פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מיום 4/7/11

נוכחים:     דובי סבידור, אודי פרץ, גילת לוין, אביחי סימנר, שלומי אנג'ל, מעין כפיר, יוסף מורבר, רן להב, ליאת מזרחי.
 
על סדר היום:
1.       אישור פרוטוקול מיום 1/6/11.
2.       הצגת ואישור דוחות כספיים 2010 – מוזמן אמיר כהן בשעה 20:30.
3.       נוער – עדכונים ודיווחים – מוזמנים עמרם ועמית בשעה 21:00.
4.       מגדל מים – פרזנטציה לשימור. מוזמנת דליה נחמן בשעה 21:30.
5.       עדכונים – פרויקטים:
א.      גן השמונים.
ב.      בית העם ומועדון לחבר.
ג.       מועדון לנוער.
ד.      בית עץ בחורשת הפיקוס.
6.       נציג לעמותת בית החיים.
7.       שמירה וביטחון – עדכונים ובקשת אלדד גדסי לנשק.
8.       השתתפות הוועד בעלויות מסע לפולין.
9.       השקעות בגן העגול.
10.   מגרש כדורגל – פניית חנן מעמותת הספורט.
11.   קירוי מגרש הספורט ושכירות הגג למערכת סולארית.
12.   עדכונים:
א.      בית כנסת.
ב.      שונות.
 
1.לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מיום 1/6/11:
נדחה לישיבה הבאה.
 
2. לסעיף 2 – הצגת ואישור דוחות כספיים 2010 – מוזמן אמיר כהן בשעה 20:30:
רו"ח אמיר כהן הציג דוחות כספיים לשנת 2010. מציין עמידה ביעדים ושמירה על מסגרת התקציב.
 
3. לסעיף 3 –  נוער – עדכונים ודיווחים – מוזמנים עמרם ועמית בשעה 21:00:
נאמן הנוער, עמרם כפיר והמדריכה הבוגרת עמית הציגו תכנית פעילות לשנת הפעילות שמתחילה בספטמבר. מדגישים שבכוונתם לשלב קבוצה גדולה, ככל שניתן, של בני נוער ושילובם בצוות הפעיל. בנוסף מכוונים לפעילות שאינה במסגרת "החולצה הכחולה" והתאמת הפעילות לכלל הנוער.
הוועד רואה חשיבות רבה בפעילות זו ומעודד שילוב רחב היקף.
עוד צוין שבני הנוער מיעף, אשר סובסדו בעבר על ידנו, אינם מקבלים עוד תמיכה מתקציב עין ורד. לגבי נדידת חניכים בין המושבים צוין שקיים נוהל בין נאמני הנוער הקובע כיצד לעשות זאת.
הוועד מבקש לשים דגש על פעילות נגד פיתויים, יש לבחון פעילות בשילוב הורים.
 
4. לסעיף 4 – מגדל מים – פרזנטציה לשימור. מוזמנת דליה נחמן בשעה 21:30:
הדיון בסעיף זה נדחה.
 
5. לסעיף 5 – עדכונים – פרויקטים:
א.      גן השמונים – נדרשים שינויים בתכנית הנובעים מהנחיות מהנדס הבטיחות. כמו כן מבקשים למנות את איקי בר זיו כמנהל פרויקט. יוסף מורבר יטפל בקבלת הצעה מאיקי וינסה להביא סיכום בפני הוועד. 
ב.      בית העם ומועדון לחבר – בשלב א' יוצאים לשיפוץ מועדון לחבר בקונטור הרחב כלומר בשילוב שטחים סמוכים – ספרייה ישנה ושטחי שירות. הכוונה להתארגן עד אוקטובר ליציאה לביצוע.
ג.       מועדון לנוער – אושר תב"ר למועדון נוער בדומה למסגרת שאושרה למושב משמרת,  כשבשלב הזה אושרו 50 אש"ח לתכנון בלבד. לדאבוננו לאחר האישור יש המנסים להתחכם ולטעון שהתב"ר הנו לתכנון בלבד. הנושא בברור מול המועצה.
ד.      בית עץ בחורשת הפיקוס – הפרויקט מקודם על ידי אליהו. איציק שפירא סייע בתכנית הקונסטרוקטיבית ושלומי מלווה את אליהו בביצוע. ייעשה ניסיון לשלב בני נוער בביצוע.
 
6.לסעיף 6  – נציג לעמותת בית החיים:
 דובי ייצג את המושב בעמותת בית החיים.
 
7. לסעיף 7 - שמירה וביטחון – עדכונים ובקשת אלדד גדסי לנשק:
נוכח מתקפה הגנבים על האזור ועל עין ורד בפרט התקיימו לאחרונה מספר ישיבות של ועדת ביטחון עם גורמים שונים ובכלל זאת חברות שמירה – (גשש, עטלפי השרון ואחרים) ועם גורמי הביטחון הפעילים באזור. בין השאר סוכם על תגבור כוחות ביטחון באזור וכן על תוספת שמירה ואבטחה על חשבון הוועד.
לעניין הנשק – תיבדק אפשרות לארגן לאלדד נשק ממאגר הנשקים המושבים למשטרה.
 
8. לסעיף 8 – השתתפות הוועד בעלויות מסע לפולין:
יו"ר הוועד המקומי של ניצני עוז פנה לוועדים המקומיים להצטרף ליוזמה לפיה הוועדים יתמכו במתקשים לממן הנסיעה לפולין. לדבריו מרבית המושבים הרימו הכפפה והביעו נכונות להשתתף בכ 1000 ₪ ליישוב. המועצה מצידה הסכימה להכפיל הסכום. הוועד, לאחר שדן בנושא החליט שלא לסטות מהחלטות קודמות ולא להעביר תמיכה. הוועד מוכן להעמיד אמצעיו ובכלל זאת מועדון, מערכת וציוד נלווה לטובת אירוע התרמה. מסר ברוח זו יועבר לנוגעים לדבר.
 
9. לסעיף 9 - השקעות בגן העגול:
מיד לאחר סיום שנת הלימודים יבוצעו בגן העגול עבודות בנייה ושיפוץ הכרחיות. להערכתנו עלות העבודות נאמדת בכ 40 אש"ח. יכללו טיפול בטיח חוץ, צביעה ומזוג אויר.
 
10.לסעיף 10 - מגרש כדורגל – פניית חנן מעמותת הספורט:
מבקשים לבחון שטח להכשרת מגרש. ייבחנו שטחים למטרה זו ובכלל זאת רכש שטח חקלאי במרכז המושב. יובא בפני הוועד.
 
11. לסעיף 11 - קירוי מגרש הספורט ושכירות הגג למערכת סולארית:
הובאה בפני הוועד הצעה לקרות מגרש הספורט ובתמורה להעמיד הקירוי לטובת יזם שיציב מערכת פוטו וולטאית. תתואם פגישה לבחינת הנושא – ליאת.
 
רשם: דובי סבידורכל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים