פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי – 10/12 מיום 26/8/12
 
נוכחים:     דובי סבידור, גילת לוין, אודי פרץ, יוסף מורבר, אביחי סימנר, דדה גולדשמידט, מעין כפיר, רן להב, ליאת ברזילי.
 
על סדר היום:
  1. אישור פרוטוקול מתאריך 14/8/12
  2. פרויקט מועדון לחבר – השלמת עבודות חוץ.
  3. מיקום בניית גן ילדים.
  4. מיקום אפשרי להצבת קרוואן נוסף.
  5. שונות.
 1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מיום 14/8/12:
מאשרים הפרוטוקול מיום 14/8/12.
 
2. לסעיף 2  –  פרויקט מועדון לחבר – השלמת עבודות חוץ:
בישיבתו האחרונה החליט הוועד שלא להשלים פיתוח האמפיתיאטרון בסמיכות ליציאה מהמועדון וזאת נוכח היקף העלויות הנגזרות מעבודה זו. הנושא נבחן שוב על ידי יוסף ואביחי ונמצא כי ניתן לבצע העבודות ולהביא הפרויקט להשלמה מלאה בעלות כולל של 150 אש"ח כולל מע"מ. סכום זה כולל חיובים נוספים של הקבלן וכן עבודות שבלאו הכי יש לבצע.
הוועד דן בנושא והחליט כי נוכח מצבו הכספי וכי מאחר שמדובר בתוספת שלא תפחת מ 100 אש"ח לא תושלמנה העבודות ובשלב זה יבוצעו שביל גישה מרוצף וגינון סביבתי בלבד.
 
3. לסעיף 3 – מיקום גן ילדים עתידי:
הנושא עלה לדיון בישיבת הוועד הקודמת (ישיבה 09 מיום 14/8/12). בישיבה זו הועלו מספר אופציות אשר נבחנו בהיבטים שונים. נמצא שאופציות אלו אינן טובות במיוחד. עתה נוספה הצעה חדשה לפיה יוקם הגן החדש במתחם גן שקד. אופציה זו נמצאה עדיפה הן משום הסמיכות המיידית לגנים הקיימים, נוחות להורים, תפיסה חינוכית, תשתיות וכו'. הוועד מאמץ אופציה זו. יש לטפל לאלתר בהעברת החומר הנדרש למועצה. (ליאת).
 
4. לסעיף 4 – מיקום אפשרי להצבת קראוון נוסף:
נקבע כי הקרוואן שבכוונת המועצה להקצות לוועד המקומי יוצב בסמיכות למרפאה. מדובר בשטח חום המיועד למבני ציבור. מיקום זה יאפשר גמישות בשימוש במבנה, נשען על תשתיות קיימות ויש בו כדי להחיות פעילות בדשא הסמוך. הקראוון ששטחו כ 50 מ"ר עשוי להשתלב היטב במיקום המוצע תוך פגיעה מזערית בסביבה.  יש לטפל לאלתר בהכנת בקשה להיתר. ליאת בסיוע יוסף מול המועצה.
 
5. עדכונים ושונות:
הועלתה פעם נוספת בקשת הרמה חגיר לקדם הנצחה (פיזית) לבנה ענאן ז"ל. מדובר בעניין עקרוני ולפיכך מחליט הוועד לקיים ישיבה עם ועדת הנצחה. בשלב זה ייקבעו עקרונות הנצחה ורק לאחר מכן ניתן יהיה לדון בנושא זה לגופו.
 
רשם: דובי סבידור
 כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים