פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי – 07/12 מיום 06/06/12

נוכחים:     דובי סבידור, גילת לוין, אודי פרץ, יוסף מורבר, אביחי סימנר, שלומי אנג'ל, מעין כפיר, רן להב, ליאת מזרחי.

על סדר היום:
 1. אישור פרוטוקול מתאריך 30/4/12
 2. השכרת מבנה הביצייה לעסק מסחרי.
 3. דיון תקציב 2012.
 4. פרויקט מועדון לחבר – עדכונים.
 5. בניית גן ילדים.
 6. מפגש ומשוב על פעילות הוועד.
 7. סיום תפקיד ועד מקומי נוכחי.
 8. סקר מבנים – רעידת אדמה.
 9. גן "המייסדים".
 10. ועדת הנצחה – בקשת הרמה חגיר.
 11. שצ"פ הרחבה צפונית.
 12. אירוע הוקרה למתמידים.
 13. ארכיון עין ורד.
 14. תחבורה.
 15. תקציב סקר סיכונים.
 16. מגרש הספורט.
 17. עדכונים ושונות : א. השתתפות המועצה במקהלה. 
                                    ב. נפילת ענף על רכב חולף.
 
1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מיום 30/4/12:
מאשרים הפרוטוקול מיום 30/4/12.
 
2. לסעיף 2  - השכרת מבנה הביצייה לעסק מסחרי:
לאחר קבלת ההחלטה לפיה דוחים בקשת האגודה לשכן בשטח שהתפנה את קובי צוקר,  פנה חבר הנהלת האגודה, יהודה לוין,  בבקשה לשקול ההחלטה שוב. הוועד המקומי מאשרר ההחלטה הקודמת ודוחה הבקשה.
 
3. לסעיף 3  – דיון תקציב 2012:
הוועד המקומי קיבל ההחלטה לשפץ את מועדון לחבר כשהבסיס הכספי לכך הנו תב"ר שאושר במועצה וכן אישור תקציב הוועד במליאת המועצה. נכון להיום המועצה אינה מקיימת ההתחייבות ובמקום העברת 515 אש"ח הועברו 150 אש"ח בהמחאות דחויות. העובדה שהפרויקט יעלה כ 20% נוספים מכבידה אף היא. לפיכך נדרשים למספר צעדים ובכלל זאת צמצום בתחומי החינוך, תחבורה, פיתוח ורכוש, פרויקטים בלתי צפויים וכן דחיית ביצוע גן השמונים לשנת 2013. הוועד קובע כי על המועצה לעמוד בהתחייבויותיה גם אם התשלום יועבר בהמחאות דחויות – חלקן לשנת 2013. במידה שהמועצה לא תמצא פתרון הוגן והגיוני וזאת עד סוף חודש יולי, הוחלט על בחינת האופציה המשפטית מול המועצה. יוסף מורבר מתנגד להליכים משפטיים מול המועצה.
 
4. לסעיף 4 – פרויקט מועדון לחבר - עדכונים:
 • נוכח דרישות יועץ הבטיחות מחליטים על הוספת חלונות לשחרור עשן. מדובר בתוספת של כ 14 אש"ח.
 • הושלם מפרט הנגרות. יופץ לקבלנים לקבלת הצעות.
 • עבודות קרמיקה מסובכת בשירותים. הושמעו הערות לעניין העיצוב.
 
5. לסעיף 5 – בניית גן ילדים: 
בדומה לדיווח קודם, למועצה כוונה לקדם מול משרד החינוך הקמת הגן. נכון לעכשיו מדובר על תחילת פעילות בשנת הלימודים אשר תתחיל בספטמבר 2013.
 
6. לסעיף 6  - מפגש ומשוב על פעילות הוועד:
 • מחליטים לקיים בתחילת ספטמבר במתכונת הדומה לזו שהייתה בעבר.
 • יצולמו כל הפרויקטים, פינות הגינון, מתיחת הפנים וכו'. (דובי)
 • יתקיים במועדון לחבר לאחר השלמת השיפוץ.
 
7. לסעיף 7 – סיום תפקיד הוועד המקומי:
ועד זה מסיים את תפקידו בסוף נובמבר 2012. מספר חברים הודיעו כי אין בכוונתם להמשיך. התקיים דיון על היערכות לעתיד. 
 
8  .לסעיף 8 – סקר מבנים – רעידות אדמה:
בשלב זה דוחים קיום הסקר. הוועד ממליץ לקיים סקר בתחילת שנת התקציב הבאה.
 
9. לסעיף 9 – גן "המייסדים":
מאשרים פניית הנהלת האגודה לקבוע ששמו של הגן הציבורי החדש יהיה גן המייסדים במקום גן השמונים.
 
10. לסעיף 10 – ועדת הנצחה – בקשת הרמה חגיר:
בקשת הרמה חגיר להנציח את בנה תועבר לדיון בוועדת ההנצחה. המלצות הוועדה יובאו לדיון בוועד.
 
11. לסעיף 11 – שצ"פ הרחבה צפונית:
שטח המחלוקת בצפון ההרחבה הצפונית יועד להכשרת חניון פתוח. יש לברר בטרם תתקבל החלטה לגבי עתיד השטח כיצד השטח מסומן בתב"ע, מה הובטח למשתכנים ומה מבקשים מהוועד המקומי. כמו כן על הוועד המקומי לקבל החלטה מה נכון לעשות בשטח זה. הנושא יעלה לדיון ראשוני בוועדה המשותפת ויוחזר לשולחן הוועד המקומי.
 
12. אירוע הוקרה למתמידים:
המועצה, לאחר שבתחילה הודיעה כי עלינו להשתתף בהוצאות קיום האירוע, עדכנה כי אין די ישובים שמוכנים ליטול חלק ולהשתתף בהוצאה. לפיכך האירוע בוטל. הוועד המקומי סבור שיש לקיים אירוע, מוכן להעמיד לטובת האירוע את בריכת השחייה, ציוד ואמצעים ומוכן להשתתף בעלויות קיומו. יש לבדוק האם אירוע למתמידי עין ורד בלבד או אירוע לכמה ישובים שיישאו בנטל יחד. לבדיקת ליאת.
 
13. ארכיון עין ורד:
ליאת מציעה להקים הארכיון במבנה הנשקייה בשטח ששמש את ועדת התרבות. ההצעה מתקבלת ומותנית במסירת החדרון הסמוך למגרש הספורט לוועד המקומי.  הנושא יידון בוועדה המשותפת.
 
14. תחבורה:
מאשרים הזמנת מפת תמרור מקיפה לכל המושב. ממפה זו ייגזר שילוט מעודכן ברחבי המושב ובכלל זאת סימון ותמרור צומת הרחובות באר גן והראשונים. עלות המפה המעודכנת כ 4000 ₪. עלות הביצוע עוד כ 6000 ₪.
 
15. תקציב סקר סיכונים:
בשלב זה ממשיכים להעמיק הבדיקה ללא הוצאות כספיות. יתוקצב לשנת 2013.
 
16. מגרש הספורט:
הובאו בפני הוועד תלונות על המתרחש במגרש הספורט. מדובר בשעות בלתי מקובלות, במשתמשים שאינם תושבי עין ורד וביחס לא ראוי של אותם משתמשים כלפי ילדי עין ורד. הנושא ייבדק – ליאת מול מרב אוליניק. תבחן מסגרת השעות המותרת לפעילות במגרש ובהתאם לכך תכוון התאורה במקום  ויונחו אנשי הביטחון במושב.
 
17.עדכונים ושונות:
 • המועצה הודיעה כי בין שאר הקיצוצים בכוונתה לעצור התמיכה במקהלת עין ורד ובחבורת הזמר. יש לעדכן חברי המקהלה כי עליהם לסגור הפער באמצעים שלהם.
 • בעת האחרונה מספר אירועים בהם נפלו ענפים כבדים על שטחים ציבוריים. כך במעלה הבריכה כשענף פיקוס קרס וכך ברחוב הראשונים מול המזכירות. במקרה השני נפגע רכב באורח קל. מעריכים שלמרות הנזק השולי התביעה בדרך. סוכם כי אגרונום יבדוק בחודשים הקרובים כל העצים בשטחים הציבוריים והוועד יפעל בהתאם להנחיות.
 
 
רשם: דובי סבידור
 כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים