פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי – 03/12 מיום 6/2/12
 
נוכחים:     דובי סבידור, גילת לוין, אודי פרץ, יוסף מורבר, אביחי סימנר, שלומי אנג'ל, מעין כפיר, רן להב, ליאת מזרחי.
 
על סדר היום:
 1. אישור פרוטוקול מתאריך 8/1/12.
 2. פרויקט מועדון לחבר.
 3. פרויקט גן השמונים.
 4. שער עבר הירדן.
 5. הושמט.
 6. רישוי אירועים תחת כיפת השמיים.
 7. תכנון מועדון לנוער.
 8. שילוט עסקים.
 9. הושמט.
 10. עדכונים ושונות:
 • ארכיון עין ורד.
 • עיתון עין ורד.
 • ניקוז.
 • תחבורה.
 • הקמת גן ילדים.
 • אישור היתר לבריכה.
 
1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מיום 8/1/12.
מאשרים הפרוטוקול מיום 8/1/12.
 
2. לסעיף 2  - פרויקט מועדון לחבר:
 • לאחר ניתוח הצעות הקבלנים התקיימו מספר פגישות במהלכן שונו מספר סעיפים והוקטנה ההוצאה המשוערת לכ 800 אש"ח. לסכום זה יתווספו עלויות תכנון, ניהול, פיקוח, יועצים.
 • במקום העמודים הקיימים במרכז האולם יותקנו עמודי פלדה – יצמצם משמעותית ההסתר בתוך האולם.
 • עבודות פיתוח חוץ יצומצמו למינימום.
 • מערכת שחרור עשן לא תותקן. תבוצע הכנה בלבד.
 • מנהל הפרויקט הונחה חד משמעית שלא לחרוג ממסגרת התקציב. יש להביא בפני הוועד כל שינוי שנגזרת ממנו הוצאה נוספת.
 • צוות הכולל את יוסף, אביחי ואודי ילווה את הפרויקט. אודי פרץ אחראי על פיקוח תקציבי.
 
3. לסעיף 3  – פרויקט גן השמונים:
הוועד רואה דחיפות בביצוע הגן השמונים מתוך חשש לאובדן השתתפות משרד החקלאות והנהלת האגודה. יש לצאת לביצוע לאלתר במקביל לעבודות במועדון לחבר. יצוין כי נלקחו בחשבון הערות האדריכליות בעניין תכנון מועדון הנוער כל שלא תהיה הפרעה לתכנית המקורית של הגן.
  
4. לסעיף 4 – שער עבר הירדן:
מאשרים קידום פרויקט הקמת שער בכניסה לעבר הירדן. כזכור התכנית אושרה בתנאים. יש להביא התכנית לחתימה ועם קבלת ההיתר יש לקבל שלש הצעות מחיר ולצאת לדרך. תקציב שמירה ובטחון.
 
5. לסעיף 5 – הושמט

6. לסעיף 6  - רישוי אירועים תחת כיפת השמיים:
פעם נוספת מוצגות לוועד המקומי דרישות מחמירות כתנאי לקיום אירועי וזאת בשילוב אזהרה חמורה שאם לא נפעל בהתאם לדרישות אלו אנו עלולים להיחשף לתביעות פליליות. הנושא מופנה כבעבר לשולחנו של ראש המועצה. הוועד סבור שיש לטפל בנושא מול דרגים בכירים ובכלל זאת השר לביטחון פנים שכן בסיטואציה שנוצרה ספק אם ניתן יהיה לקיים אירועים. הנושא הועלה בישיבת מליאת המועצה האחרונה ור' המועצה עדכן כי הוא מטפל בנושא באמצעות מרכז המועצות האזוריות. דובי יעביר פנייה נוספת לראש המועצה.
 
7. לסעיף 7 – תכנון מועדון הנוער:
האופציות הקודמות שהציגה האדריכלית נפסלו. הוצגו שתי אופציות חדשות – מבנה דו קומתי שבו תכסית הקרקע מצומצמת ומבנה מדורג שחלקו שקוע. שתי האופציות משתלבות היטב עם הסביבה ולא פוגעות בתכנית גן השמונים. יש לבחון עלויות שתי האופציות מול קבלן מועדון לחבר. לאחר קבלת הנתונים יובא שוב בפני הוועד. לבדיקת ליאת/איקי.
 
8  .לסעיף 8 – שילוט עסקים:
בעת האחרונה נגנבו מספר שלטי רחובות ושלטי עסקים. הנזק משמעותי ובעלי העסקים שניזוקו דורשים מימון הוועד להתקנת שלטים חדשים. הוועד אינו אחראי על שימור השלטים והבקשה נדחית.
ייבחנו דרכים שונות לעיגון טוב יותר של השלטים הן מול הספק והן מול בעלי מקצוע (שלומי).
 
9. לסעיף 9 – הושמט
 
10. לסעיף 10 – עדכונים:
א. לקראת עבודות השיפוץ במועדון לחבר נדרש פינוי ארכיון המושב. הנהלת האגודה אישרה העתקתו למחסן הביצים. צוות הוועד המקומי הקים במקום מחיצה והעביר החומר למקומו החדש.
 
ב. עיתון עין ורד – בקשת המערכת להוציא לאור עיתון במהלך פברואר נדחתה. הוועד סבור שיש לרענן העיתון, להפנות באמצעותו שאלות לציבור ולבחון פרסומו באתר המושב.
 
ג. ניקוז – לתפיסתנו האחריות על הניקוז במושב הנה של המועצה. כך למיטב ידיעת החברים בכלל ישובי המועצה. בכוונתנו לבצע ניקוז ברחוב הצבר- באר גן. בקשת מימון הפרויקט הועברה להנהלת המועצה. היקף הפרויקט כ 30 אש"ח.
 
 ד. תחבורה – יועץ תחבורה מטעמנו מכין תכנית תמרור למושב. התכנית תועבר לוועדת תמרור של המועצה ולאחר אישורה למשרד התחבורה. תקציב לפרויקט – 20 אש"ח. באחריות אביחי.   
 
ה. הקמת גן ילדים – לאור החלטת הכנסת להעניק חינוך חינם מגיל צעיר יותר על המועצה לספק תשתית "גנית" בישובים. ראש המועצה מבקש להעניק לעין ורד עדיפות. יש אפוא צורך בקרקע עליה יוקם גן. הוועד מאשר הבקשה ומצביע על שטח המשולש במרכז המושב כשטח המתאים ביותר. הנושא הונח לפתחה של הנהלת האגודה. בעדיפות שניה – שטח חום בהרחבה הצפונית.
 
ו. תוכנית בינוי ובקשה להיתר לתוספת בניה במתחם בריכת השחיה – האגודה פועלת לקבל היתרים למבנים קיימים במתחם הבריכה. הוועד מאשר הבקשה.
 
רשם: דובי סבידור
 כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים