פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מיום 1/6/11

נוכחים:     דובי סבידור, אודי פרץ, גילת לוין, אביחי סימנר, שלומי אנג'ל, מעין כפיר, יוסף מורבר, רן להב, ליאת מזרחי.
על סדר היום:
1.       אישור פרוטוקול מיום 30.3.11.
2.       דיווח מאירועי יום הזיכרון ויום העצמאות.
3.       פרויקטים – קבלת החלטות.
4.       מרכז למידה.
5.       הרחבה צפונית – שכונה חדשה.
6.       שערים חשמליים – הרשאה טלפונית.
7.       מגדל המים – פרזנטציה.
8.       הושמט.
9.       עדכונים:
א.      תב"רים ותקציב השקעות 2011 של המועצה.
ב.      אתר עין ורד.
ג.       תביעת גאולה צרפתי.
 
1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מיום 30.3.11:
מאשרים הפרוטוקול מיום 30.3.11.
הערות לפרוטוקול:
א.      יש להביא בפני הוועד מיקום אלטרנטיבי למתקן הפסולת הסמוך במרכז המושב – לבדיקת אליהו.
ב.      לקבל חוות דעת של יועץ תחבורה על פתרון כולל לאזור הצרכנייה ובכלל זאת השטח האחורי אשר לגביו התקבלה בעבר החלטה לסגרו – אביחי.
ג.       הושמט.
ד.      לאחר אישור מליאת המועצה לתקצב תכנון מועדון נוער חדש יש לקדם תכנית למועדון מול מתכנן מועדון הנוער במשמרת. ליאת לתאם.
ה.      בעניין ביטוח לשומרים מתנדבים – הנושא נבדק במועצה. עולה שאין ביטוח. מחליטים שאין למנוע שמירת מתנדבים למרות העדר הביטוח.
 
2. לסעיף 2 – דיווח מאירועי יום הזיכרון ויום העצמאות:
הושמעו הערות שונות. בסך הכל שביעות רצון משני האירועים.
מסקנות: א. יש להקפיד בחלוקה מאוזנת בהרכב הצוותים המובילים.
             ב. תיעוד האירועים בתיקי הוועד.
              ג. נוכח הצלחת מתכונת הצוותים יש לחדש פעילותם לקראת שנת הפעילות הבאה.
 
3. לסעיף 3 –  פרויקטים – קבלת החלטות:
א.      בעניין פרויקט מועדון לחבר – מאשרים התקשרות עם יועצים. תקציב לעניין זה – עד 60 אש"ח. תקבע ישיבה בין יוסף וליאת לבין איקי בר זיו והמתכננות.
ב.      יקודם גן השמונים. תיבדק אפשרות לשלב את איקי בר זיו כמוביל פרויקט זה.
ג.       בית העץ בגן הפיקוס – מקודם תכנון.
 
4. לסעיף 4 – מרכז למידה:
א.      נוכח עיכובים שונים במועצה, פעילות מרכז הלמידה תחל בספטמבר 2011.
ב.      התחייבות הוועד הנה לשנה אחת בלבד. לאחריה ייבחנו המשמעויות לעין ורד.
ג.       המועצה מתחייבת להעביר השתתפותה בהכשרת המקום וזאת בהתאם לסיכום קודם.
 
5.  לסעיף 5 – הרחבה צפונית – שכונה חדשה:
הוועד המקומי צפוי לקבל את ההרחבה מידי האגודה. נכון לעכשיו מספר ליקויים שטעונים טיפול וללא השלמת הטיפול הוועד לא יקבל ההרחבות. בין השאר:
א.      יש להציב עמוד תאורה בעיקול הכביש ליד סטלמך. הוועד מאשר השתתפות במימון בהיקף 50%.
ב.      עמודי תאורה פגועים. הוצבו ככל הנראה באופן שגוי.
ג.       בדיקת ליקויים בתשתיות על.
ד.      מגרש חניה – פניית תושבים לביטול ביצוע החניה בסמיכות לגן הציבורי. יוסף התבקש לבדוק סוגיית החניה מול ראש המועצה.
 
6.  לסעיף 6  – שערים חשמליים – הרשאה טלפונית:
נוכח פניית תושבים ולאחר שהובנו המשמעויות השונות אושרה הקצאת הרשאות טלפוניות נוספות. מעסיק אשר מבקש הרשאה לעובדיו יחתום על התחייבות במשרדי הוועד לפיה הוא אחראי על עובדים אלו ועל פעילותם בגבולות המושב.
עוד נקבע שאחת לשנה יימחקו כל ההרשאות ויוזנו הרשאות חדשות בהתאם לדרישה מעודכנת.
 
7.      מגדל המים – פרזנטציה:
הדיון בנושא נדחה לישיבה הבאה.
 
8  .לסעיף 8 – הושמט.
 
9. לסעיף 9  – עדכונים ושונות:
    א. תב"רים ותקציב השקעות 2011 של המועצה.
    ב. אתר עין ורד: אתר האינטרנט של הוועד זקוק לעדכון ורענון. דדה יחשוב על קונספט נכון ובכלל זאת קישור לפייסבוק. יוקם צוות לעניין זה. (דדה)
    ג. הושמט.
 
 
רשם: דובי סבידור
 
 כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים