פרוטוקול ישיבת מספר 14 מתאריך  26.11.13
 
נוכחים: יוסף מורבר, דדה גולדשמידט, גולי קשת, אייל פיס, ליאת מזרחי, רן להב  ואביחי סימנר

נעדרו:    עפר ברשד,   צביקה כהן,
               
על סדר היום:
 
    1. אישור פרוטוקולים מס' 12,13 מתאריך 28.10.13.
    2. הצגה ודיון בתקציב 2014 (פרויקטים והשקעות)
    3. היטלי השמירה לשנת 2013.
    4. שדרוג ושימור באר ראשונה ברחוב ההדרים
   5.  תוכנית אב – מכתבו של רונן אלוני
    6. פניית שי אופיר בנוגע למגרש ספורט
    7. פניית חיים טייבר בנוגע לאירועים בדשא הגדול
    8. עדכונים: א.  ועדה משותפת.     
    9. שונות.
             
   
1.  לסעיף 1 –  אישור פרוטוקולים מס' 12,13 מתאריך 28.10.13
אישור פרוטוקול מס' 12 בדבר צו המיסים מתאריך 28.10.13.
פרוטוקול מס' 13 יאושר בישיבה הבאה.
 
2 .לסעיף 2 - הצגה ודיון בתקציב 2014 (פרויקטים והשקעות)
דדה הציג את צפי סיום  2013 שהוכן ע"י ליאת ואת סעיפי התקציב כפי שוועדת כספים הכינה
לדיון. הוועד החליט לשריין את תקציב הנוסף לתקציב השוטף (הערכה כ 350000 שקל (
בהשקעות בפרויקט מרכזי ל 2014-  מועדון לנוער.  היתרה מעבר לכך תיועד לאירועים בלתי
צפויים.
סעיפים מרכזיים בתקציב שהשתנו בצורה משמעותית-
תפעול מועדון לחבר, זינוק בהוצאות מים וסעיף תחבורה.
ההוצאה על מים גדלה בשנה הבאה עקב גידול בצריכה הנובע מגינות נוספות שנשתלו השנה                 
ושינוי בתעריף שהאגודה גובה לקוב. יחסית להערכה ב 2013
בסעיף תחבורה חל שינוי עקב תוכנית תמרור חדשה שאישר משרד התחבורה ויש לבצעה.
מועדון לחבר.  התחיל לעבוד כפיילוט ב 2013 ופועל מזה 9 חודשים. בשנת 2014 מתוכננת            
תוכנית מגוונת הן בתשלום והן בחינם על סמך הלקחים מ 2013. התוכנית מיועדת להציע
תכנים לכלל פלחי האוכלוסייה במושב, וותיקים, חדשים, צעירים ומבוגרים. עוד הוחלט להגדיל
את תקציב רווחה.
 
3. לסעיף 3 - היטלי השמירה לשנת 2013
השקעות שמירה עופר יציג את תוכנית ההשקעות - נדחה
גביית שמירה – לאור שיחה עם מאיר שביט, גזבר המועצה, החליט הוועד המקומי כי
אגרת השמירה במושב תוגבל עד לסך הנקוב בחוק העזר.
 
4. לסעיף 4 -שדרוג ושימור באר ראשונה ברחוב ההדרים
הוצגה הצעה לשדרוג ושימור באר ראשונה ברחוב ההדרים בעלות של
כ- 35,000 ₪. הפרויקט יבוצע בהשתתפות האגודה שאישרה השתתפות עד 20,000 ₪ (בכפוף להשתתפות זהה של הוועד המקומי) ובהשתתפות המועצה בסך 5,000 ₪. הוועד המקומי מאשר תקציב של 12,500 ₪ לפרויקט.
 
5. לסעיף 5 - תוכנית אב – מכתבו של רונן אלוני - נכתבה התייחסות בפרוטוקול קודם.
 
6. לסעיף  6 - פניית שי אופיר בנוגע למגרש ספורט- היות והפרויקט כרגע אינו רלוונטי,
הנושא יעלה דיון  שזה יהיה רלוונטי ויאושר.
 
לסעיף  7 - פניית חיים טייבר בנוגע לאירועים בדשא הגדול- נדחה.
 
8. עדכונים
 
נושאים שעלו בוועדה המשותפת:
 
מיקום גן ילדים חדש- האגודה מתבקשת לאשר עקרונית מיקום מערבי לפי ההצעה של גלית, על פניו למיקום זה יתרונות ביחס לשימוש שוטף ושימושים עתידיים.
רונן אלוני - מבקש מהאגודה והוועד לחשוב על תוכנית אב למושב בראייה משותפת.
האגודה מבקשת התייחסות הוועד לתכנון נגישות לבריכה  וכן לחוזה עם זכיין הבריכה לכשיהיה.
  
רשם: אביחי סימנר
 
 
 
 כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים