.
 
 
     
רשם: אביחי סימנר


 כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים