דיווח נציג עין ורד במליאת המועצה (ישיבת מליאה 65)

14 באוגוסט 2012
 
"כלכלת בחירות" – דיווח מישיבת מליאה 65 (7 באוגוסט 2012)
 
גם היום, שלושה חודשים מאז דווחנו על מצבה הכלכלי הקשה של המועצה, טרם הוצגה בפנינו תוכנית הבראה מעודכנת, כפי שהבטיח לנו ראש המועצה. במקומה נדרשנו לישיבה זו שעיקרה, אישור בקשה להלוואה לכיסוי הגרעון המצטבר.  בנוסף נדונו מספר נושאים נוספים עליהם אדווח ושיש בהם עניין לתושבי עין ורד.
 
כללי
"דרך הלב" – דרך המתוכננת לחבר את כלל ישובי המועצה באמצעות שבילים לרכיבה על אופניים. התוכנית יוצאת לדרך, התחלת יישום התוכנית תהיה בתחום עין ורד.
חלוקת רשויות לאשכולות יכולת – בחוק ההסדרים לשנת 2013, תוצג תוכנית לפיה רשויות חזקות יתמכו ברשויות חלשות. על פי תוכנית זו חולקו כלל הרשויות בארץ לאשכולות בין 1-10, על פי מדדים של אפיון המצב הסוציו-אקונומי של התושבים, הקירבה למרכז הארץ, כמות אזורי התעסוקה ועוד. מועצת לב השרון דורגה במקום 9, כשהכוונה הינה שמקומות 9,10 יתרמו מתקציבן לטובת מקומות 3,4. מרכז השלטון המקומי מתנגד לתוכנית, אך במידה והיא תעבור מדובר במכה קשה נוספת לתקציב המועצה בשנת 2013.
 
מודד כללי לבחירות
מדובר בקביעת מספר בעלי זכות הבחירה בבחירות הקרובות, שמעליו יישוב במועצת לב השרון יהיה זכאי לנציג נוסף במועצה. המצב כיום הינו שלכל ישוב במועצה יש נציג אחד למעט צור משה ונורדיה, להם יש שני נציגים. ראש המועצה מבקש להקפיא את המצב הנוכחי ובשל כך מבקש להעלות את המודד מ- 1,300 בעלי זכות בחירה (המודד הנוכחי) ל- 1,800, היות ולדעתו בעקבות ההרחבות, במספר ישובים כדוגמת עין ורד מספר הבוחרים מגיע כבר ל- 1,400 ובשני היישובים הגדולים המספר עובר את ה- 2,000. אני מבקש כי טרם שנחליט, יוצגו בפנינו נתונים לגבי בעלי זכות הבחירה בכלל היישובים, אך ראש המועצה מסרב וטוען שהנושא כבר נבדק וזאת הצעתו. לאחר שנציגים נוספים מצטרפים לדרישתי ואנו מבהירים לראש המועצה  כי יש לנו קושי לאשר את בקשתו ללא שנבחן את הנתונים, נשלח סגן ראש המועצה אחר כבוד לחדרו להביא את הרשימה. בשובו מסתבר כי מספר הבוחרים ביישובים הגדולים הינו כ- 1,700 בלבד ובשאר היישובים הגדולים דוגמת עין ורד, המספר עומד על כ- 1,000. כיוון שכך אנו מחליטים על מודד של 1,500 בלבד וראש המועצה מודה לי על התעקשותי, שבלעדיה ליישובים הגדולים לא היה נציג נוסף במליאה.
 
אישור הלוואה לכיסוי גרעון נצבר
לאחר שמשרד הפנים סירב לתת למועצה הלוואה לאיזון תקציבי, ראש המועצה מבקש את אישורינו לקבלת הלוואה לכיסוי הגרעון הנצבר בהיקף של 4 מ' ₪. לדבריו הוצגה למשרד הפנים תוכנית הבראה ל- 2012 , לפיה הגרעון יצטמצם לגרעון דומה לזה שב- 2011 (5 מ' ₪) והתחייבות כי תקציב 2013 יהיה מאוזן.
בדיון המתפתח, אנו למדים לראשונה כי הרבעון הראשון של 2012 הסתים בגרעון של 2 מ' ₪ ובחשבון פשוט, ללא הבראה, הגרעון הצפוי הכולל לשנה זו יהיה בהיקף של 8 מ' ₪. לטענת מרבית המשתתפים מדובר בעצם, ללא תוכנית הבראה אמיתית, בגרעון מצטבר לשנים 2011-2013 שיכול לנוע בין 12-15 מ' ₪. לפיכך מרבית המשתתפים מבקשים כי טרם שנאשר את בקשתו (שנראית לכולנו כחיונית – למועצה ככל הנראה, יש גם בעיה תזרימית), תוצג בפנינו תוכנית ההבראה שהוצגה למשרד הפנים ועקרי תקציב 2013 שאמור להיות מאוזן ושלכולנו ברור שחייב לכלול קיצוץ כואב בהוצאות, או לחילופין העלאה חדה של מיסי הארנונה.
בדיון ארוך שמתפתח בנושא מוצגים לראש המועצה גם הטיעונים הבאים:

  • מאחר ומדובר בשנת בחירות, הרי שעל פי תקנות משרד הפנים, באם לא נחליט על העלאת מיסים עד לסוף חודש נובמבר, נוכל לבקש העלאה חריגה של מיסי הארנונה, רק בשנת 2014.
  • בעיה אתית ולפיה אנו מתחייבים בשם המליאה הנבחרת הבאה להחזר הלוואה ללא שבחנו כלל את היכולת להחזירה.
  • מזכירים לראש המועצה שלמרות הבטחתו ורצונו, הרי שלמעלה משלושה חודשים הוא אינו מצליח להציג בפנינו תוכנית תקציב מאוזנת.
  • מזכירים לראש המועצה כי במסגרת תוכנית ההבראה כבר לקח מעובדי המועצה הלוואה בהיקף של 1 מ' ₪ בגין דחיית דמי ההבראה שמגיעים להם ב- 2011, הלוואה שאותה צריך יהיה להחזיר בשנת 2012.
  • מזכירים לו כי גם בנושא הקודם שעלה (המודד לבחירות), ביקש לקבל החלטה ללא שיוצגו בפנינו הנתונים וכמעט שגרם בכך לטעות קשה.
 למרות הטיעונים הרבים שעולים ולמרות בקשתנו לדחות את ההחלטה בשבועיים, בשבוע ואפילו ביומיים, עד שיוצגו בפנינו הנתונים, ראש המועצה טוען כי אינו מתכוון להעלות מיסים בשנת בחירות ולכן הפתרון היחיד מבחינתו הינו אישור מיידי של ההלוואה הנדרשת ואת הצעתו לאיזון התקציב יציג רק בישיבה הבאה. וכך, למרות ההתנגדות הגורפת בדיון, מתקבלת בקשת ראש המועצה ברוב גדול ובהתנגדות החברים ממשמרת, ינוב ועין ורד ובהימנעות החבר מצור משה.
 
הגדלת תב"ר לפיתוח לביה"ס "בין ההדרים"
לבקשת ראש המועצה, מאושרת הגדלת תקציב השקעות לפיתוח ביה"ס, לשלבים א' ו- ב' בהיקף של 4.3 מ' ש"ח, מותנית במציאת מקור תקציבי לכיסוי התקציב הנדרש (כרגע הקופה ריקה).
נציג משמרת מעיר כי החלק העיקרי של הבקשה, נדרש לכיסוי חריגה של פעילות שבוצעה כבר בשנת 2011, כאשר עבודות הפיתוח חרגו ב- 2.6 מ' ש"ח מעבר לתקציב המקורי שעמד על 1.8 מ' ₪ (חריגה של כ- 240% מהתקציב). להבנתו, חריגה בהיקף כזה הייתה צריכה להגיע לאישור המליאה כבר לפני שנה ומראש.
כנגזרת מכך מתקבלת החלטה נוספת, לפיה כל חריגה ידועה מראש תגיע לאישור מוקדם של המליאה. מצער ביותר שהתנהלות טריוויאלית שכזו נדרשת להחלטת מליאה.
 
שלכם,
רן   להב
נציג עין ורד במליאה

 כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים