פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מס' 9 מיום 27.10.14

 
נוכחים:      אביחי סימנר יוסף מורבר, צביקה כהן, איל פייס ,רן להב, עפר ברשד, גולי קשת, דדה גולדשמידט, ליאת ברזילי.
נעדרו:      
 
על סדר היום:
 
1.      אישור פרוטוקול מתאריך 8.9.14.
2.      ביטחון – עדכון לגבי פרויקט הגידור ונושא השערים.
3.      פרויקט מועדון לנוער – עדכונים.
4.      שיפור פני רח' הצבר.
5.      צומת באר גן הראשונים.
6.      דיווחים מהוועדה המשותפת בנושאי זכיינות בריכה והסכמים מבנים.
7.      עדכונים א. מרכז מוסיקה.
8.      שונות.
  
 1. לסעיף 1- אישור פרוטוקול מתאריך 8.9.14.
  נדחה לישיבה הבאה. 
 1. לסעיף 2 - בטחון,
  פרויקט הגידור- נערכו פגישות עם הגובלים בתוואי הגדר, לאחרונה גם תושבים שאינם גובלים מבקשים להתייחס וטוענים לחוסר מידע ושקיפות. הוועד יפיץ מסמך המתאר את הפרויקט ואת התוואי המתוכנן לידיעת התושבים .
  שערים-  תקלות רבות בשערים בעיקר כתוצאה מוונדליזם, הוועד ימשיך לתקן השערים ולהשקיע בתחזוקה, במקביל במידת הצורך תופנה תלונה לרשויות האכיפה.
  מצלמות- הועד יבחן שוב הצעות מחיר לשדרוג מערך המצלמות וזאת עקב השמישות הנמוכה והתקלות החוזרות של המערך הקיים.
  עופר מעדכן שיש מיעוט אירועים יחסי לסביבה , יחד עם זאת בסתיו  עלולים להיות יותר אירועים עקב מז"א. מבקשים לרענן את תכנית השמירה בהתאם. 
 1. לסעיף 3  - פרויקט מועדון לנוער – עדכונים.
  הוגשו תוכניות להיתר בניה, טרם התקבלו הנחיות מהועדה המקומית, רן יבדוק קידום הטיפול בתוכניות. 
 1. לסעיף  4 - רחוב הצבר
  בהמשך לפרוטוקול מיום 8.9 בנושא,  התקבלה הצעת מחיר קבלנית להסדרת שיפועים והידוק התשתית ברחוב. הועד יעביר ההצעה למועצה כדי שזו תבחן השקעה חד פעמית ברחוב במקום להוציא כל שנה על אחזקה והסדרה וכן לצמצום סיכוני ניקוז תוך ביצוע ההסדרה. 
 1. לסעיף 5 - צמת באר גן- הראשונים
  בהמשך למפגש בצומת עם בעל המגרש הסמוך  ועורכי דינו ובהמשך לסיכום פגישה בנושא, בוצע  במקום סיור של יועצת התחבורה של המועצה וממונה הבטיחות מטעם המועצה, בסיכום הפגישה הנחייה של היועצת לגבי פתיחת שדה הראיה הנדרש.
  פתיחת שדה הראיה תבוצע ע"פ הסכם מראש שהתקבל מבעל המגרש ועורך דינו בפגישה  שבוצעה וע"פ הנחיות יועצת התחבורה, הוועד יבקש הצעות מחיר קבלניות לשם כך. 
 1. לסעיף 6 - דיווחים מהוועדה המשותפת בנושאי זכיינות בריכה והסכם מבנים.
  ועד האגודה מתכנן להקים בית קפה  צנוע של עד 10 שולחנות ללא מסעדה בשטח הבריכה שיהיה פתוח במשך כל השנה. הועד המקומי  מוטרד מההשפעה על הסביבה הקרובה, מרכז המושב והתושבים הסמוכים בהיבטי חניה, רעש , לכלוך וכד', הוועד המקומי מבקש מהאגודה להגדיר מגבלות בתחומים אלו ולא יסבול גן אירועים במסווה של בית קפה, מבקשים לוודא שהזכיין שיבחר יהיה מחויב למגבלת 10 שלחנות בשטח המבנה הקיים, מגבלת כמות אורחים ושאר המגבלות נשוא סעיף זה, מדגישים שנדרשת מודעות הזכיין לפעילות הציבורית הסמוכה בכל ימות השנה ופעילות ציבורית בשטח הבריכה מדיי פעם. בטיחות, הגישה לבריכה עוברת בגן ציבורי בו ילדים קטנים, פעילות נוער וכד' ועד האגודה יהיה אחראי למניעת כניסת כלי רכב לרבות של ספקים למקום כאשר הגישה תהייה אפשרית לרכב חירום במקרה חירום בלבד.
נושא נוסף שעלה הוא חוזה השכירות ל 25 שנה של מבני האגודה עי הועד המקומי, הועלתה טענה שהועד המקומי משכיר המושכר בשכירות משנה לצד ג' ללא זכות וללא תיאום ואישור מראש. הצגנו שסעיף 4.2.2 להסכם מאפשר לוועד המקומי  לאפשר לצד ג' לעשות שימוש במבנה בתמורה כל עוד הפעילות לטובת הציבור  ולצורך הציבור כגון, חוגים, לימוד מוסיקה, צהרון, מקהלה, הרצאות, שיעורי ספורט וכד'. 
 1. לסעיף 7- עדכונים
מוסיקה – ורד סירוטה מבקשת לסיים את תפקידה כרכזת מוסיקה. ועדת מוסיקה מחפשת רכז אחראי לפעילות מוסיקה, כל הרואה עצמו מועמד מתבקש לפנות לליאת או לורד.
גולי מעדכנת שמתוכננת ישיבה של ו. תרבות ביום ב' 3.11 למחשבות והתארגנות לשנת הפעילות הקרובה.
גולי מבקשת לכנס את ועדת דת כדי לדון בתוכנית פעילות בני המצווה השנה בשיתוף בית הכנסת.
רן מעדכן ששלולית החורף מבוצעת בימים אלו וכדאי להתייחס לכוונה לקוראה בשם שלולית עין שריד ולא שלולית עין ורד/שלולית לב השרון.
 
רשם :אביחי סימנרכל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים