דיווח נציג עין ורד במליאת המועצה (ישיבת מליאה 64)

1 ביולי 2012
 
"עונת המלפפונים" – דיווח מישיבת מליאה 64 (25 ביוני 2012)
 
"לאור דרישת הקהל", מעביר לעיונכם דיווח נוסף מישיבת המליאה שהתקיימה בשבוע החולף. התחושה הרווחת היא כי הגענו ל"עונת המלפפונים" של המליאה הנוכחית. עבודת המליאה הצטמצמה למינימום הנדרש, כאשר בישיבה האחרונה נכחו רק כמחצית מהחברים. השתתפות נמוכה מזו הייתה בישיבת הועדה לתכנון ובניה בה השתתפתי, שבה נכחו רק שלושה מבין עשרת החברים הקבועים.
 
ועדת החינוך אינה קיימת למעשה מאז התפטרתי מראשותה לפני כחמישה חודשים. מאז לא מונה לי מחליף והועדה שהייתה המרכזית והפעילה ביותר מבין ועדות המליאה, כלל אינה מכונסת. המצב המתואר דומה גם בשאר ועדות המליאה. לא ברור אם מדובר בעייפות החומר אצל החברים, או שהיא נובעת מתחושתם שנוכחותם אינה נדרשת כלל לצורך תהליך קבלת ההחלטות במועצה.
 
חיזוק לתחושה זו קיבלנו כשראש המועצה פתח את הישיבה ואמר כי למעשה לא היה מכנס אותנו כלל לישיבה הנוכחית, היות וגם היום, ששה שבועות ממועד הכינוס הקודם, לא נמצא עדיין פתרון לאיזון תקציב המועצה והסיבה היחידה לכינוסנו הינה טכנית בעיקרה – מינוי ועדת בחירות ע"י המליאה, מינוי הנדרש על פי חוק עד לסוף חודש יוני. כיוון שכך גם היקף הנושאים שעלה בישיבה היה מצומצם והדיווח שלי יקיף רק את אלו בהם נראה לי שתמצאו עניין.
 
ר' המועצה דיווח על פגיעה באיכות החיים שהתגברה לאחרונה ביישובים עוטפי טייבה וקלנסווה, בעיקר עקב שריפת ניילונים וזבל באופן לא מבוקר וכן בגלל פעילות של גני אירועים פיראטיים שמייצרים רעש רב. למעט הדיווח על תופעה זו ועל מפגש שהתקים בנושא עם גורמי האכיפה במחוז, לא הוצגה לנו תוכנית לטיפול בתופעה.
 
בנושא סיום עבודות הבניה של שלב ב' בביה"ס "בין ההדרים", ראש המועצה דיווח כי ההערכה הינה שהעבודות יסתיימו בדקה ה- 90 לפני תחילת הלימודים וזאת לאחר שהקבלן המבצע הפסיק את עבודתו מאחר ולא הועברו לו כספים שהתחייבו מתוקף ההסכם עימו.
 
התכנית להרחבת כפר יעבץ יצאה לדרך, התוכנית כוללת הרחבה של 100 יחידות דיור למגזר הדתי והיא אמורה לשפר את מצב היישוב בהיבט החברתי, הכלכלי והתשתיתי. הצפי לתחילת עבודות הפיתוח הינו בסוף 2013.
 
הוקמה ועדת בחירות המורכבת מנציגי תושבים מכפר הס, משמרת, גאולים עזריאל ושער אפריים. חמשת החברים הינם חברי ועדת הבחירות הקודמת שמנתה בזמנו שבעה חברים. תפקידם ללוות את עבודת אנשי משרד הפנים שמונו לפקח על הליך הבחירות הקרובות.
 
פעילות עמותת הספורט – לבקשת  מספר חברי מליאה, נתבקשו חברי העמותה לדווח על פעילות העמותה, עמותה שהוקמה בעקבות סגירת מח' הספורט במועצה. פעילות העמותה מתוקצבת ממקורות מימון שונים, בין היתר ע"י המועצה בהיקף של 250,000 ₪ בשנה. חברי העמותה פועלים כולם בהתנדבות למעט המנכ"ל  ויש בה גם שני נציגים מעין  ורד, מירב אוליניק וארז דגן. מטרת העמותה הינה קידום נושאי הספורט בתחומי המועצה לילדים ונוער החל מגיל 4 ולבוגרים. הוצגה בפנינו פעילות העמותה בתחומי ההתעמלות, ג'ודו, כושר קרבי, כדור סל, כדור רשת וכדור רגל. הפעילות מתקיימת בישובים השונים, בקדימה ובאולמות הספורט של בתי הספר. בדיון שהתפתח חלקו חברי המליאה מחמאות רבות לעמותה על ההישגים ועל ההשקעה הרבה המבוצעת כולה בהתנדבות. יחד עם זאת הועלו טענות לפיהן בעוד שעלות פעילות הצעירים מכוסה באמצעות התשלום לחוגי הספורט, תקציב התמיכה של המועצה מיועד כולו למימון פעילות קבוצת כדור הסל הבוגרת. ראש המועצה הבהיר שזו לא הייתה הכוונה הראשונית וביקש מחברי העמותה להכין תוכנית פעולה לחיזוק פעילות הספורט במושבים.
 
המכרז למינוי מנהל מח' החינוך – בישיבה הקודמת העליתי טענות ולפיהן המועצה פעלה בניגוד להחלטות המליאה ובניגוד להנחיית ראש המועצה ופרסמה מודעה למכרז בנוסח שהיה בו בכדי להעניק יתרון לאחד המועמדים. ראש המועצה התחייב להעביר הסבר כתוב לטענות עד למועד ישיבה זו.  הסבר כתוב כמובן שלא התקבל וראש המועצה הגיע לישיבה מצויד בחוות דעת משפטית, שמהר מאוד התבררה כלא רלבנטית לטענות שהועלו. גם טענה אחרת שניסה להעלות ראש המועצה בשם המנכ"לית, התבררה ככזו שסותרת תצהיר שהגישה המנכ"לית בנושא זה לבית המשפט. כיוון שכך לא נותרו לראש המועצה הסברים טובים להתרחשות ולכן שאל אותי מה הציפיות שלי ממנו בנושא זה. הבהרתי לו שאין לי כל ציפיות, אבל אני יכול לשער מה היה קורה במקום העבודה שלי, לו המנכ"ל היה פועל בניגוד להנחיות הדירקטוריון ובניגוד להנחיה מפורשת של יו"ר הדירקטוריון ולקינוח גם מעביר הצהרה שקרית לבית המשפט.
 
במסגרת הערות החברים לטיוטת הפרוטוקול שפורסמה, שאל נציג משמרת האם החלה כבר עבודת הועדה לבחינת פעילות החברה הכלכלית שהוקמה בישיבה הקודמת ("הועדה לבדיקת אזור תעסוקה לרונן אלוני" – בלשונו הציורית של הנציג ). בתשובה נתבשרנו כי הועדה תתכנס השבוע לישיבתה ראשונה. כמו כן התריע נציג משמרת כי התנגדותו להקמת הועדה בהרכב בו שולבו גם שני דירקטורים של החברה הכלכלית, שלתפיסתו הינם שותפים לאחריות למצבה, הושמטה מהפרוטוקול. לאור כך הודיע ראש המועצה כי אישור הפרוטוקול נדחה לישיבה הבאה.
 
הועלתה גם טרוניה לגבי הקיצוץ שביצעה המועצה בשכר המד"בים, שיכול לפגוע בפעילות תנועת הנוער. בתגובה הציע אחד החברים שהועדים המקומיים ביישובים ייקחו עליהם את השלמת הסכום שקוצץ.
 
שיתפתי את הנוכחים בתלונות שהגיעו אלי לגבי עלויות הטיולים בתנועת הנוער שצמחו  לאחרונה באופן משמעותי ולמרות שאני מבין שהדבר נובע מהמצב הכלכלי הקשה של המועצה, הרי שעלויות אלו מונעות מחניכים רבים להשתתף בפעילויות אלו. ראש המועצה ענה שבמועצה פועלת ועדת רווחה שמטרתה לעזור במקרים כאלו.
 
מקווה שהדיווחים הבאים יהיו אופטימיים יותר.
 
שלכם,
רן   להב
נציג עין ורד במועצה

 כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים