פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מיום 06/10/2010

נוכחים:     דובי סבידור, אודי פרץ, גילת לוין, אביחי סימנר, שלומי אנג'ל, מעין כפיר, יוסף מורבר,  רן להב, ליאת מזרחי.
 
על סדר היום:
1.       אישור פרוטוקול מתאריך 15/9/10.
2.       דיון ראשון לקראת תקציב 2011.
3.       ועדה משותפת לחריגות מהתב"ע.
4.       צרכנייה.
5.       מגרשי טניס – מוזמנים מרב אולניק, דורית וונדי, נרקיס פיס, אמיר לב.
6.       מגרש כדורסל – מוזמנים יהודה עכו, רז דרוקר.
7.       עדכונים ושונות:
א. מרכז מוסיקה.
ב. מערך ניקוז בעין ורד.
ג. בית כנסת.
 
 
1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מיום 15/9/2010:
מאשרים פרוטוקול מיום 15/9/2010.
הערות והתייחסות לפרוטוקול זה:
א.      לעניין מרכז הלמידה (סעיף 3 לפרוטוקול הקודם) – המועצה מוכנה למתווה לפיו עין ורד תקצה המבנה ותתאימו לצרכי מרכז הלמידה. ייחתם הסכם לשנת ניסיון אחת. המועצה תשתתף בכ 6000 ₪ בעלות ההתאמות. ייעשה מאמץ שלנו להכשיר המבנה עד ה 1/11/10. להערכתנו עלויות ההתאמה ובכלל זאת עבודות חשמל, ביוב, שירותים, מזוג אויר וגבס יסתכמו בכ 25 אש"ח. היה וההסכם לא יימשך, מרבית ההתאמות (ואולי כולן) יתאימו גם לצרכים אחרים וממילא ההשקעה לא תרד לטמיון.
ב.      מאשר הצעת התקשרות להקמת גדר לאורך הגבול המזרחי של גן הפיקוס בהתאם לדרישות המשטרה. עלות ההקמה כ 40 אש"ח + מע"מ.
 
2. לסעיף 2 – דיון ראשון לקראת תקציב 2011.
ליאת תפנה לכל ראשי הוועדות ונגזרי התקציב בבקשה להעביר תקציבם לשנת 2011. בישיבה הבאה יתקיים דיון ראשוני.
ליאת תעדכן המועצה כי בכוונתנו לקיים דיון משותף עם גזבר המועצה והיועצת המשפטית לקראת הגשת התקציב.
הוועד סבור שיש הכרח להגדיל תקציב הוועדה המוניציפאלית. רן יעביר המסר לראש המועצה.
 
 
3. לסעיף 3 –  ועדה משותפת לחריגות מהתב"ע.
על פי סיכום קודם עם הנהלת האגודה, בטרם מועברת תגובת הוועד המקומי לתכניות חריגות, מתקיים דיון משותף עם נציגי האגודה. הוועדה המשותפת כוללת שני נציגים של הוועד המקומי ושניים של האגודה. נוכח השוויון, הציע יו"ר האגודה להוסיף נציג נוסף מטעם האגודה. הרעיון אינו מקובל על חברי הוועד. במידה שלא תהיה הכרעה בנושא כלשהו, תדווח הוועדה לתכנון שנציגי עין ורד לא הגיעו להכרעה והוועדה תהיה חופשית לקבל החלטה.
 
4. לסעיף 4 – צרכנייה:
החלו עבודות הכשרת המבנה לקראת כניסת המפעיל החדש. הוועד המקומי העביר באופן חד משמעי חששו משינוי משמעותי במרכז המושב. על האגודה לוודא שמירה הדוקה על ההסכמות שבאו לידי ביטוי בחוזה. כמו כן, במידה שיווצר מחסור במקומות חניה, יהיה על האגודה להכשיר את שטח המשולש. אין לאשר מעבר עגלות לחנייה הסמוכה למזכירויות ואין לאפשר מעבר עגלות לאזור זה.
 
5. לסעיף 5- מגרשי טניס: (מוזמנים מרב אוליניק, דורית וונדי, נרקיס פיס, אמיר לב)
מרב אוליניק מבקשת שלא לעשות שינוי במגרש הנוכחי. סבורה נוכח הפעילות הרבה בו, שיש להשאירו כפי שהוא ולפתח במיקום אחר מגרשי טניס. מציינת את התרומה הכספית שניתנה על ידי ויטן וסבורה שאין זה ראוי גם עניינית וגם ציבורית לעשות השינוי.  גילת מציינת את המשקל הרב שיש למועדון טניס במתכונת של כפר הס. פעילות רב שכבתית שמקיפה אוכלוסייה נרחבת ונותנת פתרון מוצלח ביותר לשעות הפנאי של בני הנוער. אמיר לב מציין אף הוא את הדוגמא של כפר הס, סבור שמועדון הטניס עשה גדולות לנוער במושב. אחוז ניכר מבני הנוער (בנים ובנות) בכפר הס מעורבים בפעילות ופעילות זו "לוקחת אותם קדימה". נרקיס פיס רואה הכרח במציאת פתרונות נוספים לנוער. לדבריה פעילות הטניס בכפר הס עשתה דברים נפלאים. מבקשת לראות מפעל דומה בעין ורד.
יוסף מורבר מביע חשש מהקטנת המגרש הנוכחי, מעין מצטרפת לדעתו זו.
לאחר דיון ממושך נושא הכשרת שני מגרשי טניס ומגרש כדורסל/קט רגל אחד עולה להצבעה. הוועד מחליט לקדם התכנית על פי המתווה שהוצג. יקודם הסכם מול כפיר ונמרוד, מפעילי המועדון בכפר הס על היקף ההשקעה וחלוקתה, תקופת השימוש ומכלול הנושאים הקשורים בכך.
טיוטת הסכם תובא בפני הוועד לאישור סופי. הטיפול ירוכז בידי ועדה בהובלת גילת לוין יחד עם דדה גולדשמידט, דובי סבידור ואמיר לב.
 
6. לסעיף 6 – מגרש כדורסל: (מוזמנים יהודה עכו ורז דרוקר)
יהודה עכו ורז דרוקר גורסים שהמצב במגרש הספורט בלתי נסבל. קבוצת הכדורגל "הפועל לנדאו" מופיעה במגרש במוצאי שבת, נוהגת בצורה אלימה, מגרשת את השוהים במגרש ואין מקום לאפשר לכך להמשיך. דובי מציין את ההסכם אליו הגענו לפיו אפשרנו לקבוצה זו לשחק החל מהשעה שמונה בערב. הקבוצה אינה עומדת בסיכום זה. לפיכך יוזמנו עופר לנדאו ובנו לברור העניין. במידה שלא יעמדו בזמנים עליהם סיכמנו, לא נאפשר פעילותם במגרש. במידה שיווצר צורך, יהודה עכו ורז דרוקר יארגנו משמרות למגרש אשר ימנעו כניסתם למגרש.
 
7. לסעיף 7 - עדכונים ושונות:
א.     פעילות מרכז המוסיקה בעין ורד מקבלת חיזוק. נכון לעכשיו למעלה מחמישים תלמידים. סוכם על הקמת משרד מרכז המוסיקה בבית העם. אליהו יטפל בהכשרת החדר אשר שימש בעבר כחדר קופאית.
ב.      הוועד הביע מספר פעמים חששו ממערך הניקוז במושב. נערך סיור במקום והמועצה הודיעה על הכנת תכנית אב. מופעל לחץ על המועצה, עדיין ללא תוצאות משביעות רצון. נכון לעכשיו נדרשות מספר פעולות חרום. אסף, מהנדס המועצה, הודיע כי בכוונת המועצה לבצען בימים הקרובים.
ג.       בית הכנסת – נוכח תחושת החברים שיש להתאים האווירה במקום לרוח האוכלוסייה במושב ולאחר מספר אירועים "מתוחים" שהתרחשו במקום בעת האחרונה מחליטים על שינוי בהרכב ועדת הדת. לוועדה יצטרפו שלשה חברי ועד – שלומי אנג'ל, מעין כפיר ודדה גולדשמידט. הכוונה להגיע להבנות ברוח טובה ותוך שיתוף פעולה בין הגורמים המעורבים.
ד.      הושמט
 
 
רשם: דובי סבידור
 
 

Go Back  Print  Send Pageכל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים