פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מס' 2 מיום 20.1.14
 
נוכחים:     אביחי סימנר, גולי קשת, יוסף מורבר, דדה גולדשמידט, עופר ברשד, צביקה כהן, רן להב, ליאת ברזילי.
 
נעדרו:       אייל פייס
 
על סדר היום:
 1. אישור פרוטוקול מיום 24.12.13
 2. הושמט
 3. רלי יעקובוביץ - קבלת שירותים 2014
 4. חובות אבודים
 5. מכתב שיפוי לאגודה בנושא צמת באר גן- הראשונים
 6. מדיניות בונוסים
 7. עדכונים:  א. דיווח ממליאת המועצה
                ב. רישום לגני מועצה תשע"ה
 8. שונות
1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מיום 24.12.13
מאשרים פרוטוקול מיום 24.12.13
 
2. לסעיף 2 - הושמט.
 
3. לסעיף 3 - רלי יעקובוביץ- קבלת שירותים 2014.
מחליטים להגדיל התשלום  ל 1600 שקל כולל מע"מ בחודש בהתאם לתוספת העבודה.
 
4. לסעיף 4 - חובות אבודים.
מזה מספר שנים יש חובות ארנונה (מסיבות שונות לרבות פשיטת רגל) שמועברים משנה לשנה ולמרות מאמצי הגביה נשאר חוב. הוועד מחליט להתייעץ בגזבר המועצה בדבר דרך נכונה להתמודד עם הצגת חובות אלו בדוחות.
 
5. לסעיף 5 - מכתב שיפוי לאגודה בנושא צמת באר גן- הראשונים.
בצומת קיים מפגע בטיחותי הדורש טיפול. הוועד והאגודה ניסו להגיע להבנה עם בעלת המגרש הגובל אך הבנה כזו לא צלחה עד כה. עו"ד האגודה ממליץ לוועד לטפל בנושא המוניציפלי בעצמו או להתקדם יחד ולהבטיח שיפוי מהוועד לאגודה.
הוועד מחליט לקדם הטיפול בעצמו.
הועד מחליט להגדיר  יעד זמן לתגובה מהגובלת או מעורך דינה ולאחריו להתחיל בעבודות.
 
6. לסעיף 6 - מדיניות בונוסים.
הוועד מבקש לתגמל עובדים מצטיינים על השקעה ועל הצטיינות בתפקיד כאשר ניתן הכל במידה ויהיו עובדים שיענו לקריטריון זה.
הושמט
  
7. עדכונים:
 • דיווח ממליאת המועצה
  רן מעדכן שמליאת המועצה אישרה את תקציב 2014 על בסיס ביצוע רבעון שלישי וללא הערכת צפי לסיום תקציב 2013. מימון תוספת ההוצאה לשנת 2014 מבוסס על העלאה חריגה בארנונה לשנת 2014 בשיעור של 5% , בהיקף של 2.3 מלש"ח שהוגדרה כהכנסה מותנית וכן על צפי להכנסת ארנונה בהיקף של כ- 7 מלש"ח כתוצאה מסקר נכסים שבוצע במהלך 2013 כחלק מהקמת מערכת GIS הנדסית. מימון סקר הקמת מערכת ה GIS הכוללת את כלל התשתיות ברחבי המועצה יתבצע מלקיחת הלוואה לצרכי פיתוח בהיקף של 5 מלש"ח.

   
 • רישום לגני מועצה תשע"ה -
  מספר הילדים יתברר סופית לאחר סיום הרישום ב 23/1/14 כרגע נראה שיהיו כ 66 ילדים בגנים מספר שלא מחייב פתיחת גן נוסף. לכן, להערכתנו המועצה לא תבנה גן נוסף. מצב זה מגדיר כ 33 ילדים בכל גן אולם מכיוון ששתי שכבות הגיל הרלוונטיות לא זהות בגודלם צפוי שהגנים יהיו דו גילאיים. הדבר אינו מקובל על חלק מההורים שפתחו בקמפיין מול המועצה. הוועד רואה במועצה אחראית להחלטה שכן למועצה כלים פדגוגיים מתאימים.
   
 • שונות- מועדון הנוער. המועדון הנו הפרוייקט החשוב ביותר לועד השנה.המתכננת סיימה את התוכניות בהתאם לתב"ר תכנון שאושר במועצה. הסטטוס אינו משביע רצון שכן תב"ר לביצוע בניית המועדון יאושר במועצה רקמול תקציב לפרוייקט.בשנה האחרונה וכן בזמן הקרוב לא נראה שיש תקציב למועצה ולכן לא נראה שיאושר התב"ר למועדון הנוער. מנגד המצוקה של הנוער במועדון הקיים מתעצמת והפרוייקט הוגדר ע"י המועצה כפרוייקט בעדיפות ראשונה כבר לפני כ 3 שנים. בנוסף עין ורד מופיעה בזכות של כ 800 אלף שקל בכרטיסה במועצה. מהות הדברים אינה מתכנסת ולכן המועצה (עמיר) הציע לפני כחצי שנה לקחת הלוואת גישור לנושא אם לא יתקבלו כספים שהמועצה מצפה להם בזמן הקרוב. מאחר והזמן חלף הוועד מחליט לפנות לעמיר באופןרשמי בבקשה לביצוע פרוייקט מועדון הנוער באפן מיידי לרבות לקיחת ההלוואה לנושא כולל התחייבויות ללוח זמנים לביצוע.


 
 רשם: אביחי סימנר
 כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים