פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מס' 14 מיום 5/11/12
 
נוכחים:     דובי סבידור, גילת לוין, אודי פרץ, יוסף מורבר, אביחי סימנר (הצטרף באיחור), דדה גולדשמידט, מעין כפיר, רן להב, ליאת ברזילי.
 
על סדר היום:
 1. אישור פרוטוקול מספר 12 מיום 22/10/12.
 2. פרויקט מועדון לחבר – עדכונים.
 3. דיון ראשוני בנושא תקציב 2013.
 4. תפעול מועדון לחבר.
 5. הושמט
 6. מיקום לבניית גן הילדים.
 7. קבלת ההרחבה הצפונית החדשה.
 8. שדרוג ועדת חזות פני המושב.
 9. פרסומים במייל.
 10. הושמט
 11. עדכונים:
 • מקהלת עין ורד.
 • בקשה להיתר מועדון לחבר.
 • הושמט
 
 
חברי הוועד מביעים צער על מותו של ראש המועצה לשעבר, יצחק ישועה (שייע), ושולחים תנחומים לבני משפחתו.
 
 
1.לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מיום 22/10/12
מאשרים פרוטוקול הוועד מיום 22/10/12.
 
2. לסעיף 2  –  פרויקט מועדון לחבר – עדכונים:
אביחי מדווח על שקבע את ה 11/11 כתאריך יעד לקבלן לסיום העבודות. החזיר את הקבלן לתלם ונראה שיש התקדמות משמעותית. מקווה שגם שלומי ישלים עבודתו בימים הקרובים.
עם השלמת עבודות הקבלן בשבוע הבא, יותקנו המזגנים וכך גם הפרגולה.
נותר עניין שביל כניסה. סוכם כי אביחי יקדם הזמנת העבודה והעבודה תבוצע לאלתר.
מאחר שעבודות החוץ אינן חלק מהפרויקט, יירשמו תחת סעיף פיתוח כללי.
 
3. לסעיף 3 – דיון ראשוני בנושא תקציב 2013:
אודי, דדה וליאת הכינו טיוטת תקציב אשר מכילה את הדרישות השונות. התקציב כפי שהוצג משקף גירעון שנובע בעיקר מחלקו הצפוי של המושב במימון הקמת מועדון הנוער. מאחר שפרויקט זה בספק ומאחר שלעין ורד מגיעים כספים הנגזרים מהיטלי השבחה התמונה נראית סבירה.
סוכם כי הוועד החדש ישלים הטיפול בהכנת התקציב בהתאם לסדרי עדיפויות שייקבעו על ידו.  ממליצים להעביר כבר עכשיו החומר לחברים החדשים לעיון ולמידת החומר.
 
 
4. לסעיף 4 – תפעול מועדון לחבר:
נקבעה ישיבה לעניין זה ליום ג' ה 6 בנובמבר.
 
5. לסעיף 5 – הושמט
  
6. לסעיף 6 – מיקום לבניית גן הילדים:
נכון להיום שתי חלופות:
 • במתחם הגנים בפינה הצפון מזרחית.
 • בתוך מתחם הבריכה. מדגישים כי השטח בו מדובר היה בעבר חלק ממתחם הגנים.
המיקום המופיע בסעיף ב' נתפס כעדיף. סוכם כי הנושא יובא בפני הנהלת האגודה ובמידה שיאושר יתקיים דיון מקיף ובכלל זאת סיור בשטח והבנת ההשלכות השונות מהקמתו של הגן במתחם זה.
העיכוב בקבלת החלטה על מיקומו הסופי של הגן אינו עוצר את התהליך מול משרד החינוך, תהליך אשר הטיפול בו בידי סגן ראש המועצה יצחק שעתאל.
 
7. לסעיף 7 – קבלת ההרחבה הצפונית:
אביחי מדווח שעם השלמת אכלוס 80% מבתי ההרחבה הצפונית בכוונת האגודה להעביר ההרחבה לאחריות הוועד המקומי. לא מעט ליקויים התגלו ובכלל זאת במתקני המשחקים, מתקני הצללה, גופי תאורת רחובות, ניקוזים, כבישים וכו'. יוסף מציין כי נשלח מכתב לאגודה על מכלול הבעיות. בשלב זה קיים קושי לאמוד את הנזקים וייעשה מאמץ מצידנו לקבל את ההרחבה לאחר השלמת התיקונים.
 
8. לסעיף 8 – שדרוג ועדת חזות פני המושב:
גילת סבורה שיש לחדש פעילות הוועדה ולחזקה. רואה חשיבות רבה בראייה כוללת של המושב בעיניים מקצועיות. הדברים באים לידי ביטוי בעיקר כשמקימים או מציבים מבנים חדשים, הקמת מתקנים כאלו ואחרים וכו'. ממליצים לוועד הבא לפעול בהתאם לכך – תהליך שהוכיח עצמו בעבר.
 
9. לסעיף 9 -  פרסומים במייל:
מעיין מציינת כי נושאים רבים שיש מקום להפיצם בקרב אוכלוסיית המושב לא מתפרסים נוכח המגבלה שהטלנו לפיה רק פרסומי הוועד יופצו בתפוצה המלאה.
אודי מציע להקים כתובת מייל נוספת בה יופצו כל הפרסומים הללו ומי שיבקש להתנתק יוכל לעשות זאת. מקבלים ההמלצה. לטיפול ליאת.
 
10. לסעיף 10 – הושמט
 
11. לסעיף 11 – עדכונים ושונות:
 • המועצה העבירה כ 2000 ₪ לטובת המקהלה. סכום זה נמוך ממחויבות המועצה בסך 5000 ₪. הנושא לברור רן.
 • הושמט
 • הושמט
 • מופתעים מדף הדרישות שהנפיקה הוועדה לתכנון בנוגע להיתר למועדון לחבר. נראה מופרך לחלוטין. רן יטפל בוועדה.
 
חברי הוועד היוצא מאחלים לוועד החדש הצלחה רבה בתפקידו והמשך קידומו ופיתוחו של המושב תוך שימת דגש מיוחד על נושאי חינוך, תרבות, נוער וחיזוק רוח הקהילה.
 
 
רשם: דובי סבידור
 כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים