פרוטוקול ישיבת מספר 13 מתאריך  28.10.13
 
נוכחים: יוסף מורבר, עפר ברשד, דדה גולדשמידט, גולי קשת, צביקה כהן, אייל פיס, ליאת מזרחי,  רן להב  ואביחי סימנר .
נעדרו:  
על סדר היום:
 
    1. אישור פרוטוקול מתאריך 2.9.13.
    2. תעלות ניקוז – מוזמן אמנון פרום.
    3. מד"בית נוער – מוזמנת מתן המד"בית.
    4. פרויקט ספורט (טניס וכדורגל) וסקר בטיחות – מוזמנת מירב אולייניק.
    5. שמירה – היטל והשקעות. מצ"ב סיכום ישיבה מתאריך 14.10.13
    6. ביצוע תקציב הגן העגול תשע"ג, השקעות בטיחות ודמי ניהול לתשע"ד.
    7. דיון ראשוני בתקציב 2014. (פרויקטים: מתחם ספורט ושדרוג גני משחקים)
    8. ועדת ביקורת לוועד המקומי, יו"ר איל נוי, יהודה צחורי ויהודה עשור.
    9. תוכנת שכר ושעוני נוכחות
    10. עדכונים: א.  תחבורה ציבורית.      
    11. שונות.
              
   
1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מתאריך  2.9.13
מאשרים פרוטוקול וועד מיום 2.9.13
 
2. לסעיף 2- תעלות ניקוז – מוזמן אמנון פרום
לדברי אמנון , המשק במקום הנמוך ביותר במושב כאשר חצי מניקוז המושב עובר אצלו.  הבעיה קיימת 20 שנה, גם בעבודות החברה הלאומית לדרכים בכביש  553 החדש לא המושב ולא המועצה דאגה לניקוז, אמנון היה צריך לטפל בעצמו.
לדבריו בונה מחסן חדש וצריך להסדיר את הניקוז במקום והמעבר למחסן, טוען שאף אחד לא מטפל בתעלת הניקוז הקיימת רק משק פרום דואג.  מבקש לדאוג לפתרון הולם. כולל צינור תת קרקעי וגשר לפי הנחיות מהנדס.
סקרנו את נושא הניקוז כולל אחריות הגופים השונים (רשות ניקוז, מועצה אזורית, אגודה וועד מקומי), בפועל האחריות לניקוז על המועצה, בוצע סיור במקום ע"י שלום מהמועצה ולמיטב הבנתנו גם השנה כבכל שנה, המועצה מתכוונת לנקות ולסדר התעלה סמוך למשק פרום. הוועד רואה בכוונה זו של המועצה פתרון הולם וינסה לסייעה בידו של אמנון ככל הניתן.  בהמשך לכוונה זו , המועצה שלחה קבלן מטעמה לביצוע העבודות. למיטב הבנתנו תעלת הניקוז במשק פרום (מחוץ לגדר) נוקתה לכל אורכה טרם בוא הגשמים
 
3. לסעיף 3- מד"בית נוער – מוזמנת מתן המד"בית
נדחה
 
4. לסעיף 4 - פרויקט ספורט (טניס וכדורגל) וסקר בטיחות – מוזמנת מירב אולייניק
בוצע סקר לבטיחות מתקני ספורט, לדעת הסוקר ממכון התקנים נמצאו ליקויים, הדוח הועבר למועצה. מבקשים חוו"ד מהנדס המועצה לגבי בטיחות מתקני הספורט והאם ניתן להפעיל המגרשים בצורה בטוחה.
 
מגרשי טניס וכדורגל- רונן התבקש לבדוק אופציה לקדם הקמה של מגרשי טניס במושב ולבחון חלופות מיקום. לדברי רונן הנושא מעלה שאלה. האם יש תוכנית אב למושב ל10 או 20 שנה קדימה המשקללת שימושים בנכסים של האגודה עם שימושים קהילתיים.
האופציות למגרש טניס במקום גן המייסדים, או ממערב למגרש ספורט הקיים, כאן תידרש הסדרת ניקוז.
 
אפשרות נוספת- שני מגרשים לאורך במקום גן המייסדים.
מוצע להוציא היתר בניה לפרויקט.
טניס יכול לשמש גם בני נוער וגם מבוגרים בשעות הבוקר. והשאלה אם אין מטרות אחרות ראויות לנוער יותר מאשר טניס. רונן יעביר בשבוע הבא מסמך המפרט עלויות להקמת מגרשי טניס לאור החלופות שהוצעו.
עדכנתי לגבי כדור רגל, הצורך והצעה לתרום מגרש, נדרש להסדיר ייעוד הקרקע לספורט.
 
5. לסעיף 5 - שמירה – היטל והשקעות. מצ"ב סיכום ישיבה מתאריך 14.10.13
בעדכון בע"פ מהמועצה נאמר שבמועצה שיש חוק עזר בנושא שמירה, חוק העזר גובר על תקנות הגביה לפי מטר. בסיכום הפגישה שהופץ ע"י המועצה נכתב שיש להמשיך לגבות לפי התקנות עד סוף השנה.  סיכום זה עומד בסתירה מהנחיות המועצה לוועדים כפי שנמסרו במסמך מיום 4.2.13 בו נכתב שתקנות השמירה גוברות על חוק העזר.
מחליטים להמשיך לגבות ע"פ התקנות עד סוף השנה ועד שיתקבלו הנחיות אחרות, בכתב מהמועצה.
 
6. לסעיף 6- ביצוע תקציב הגן העגול תשע"ג, השקעות בטיחות ודמי ניהול לתשע"ד
תקציב גן עגול השנה  מאפשר לבצע את הנדרש בהתאם לתוצאות סקר הבטיחות שבוצע במקום. סקר הבטיחות הצביע על ליקויי בטיחות לטיפול מיידי וליקויי בטיחות שרצוי לבצע בעדיפות ב'. העבודות כבר החלו וצפויות להסתיים בקרוב, סוכם עם איקי לנהל הפרויקט. לאור העבודה וההשקעה  הנדרשת בכ"א  בניהול הגן מאשרים להעלות את דמי הניהול ע"ס 150 שקל לחודש לילד.
 
7. לסעיף 7- דיון ראשוני בתקציב 2014
כרקע לדיון ראשני בתקציב, סקרנו את נקודת הסיום המשוערת ל 2013 ומצב מוצע ל 2014. מתבקשים להעביר דרישות תקציב מהוועדות השונות לישיבה הבאה, מבקשים להעביר הבקשה כל אחד לוועדות שבאחריותו ולליאת לריכוז הדרישות.
התקציב הוא כלי המדיניות העיקרי וזו ההזדמנות לחשוב רחוק וגדול ולעדכן בהתאם הסעיפים. כעקרון מוסכם לקדם נושא משמעותי על פני טיוב קטן בנושאים רבים.
 
8. לסעיף 8 - ועדת ביקורת
מעדכנים שמליאת המועצה אישרה את ועדת הביקורת לוועד המקומי, יו"ר איל נוי, חברים  יהודה צחורי ויהודה עשור. התפקיד בכפוף למתן “כלים” והדרכה ע”י המועצה.
 
9. לסעיף 9 - תוכנת שכר ושעוני נוכחות
תוכנת שכר ושעוני נוכחות - מאשרים את בחירת הספק. תותקן מערכת נוכחות (שמתממשקת לתוכנת השכר)  ו - 2 שעוני נוכחות בעלות (חד פעמית)  של 4,700 ₪ באזור משרדי הוועד וכן בגן העגול.
הנתונים יועברו לתוכנת השכר, שתירכש אף היא בעלות מוערכת של כ- 2,100 ₪ לשנה.
 
 
 10. שונות
•  הושמט 
מאשרים כ 7500 שקל מסעיף בצ"מ, שכר טרחה אדריכלית לתכנון מפורט לשיקום הברכה בכפוף לאישור האגודה של סכום דומה (ראה עדכונים)
 
 11.לסעיף 11 - עדכונים:
         1. ארז רוזן מפקד החבל ממג"ב ודולי השוטר הקהילתי ,ארז אחראי על המושבים במועצה. ארז מעדכן שבפעילות השוטפת מתבססים על מתנדבים, לאחרונה ממשיכים אירועי התפרצות בעין ורד. אלדד השומר של המושב הוא תחת פיקוד המשטרה עם סמכויות שיטור המוקנות לו ע"י מג"ב לשם ביצוע תפקידו. מציין את עין ורד כמושב עם הרבה מתנדבים יחסית אך זה לא מספיק, מדגיש שיש לפרסם התנהגויות פרט המונעות פריצה- להפעיל אזעקות, להדליק אור, לא להשאיר חפצים אטרקטיביים גלויים או ברכב. בכל האירועים האחרונים לא הופעלו אזעקות והושארו חפצים גלויים. ארז ישמח להגיע למפגשי תושבים ולהעביר הנחיות והמלצות לצמצום התפרצויות.
         2. רן מעדכן צפוי שבנובמבר יפתח מחלף דרור, רק באמצע השנה יפתח צוואר הבקבוק בתל מונד ל4 נתיבים.
 
         3. מתוכננת להיפתח מחלקת ספורט במועצה. בית הספר "בין ההדרים"  יש כוונה לסיים עד ראשון לספטמבר 14 את הבינוי המתוכנן.
 
         4. תחבורה ציבורית, התחלף המפעיל כאשר המכרז יצא ללא מצע המתחשב בדרישות התושבים או המועצה, בקשנו לקבל את תכנון קו 44 שעובר במושב לרכבת להתייחסות וזה טרם התקבל. מבחינתנו הדגש יהיה על כניסה ויציאה מהמושב לעבודה בבוקר ואחה”צ ערב וכן תגבור בימי ראשון בבוקר.
 
         5. ועדה משותפת עם האגודה מעלה לאישור השקעה בבאר הראשונה ובברכה לצורך שימור והפיכת המקום לאתר היסטורי ייצוגי.  התקבל ואושר פרויקט שימור לברכה מאת המועצה לשימור ובתקצוב משרד ראש הממשלה- שימור אתרי מורשת על סך כ 150K. לאור סיור המועצה לשימור וקבלני ביצוע במקום בשבוע שעבר נדרש להשלים תוכנית אדריכלית מפורטת בראיית השימוש העתידי.התקבלה הצעת מחיר לתכנון המפורט. הוועדה המשותפת דנה עוד בקביעת מחיר הולם למי השקיה לוועד מקומי. ועד האגודה ידון בנושאים בפגישתו הקרובה.
 
         6. הושמט.
 
         7. הושמט
     
רשם: אביחי סימנר
 
 
 כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים