פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מס' 8 מיום 25.10.15

 

נוכחים:    אביחי סימנר ,יוסף מורבר, רן להב, גולי קשת, אייל פייס, צביקה כהן, דדה גולדשמיט, ליאת ברזילי.

נעדרו:     עפר ברשד.

 

על סדר היום:

 

1.      אישור פרוטוקולים 6,7 מתאריך 22.6.15, 16.8.15.

2.      דוח מבקר המועצה. 

3.      עדכוני הסכמים ועד מקומי – אגודה.

4.      דיווח אירוע מעברים.

5.      שביל מעבר בין הגנים וחניית רחוב הגנים. 

6.      מימון שיעורי תנ"ך – אביבית סטודינסקי מוזמנת לשעה 21:00.

7.      ביטחון עין ורד – עדכונים מהישיבה ופרויקט גידור – מוזמן משה ברדיצ'ב 21:30.

8.      איכות הסביבה – פינות גזם ופיילוט פח כתום – חוק האריזות.

9.      תחום הספורט – הקמת מגרשי פטאנק.

10. עדכונים. א. פרויקט מועדון לנוער, העברת הקרוואן וחדרי פעילות לנוער.

             ב. דיווח מפגישת ועדה משותפת.

11.   שונות.

              

 

  1. לסעיף 1 - מאשרים פרוטוקולים 6,7 מתאריך 22.6.15 ו- 16.8.15

 

  1. לסעיף 2 - דוח מבקר המועצה  -

התקבל דוח הביקורת שנערכה בוועד המקומי ע"י מבקר הפנים של המועצה, המבקר מציין מספר הארות טכניות להתייחסות כאשר הביקורת ככללותה מצויינת. ההערה המהותית ביותר זו החובה לעדכן את המועצה כאשר מתגלית אי התאמה בין רשימת הנכסים לגביית ארנונה בוועד ובמועצה.

 

  1. לסעיף 3 - עדכוני הסכמים ועד מקומי ואגודה –

הוועד מאשר את עדכוני נוסח ההסכמים בין הוועד לאגודה הן בנוגע למבנים והן בנוגע לפינות גזם. מצ"ב הסכמים מעודכנים.

 

  1. לסעיף 4 -דיווח אירוע מעברים –

בוצע לשביעות רצון המשתתפים, יחד עם זאת הקהל פגע בתפאורה טרם תחילת ההופעה. מצפים ומבקשים לתת כבוד לאלו שמתאמצים להכין אירועים לטובת כולנו.

   

  1. לסעיף 5 - שביל המעבר בין הגנים –

הנושא מעסיק אותנו לא מעט, הבעיה העיקרית הנה בטיחות תחבורה ברחוב הגנים, במקום קונפליקטים בין כלי רכב ובין כלי רכב והולכי רגל- איננו רוצים להגיע לאירוע חמור ולכן נדרשו פעולות מניעה עד שתשודרג התשתית בחניות והרחבת המעבר ע"י המועצה. מתחילת השנה השער היה סגור למשתמשים לצורך צמצום כמות הרכבים החונים ברח' הגנים לבאי כמות המשתמשים בחניה בפועל לא השתנתה דרמטית בעקבות סגירת השער להולכי הרגל בין השאר בגלל שכמות הילדים בגנים קטנה השנה ביחס לשנה שעברה בכ20%,  מנגד סגירת השער גורמת אי נוחות רבה להורים המשתמשים בגנים בבוקר ובצהריים.

הוועד מחליט:

לקדם פתרון מול המועצה ומשרד התחבורה- ייכנס לתוכנית ההשקעות 2015-16. בהקשר זה התקבלה חוו"ד ממונה הבטיחות במועצה והמבקשת את תכניות הרחוב הגנים לבדיקה של יועץ תחבורה להתאמה לפתרון הנדרש, אביחי יבקש מאילן ירון את התוכניות מפיתוח כפר וותיק עד יום 15/11/15.

יפתח השער מגן מלכי לכיוון מזרח- רח' הראשונים.

משתמשים משני עברי השער כגון ילדים בגנים האחרים או משתמשי צהרון וכד' יקבלו מפתח לשער.

  

  1. לסעיף 6 - מימון שעורי תנך –

אביבית סטודינסקי מבקשת להוסיף מפגשי לימוד תנך לנשים, הועד חושב שזה נושא חשוב וראוי אך מביעים אי נחת מכך שמיועד לנשים בלבד. הוועד הפנה את תשומת ליבה לכך שחוגים והרצאות נבחרים עי ועדת תרבות או בית כנסת או לחילופין כמו כל חוג אחר הנערך במבנה ציבור, בתשלום המשתתפים לפי קביעת המארגן.

במקביל מצעים לדון בכך בתקציב 2016.

 

  1. לסעיף 7 - בטחון עין ורד –

משה נגד גידור המושב באופן אידיאולוגי, לדעתו להחלטה על הגידור יש גם פן אידיאולוגי שלא נבחן לעומק. בנוסף גם אין משמעות לגידור כאשר המושב חצוי עי כביש 553.  הגדר מקשה על החקלאים שעוברים דרכה פעמים רבות ביום ,אינה יפה ואינה יעילה.

משה בעד תוספת ביטחון למושב ומציע לבחון אמצעים מתקדמים כגון מצלמות לכיסוי שטח, תיעוד מספרי רכב וניטור. לדעתו השומר אינו יעיל מעבר לתחושת הביטחון. גם שומר מעולה לא יתפוש כל גנב כי לא ניתן לעשות זאת מתוך רכב.

משה מוסיף שמצלמה בשווי 15000 שקל שמנטרת לטווח יעיל של 2 ק"מ תהייה יעילה יותר מגידור, מציע לוועדת ביטחון לבחון פתרונות חלופיים לגדר.

הועד ממנה את יהודה עכו ליו"ר וועדת בטחון.

  

  1. לסעיף 8  - איכות הסביבה

מקצת פינות גזם גורמות אי נוחות לשכנים, בעיקר כאשר הגזם גולש למדרכות. יחד עם זאת אם לא יהיו פינות גזם המצב יהיה נח עוד פחות, עכשיו הרע במיעוטו. הוועד יקפיד במסגרת מכרז המועצה על פינוי פינות מלאות. מבקשים להזכיר ולהדגיש כי פינות הגזם מיועדות לגזם בלבד וכל פסולת מוצקה אחרת יש להעביר למתקן מאחורי  חנות"הגרעין"  (לא חומרי בניין).

פחים כתומים לפינוי אריזות, יבוצע ניסיון לאיסוף אריזות מפחים/שקיות כתומות שיחולקו לתושבים בהסבר ואחריות המועצה.

 

  1. לסעיף 9 - מגרש פאנטק –

עמותת הספורט מתקצבת 5000 שקל להקמת מגרש, מתוך עלות של 8000. ועדת ספורט החליטה להשלים התקציב הנדרש להקמת מגרש בגודל 15X4 מ'. המגרש יוקם סמוך למגרש הרב תכליתי.

 

  1. לסעיף 10 - עדכונים:

הקרוואן עבר אל מאחורי הספרייה וכבר משמש את הנוער. בשטח קבלן המועדון נוער החל בעבודה ואנו מודים לרן להב נציגינו במועצה ליוסף מורבר לעמיר ריטוב ולרונן אלוני על קידום הפרויקט החשוב הזה.

הקרוואן הצמוד למרפאה, משמש את הנוער בימי ג' וימי ו' (בימי ו' למעט בשעות 14-16:30)

בוועדה משותפת עם האגודה נדונו הנושאים הבאים- נספח 2

       מגרש הפאנטק, הסכמים-ראה סעיף 2, בעיות הניקוז המשותפות, שיפוץ מגדל המים הישן,             

       שימוש הנוער בחלל חלקי מתוך בית העם

 

 

 

 

רשם אביחי



כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים