פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מיום 15/9/2010

נוכחים:     דובי סבידור, גילת לוין, אביחי סימנר, שלומי אנג'ל, מעין כפיר, יוסף מורבר,  רן להב, ליאת מזרחי.
 
על סדר היום:
1.       אישור פרוטוקול מתאריך 1/8/2010.
2.       מצוקת חדרי הדרכה לפעולות תנועת הנוער – מוזמן עמרם כפיר.
3.       מרכז למידה.
4.       מרכז מוסיקה.
5.       אישור הסכם ודמי שכירות של מפעילי חוגים לשנת תשע"א.
6.       דיווח תקציב גן שולה תש"ע.
7.       דיווח תקציב שמירה ואישור השקעות בתחום זה.
8.       מגרשי טניס – מוזמנות מירב אולייניק ודורית וונדי.
9.       תביעת גבאי – תוצאות והחלטות.
10.   מערך הניקוז בעין ורד.
11.   הסכם מבנים עם האגודה.
12.   שער עין שריד.
13.   פתיחת דרך הגישה בין תחנת הדלק לעבר הירדן.
14.   הושמט
15.   החזרי הוצאות טלפון לפעילים.
16.   עדכונים ושונות.
 
1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מיום 1/8/2010:
מאשרים פרוטוקול מיום 1/8/2010.
הערות והתייחסות לפרוטוקול זה:
א.      פרויקט השילוט :
יש להשלים פרויקט השילוט ובכלל זאת סגירה על מפות, שלטי עסקים ושלטי משפחות. ליאת תעדכן העסקים על התכנית ועלותה ועל הכוונה להסיר שלטים ישנים עם השלמת פרויקט זה.
ב.      בריכת השחייה:
פתיחת הבריכה באחד מערבי השבוע לתושבי עין ורד בלבד לא צלחה במיוחד. למרות זאת הוועד מבקש לקבוע כי עם תחילת עונת הרחצה הבאה ולאורך כל העונה יהיה יום חופשי קבוע לתושבי המושב. יש לתאם זאת עם מפעילי הבריכה ולדאוג לפרסום הודעה משותפת מיד עם פתיחת העונה. ליאת תעדכן את קלאודיה וישראל פוקס.
ג.       גדר ביטחון:
סוכם על הקמת גדר בטחון לאורך רחוב הראשונים מגדר המרפאה ועד מועדון לחבר. הגדר זהה לזו שמקיפה את "גן הפיקוס". מיקום סופי ייקבע על ידי שלומי, גילת, יוסף וליאת.
 
2. לסעיף 2 – מצוקת חדרי הדרכה לפעולות תנועת הנוער – מוזמן עמרם כפיר:
נאמן הנוער, עמרם כפיר, הציג לוועד תמונת מצב לפיה קיים מחסור משמעותי בחדרי פעילות לנוער. נכון לתחילת שנת הפעילות קיימות 4 קבוצות (ד – ז) בהן למעלה מ 20 חניכים כמו כן שכבות ח' ו – ט' זקוקות לאכסניה. עוד ביקש כי תבוצע הרחבה של חדר הצוות וזאת על ידי ביטול הפרוזדור שמוביל למרחב המוגן.
הוועד מאשר עקרונית שינוי המבנה. לטיפול ליאת ובסיוע שפירא או ירון.
מאשרים שימוש בימי ג' במועדון לחבר.
מאשרים שימוש במקלט על פי בחירת עמרם והצוות.
יוכנו מחיצות אקוסטיות ניידות, שניתן יהיה באמצעותן לחלק את מועדון הנוער לשני חדרי פעילות. (שלומי, אליהו)
 
3. לסעיף 3 –  מרכז למידה:
מאשרים עקרונית התקשרות עם המועצה להקמת מרכז למידה בעין ורד. המרכז יפעל בקראוון החדש. ההסכם המוצע הנו לשנת ניסיון אחת. ההשקעות תתחלקנה בין המועצה לבין הוועד. הוועד יחלק המבנה ויתקין מערכת מזוג אויר. המועצה נוטלת על עצמה עבודת חיבור חשמל וחיבור לביוב. כמו כן הציוד הבלתי מחובר (ריהוט, לוח וכן הלאה) באחריות המועצה. הודעה למועצה באחריות דובי.
 
4. לסעיף 4 – מרכז מוסיקה:
מאשרים קידום שיתוף פעולה מול המועצה בעניין מרכז המוסיקה בעין ורד. קביעת עין ורד כמרכז המוסיקה של המועצה תואמת את תפיסת הוועד. משמעות הסיכום – פתיחת משרד המרכז בעין ורד, קיום אירועי מוסיקה ובכלל זאת אירוע סוף שנה. המועצה אישרה תקציב בהיקף 20 אש"ח למטרה זו. הוועד יקצה, גם אם זמנית, את החדר הנמצא במבואת בית העם ושמש בעבר כקופה לטובת מטרה זו. אליהו יטפל בשיפוץ החדר ובכלל זאת פינוי מחוברים מיותרים, זגגות וצבע, תאורה ומזוג אויר. הודעה למועצה באחריות דובי.
 
5. לסעיף 5- אישור הסכם ודמי שכירות של מפעילי חוגים לשנת תשע"א:
מאשרים טיוטת ההסכם לחתימה עם מפעילי החוגים ובכלל זאת נספח הביטוח שהוצג לוועד. מאשרים עלות שימוש בסך 200 ₪ על בסיס יום פעילות אחד בשבוע.
 
6. לסעיף 6 – דיווח תקציב גן שולה תש"ע:
גן שולה סיים את שנת הפעילות תש"ע בגירעון בסך 8 אש"ח. בקופת הגן יתרות משנים קודמות המכסות גרעון זה ומותירות יתרה כספית המאפשרת המשך פעילות. על פי מספר הנרשמים לשנת הלימודים תשע"א נראה שהשנה תסתיים עם יתרות מסוימות.
 
7. לסעיף 7 -  דיווח תקציב שמירה ואישור השקעות בתחום זה:
 
נכון לסוף אוגוסט שיעור הגבייה הנו 87%. מאשרים ניצול היתרה לביצוע מספר פעולות ובכלל זאת הקמת הגדר המזרחית – כפי דרישת המשטרה וכן שדרוג מערכת המצלמות במושב ובכלל זאת המחשב המרכזי. בשלב זה יותקנו שלש מצלמות ובמידה שתוכח יעילותן יותקנו בהמשך עוד כמה.
המצלמות יותקנו ליד קלונובר (לכיוון פורת) ליד זרצקי וליד בית הנער. במידה שליד זרצקי לא תהיה תשתית מספקת תבוצע התקנה בגן הגדול – עבר הירדן.
 
8. לסעיף 8 – מגרשי טניס – מוזמנות מירב אולייניק ודורית וונדי:
 נדחה לישיבה הבאה.
 
9. לסעיף 9 – תביעת גבאי – תוצאות והחלטות:
 יאיר גבאי ערער למחוזי (מרכז) על חיובו בדין בעניין הארנונה ודמי השמירה. בית המשפט הציע לגבאי למשוך את ערעורו ולאחר דיון קצר אכן עשה כך. בקשתנו לחייבו בהוצאות משפט נדחו. בית המשפט גרס שאין לחייב בהוצאות. מושב עין ורד נאלץ אפוא לשלם 10,000 ₪ ועוד מע"מ לעורך דין גולדשטיין. תוצאות ההליכים המשפטיים יפורסמו במקומון.
 
10. לסעיף 10 - מערך הניקוז בעין ורד:
לאחר לחץ כבד של עין ורד על המועצה ובכלל זאת על ראש המועצה ומהנדס המועצה התקיים סיום במוקדים הבעייתיים. המועצה עדכנה כי שכרה שירותי מתכנן להכין תכנית אב לניקוז. יש לבדוק התקדמות פתרונות נקודתיים לאותם מקומות שסומנו על ידנו. ליאת.
 
11. לסעיף 11 - הסכם מבנים עם האגודה:
הסכם בין הוועד המקומי לבין האגודה על מבני ציבור אושר. ההסכם כולל את מרבית המבנים בהם פעיל הוועד ובכלל זאת בית העם, מועדון הנוער, בית הכנסת, המרפאה, גן רימון (שהוקם על ידי הוועד המקומי ובכספו), מרכז המוסיקה, הספרייה, מקלטים ומחסן המושב. תקופת ההתקשרות הנה לעשרים וחמש שנים עם אופציה להארכה לשלש תקופות נוספות של 25 שנה וללא תמורה.
 
12. לסעיף 12 – שער עין שריד:
מזכירות הישוב עין שריד הודיעה על כוונתה לסגור בשעות הלילה את שער הכניסה מכיוון עין ורד. יש בכך הפרת ההסכם וההבנות עם עין ורד. יחד עם זאת מזהים את היתרונות ובכלל זאת צמצום התנועה בכבישי עין ורד בשעות הלילה. לפיכך מאשרים הסגירה לתקופה של חצי שנה בלבד ובתנאי שאיש הביטחון של עין ורד יצויד במפתח – שלט לשער. אחד נוסף יהיה במזכירות המושב לעיתות חירום. לאחר חצי שנה ייבחן הנושא שוב. (ליאת תעדכן המועצה על סיכום זה).
 
13. לסעיף 13 - פתיחת דרך הגישה בין תחנת הדלק לעבר הירדן:
על פי אביחי ויוסף הסיכום על פתיחת הדרך בעבר הירדן נעשה בוועדה המשותפת של שני הוועדים. הושמעה ביקורת על האופן בו סוכמה ההחלטה ובכלל זאת הודעת האגודה על הפתיחה. מאחר שמדובר בפתיחה זמנית בלבד עד השלמת הכשרת מעגל התנועה – לא תשונה ההחלטה. מיד עם סיום העבודות ייסגר מעבר זה. בשלב זה יש לוודא מול יוסי דיין תקינות המעבר ובטיחותו. (אביחי).
 
14. לסעיף 14 – הושמט
 
15. לסעיף 15 – החזר הוצאות לפעילים: 
סוכם כי נוכח הוצאות טלפון חריגות לקראת חגיגות השמונים יממן הוועד חלק מההוצאה. למשתמשים/פעילים המרכזיים יוחזר – על פי ניתוח חשבונות הטלפון 500 ₪. לאחרים עד 200 ₪. יש לסכם כיצד ימומנו הוצאות אלו בעתיד. יתקיים דיון בנושא.
 
16. לסעיף 16 - עדכונים ושונות: 
א.      נוכח השיפוצים הנדרשים במעטפת הצרכנייה ולקראת החורף יש להסיר חלק מהעבודות. אחרות, אותן אין הכרח להסיר, יצופו בלכה. יסוכם בין גילת לשרה'לה סננס.
ב.      הושמט
 
  
רשם: דובי סבידור
 
 

Go Back  Print  Send Pageכל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים