פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי – 08/12 מיום 22/7/12
 
נוכחים:     דובי סבידור, גילת לוין, אודי פרץ, יוסף מורבר, אביחי סימנר, דדה גולדשמידט, מעין כפיר, רן להב, ליאת מזרחי.
 
על סדר היום:
 1. אישור פרוטוקול מתאריך 6/6/12.
 2. מכתב פרישה של שלומי אנג'ל מהוועד.
 3. פרויקט מועדון לחבר – עדכון.
 4. בקשת איקי בר זיו.
 5. מכתבו של עוזי דיין.
 6. תקציב ותזרים 2012 – קבלת החלטות.
 7. הושמט
 8. מד"בית עין ורד.
 9. ביטחון - עלויות דלק.
 10. מרכז למידה לקראת שנת תשע"ג.
 11. הרחבת בית עלמין.
 12. גינון – פרויקט חקלאות תומכת סביבה.
 13. היערכות צוות חירום ישובי (צח"י)
 14. סיכום פגישה בין הוועדים.
 15. עדכונים ושונות.
1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מיום 6/6/12:
מאשרים הפרוטוקול מיום 6/6/12.
הערות לפרוטוקול:
 • מועד המפגש עם התושבים יידחה נוכח העיכוב בהשלמת שיפוץ מועדון לחבר.
 • ערב מתמידים – ליאת תבדוק עם מרב אוליניק אפשרות להפיק האירוע.
 • תלונות על התנהגות במגרש הספורט – ליאת העבירה הטיפול למרב אוליניק. מהבדיקה עולה כי בדרך כלל אין בעיות מיוחדות במגרש.
2. לסעיף 2  - מכתב פרישה של שלומי אנג'ל מהוועד:
שלומי אנג'ל, מהוותיקים בחברי הוועד, הודיע על סיום כהונתו כחבר ועד. חברי הוועד הודו לשלומי על תרומתו הגדולה לפעילות הוועד בעשר שנות כהונתו, שיבחו את רוחו הטובה, שיקול דעתו ונאמנותו לעניין הציבורי. את מקומו תפס דדה גולדשמידט אשר מלווה את הוועד בסיוע תקופה ממושכת. מאחלים לשניהם הצלחה רבה.
 
3. לסעיף 3  –  פרויקט מועדון לחבר – עדכון:
הושמעו הערות על קצב התקדמות הפרויקט. על פי התכנית היינו אמורים להיות בסופו של התהליך ואולם עיכובי תכנון, בעיות בלתי צפויות ודרישות שונות גרמו לעיכוב. הסעיפים העיקריים להשלמה: טיח חוץ, נגרות ופיתוח סביבתי. השאיפה להשלים עבודות מלבד הנגרות עד אמצע ספטמבר.
 
4. לסעיף 4 – בקשת איקי בר זיו:
איקי העלה דרישה לתוספת שכר טרחה. הבקשה נובעת ממספר סיבות:
 • הכנת כתב כמויות. פעולה זו אמורה היתה להתבצע ע"י האדריכליות. באין ברירה הוטלה עליו. בגין פעולה זו מבקש תוספת בסך 4500 ₪.
 • התייקרות הפרויקט עוד בכ 200 אש"ח, ממנה נגזרת תוספת בסך 8000 ₪.
 • תוספת 1% לעמלה הכוללת שמשמעותה כ 10000 ₪.
 נוכח תפקודו ותרומתו לקידום הפרויקט הוועד מאשר תוספת בסך 20 אש"ח.
 
5. לסעיף 5 – מכתבו של עוזי דיין:
עוזי דיין פנה בבקשה לקבל תוספת בגין עבודותו. התוספת נובעת הן מסעיפים שלא היו בהסכם והן מתמחור שגוי. איקי בחן את הדרישה וחישב המשמעות הכספית אשר עומדת על כ 40 אש"ח?
 
הוועד מאשר תוספת בסך 20 אש"ח. מותנה בעמידה בלוחות זמנים ובחתימה על היעדר תביעות.
 
6. לסעיף 6  - תקציב ותזרים 2012 – קבלת החלטות:
מבדיקה מדוקדקת שעשו ליאת ואודי עולה כי הוועד אינו צפוי לעמוד בבעיה תזרימית עד סוף שנה זו. יש לבחון התזרים לשני הרבעונים הראשונים בשנת 2013 וזאת כדי לבחון היכולת של הוועד ליטול התחייבויות נוספות.
 
7. לסעיף 7 – הושמט
 
8. לסעיף 8 – מד"בית עין ורד (מוזמנים עמית, עיינה טל ועמרם כפיר):
עמית המד"בית הודיעה כי סיבות אישיות מחייבות אותה לסיים את תפקידה בעין ורד. הוועד הודה לעמית על עבודתה המצוינת. לתודות ולברכות הצטרף עמרם כפיר, נאמן הנוער. מאחלים לעמית הצלחה רבה. מקדמים בברכה את עיינה טל, המד"בית החדשה. מגיעה אלינו מקיבוץ עין דור. מזה שנתיים מתגוררת בגן חיים. עשתה דרך ארוכה עם עמית ובאה לעין ורד מצויידת בהמלצה חמה שלה.
 
9. לסעיף 9 – ביטחון – עלויות דלק:
הדלק המשמש את אלדד גדסי לעבודתו ממומן על ידי הוועד. הוחלט לבחון אלטרנטיבות למצב הקיים ובכלל זאת רכישת רכב לוועד המקומי אשר ישמש את אלדד וייתן מענה גם לשימושים יום יומיים. הרכב לא יוצמד לאיש מעובדי הוועד אלא למשימות מוגדרות. סוכם כי טרם נקבל החלטה ייבדקו האלטרנטיבות השונות מול רואה החשבון של הוועד.
 
 10. לסעיף 10 – מרכז למידה לקראת שנת תשע"ג:
מדיווחי המועצה עולה כי מרכז הלמידה עמד ביעדי מחלקת החינוך בשנת הלימודים אשר הסתיימה זה עתה כש 170 תלמידים פקדו את המרכז באופן קבוע. ואולם רק כ 20% מתלמידי המרכז הנם תושבי עין ורד. לפיכך נדרש הוועד להחליט האם להמשיך להקצות השטח והסיוע או לעשות שימוש אלטרנטיבי במבנה. מצוקת המבנים בעין ורד חידדה עוד יותר את הדילמה.
מחליטים להמשיך הפעילות, בשלב זה לשנה נוספת בלבד.
יצוין כי לוועד הוצאות שונות ובנוסף התבקשנו לדאוג לניקיון המקום. לפיכך סוכם כי נדרוש מהמועצה 10 אש"ח בגין האמור לעיל. כמו כן תיבדק האפשרות לעשות שימוש נוסף במבנה אחת לשבוע לטובת הנוער. לטיפול ליאת.
 
11. לסעיף 11 – הרחבת בית עלמין:
בפני הוועד הוצגה תכנית המועצה האזורית להרחיב את בית העלמין. הוועד אינו מתנגד לתכנית.
 
12. גינון – פרויקט חקלאות תומכת סביבה:
נוצר קשר עם מיקי ליפשיץ העוסק בגינון אקולוגי. הכוונה לקדם פיילוט מועצתי בעין ורד ועין שריד. סוכם, לאחר פגישה שקיימו יוסף מורבר, ענת מעוז וציון דוד על קידום פרויקט הגינון בחלקו הצפוני של הראשונים בואך עין שריד. כמו כן יגונן הגן הצפוני. שיתוף הפעולה האמור יקנה הנחה של 50% על עלות הצמחים כשהמשמעות הכספית הנה עשרות אלפי ₪.
 
13. צוות חירום מושבי:
אמנון סירוטה שסומן כמי שיוביל את צוות החירום היישובי הודיע כי אין באפשרותו לעשות כן. לפיכך ננסה לאתר "מוביל" אחר. ליאת תפנה לדר לפיד ולרז דרוקר וזאת כדי לבחון השתלבותם במערך החירום כאמור לעיל.
 
14. סיכום פגישה בין ועדים:
בפגישה בין שני הוועדים סוכמו הנושאים הבאים:
 • משולש הדואר (שנהב): האגודה מתחייבת להשאיר את המקום נקי מקוצים ופסולת.
 • סוכם כי מבנה הגנרטור הסמוך למגרש הספורט יעבור לרשות הוועד המקומי.
 • ארכיון האגודה יתאכלס בחדרון הצר במבנה המחלבה.
 • יושלם הגידור בין המדרכה לשטח הסמוך ברחוב הצבעוני.
 • הוועד המקומי יממן עלות המים בשטח המגונן בסמוך למבנה שפירא לשעבר.
 • יטופלו המדרכות הפגומות בהרחבה הצפונית.
 15. עדכונים ושונות:
מאשרים עקרונית דחיית תשלומי חובות הוועד המקומי למועצה האזורית וזאת למועדים בהם יפרעו ההמחאות שמסרה המועצה לוועד המקומי (ההמחאות הדחויות של המועצה עבור תשלומים לוועד המקומי שנדחו משנת 2012 לשנת 2013). ליאת תעדכן גזבר המועצה לכשתגיע פניית המועצה.
 
רשם: דובי סבידור
 
 כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים