פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי – 01/13 מיום 1/1/13
 
נוכחים:     אביחי סימנר,יוסף מורבר, עפר ברשד, דדה גולדשמידט, צביקה כהן, אייל פיס, גולי קשת,  רן להב, ליאת ברזילי.
 
על סדר היום:
  1. אישור פרוטוקול מיום 26.12.12
  2. נהלי עבודה כלליים
  3. דיון ראשוני בתקציב 2013
  4. אישור ממונה גבייה
  5. איוש ראשי וועדות
  6. נהלי שימוש במועדון לחבר
  7. עדכונים
  8. שונות

1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מיום 26/12/12:
מאשרים הפרוטוקול מיום 26/12/12.

2. לסעיף 2  - נהלי עבודה כלליים
הוחלט לעבוד באמצעות וועדות בדומה לשנים קודמות, הוועדות יתנהלו באוטונומיה תקציבית ע”פ תקציב שהוועד קבע, החלטות וועדה יוצעו לוועד, הוועד יקבל ההחלטות ויאשרר או יקבע מדיניות.
נציגות הוועדות בוועד והעברת מידע- לא מחויב שיהיה נציג מהוועד בכל וועדה אבל יהיה רפרנט בוועד לכל וועדה.

3. לסעיף 3  – דיון ראשוני בתקציב 2013ברקע מצב שתקציב הוועד ל2013 יאושר רק בעוד מספר חודשים ע”י הרשויות, הוועד בפגישתו
הבאה יגדיר ויאשר  תקציב 2013.
שמירה- תקציב השמירה ל 2013 הועבר לאישור מליאת המועצה ע”י הוועד היוצא. התקציב 
מתבסס על גביה בסך 80 ש' לחודש , הוועד מאשררו.
דדה סקר את הצעת התקציב ל2013 ואת סטטוס תקציב 2012.

4. לסעיף 4- אישור ממונה גבייה
הוחלט למנות את אביחי סימנר כממונה גבייה מטעם הוועד, המינוי כפוף לאישור משפטי

5. לסעיף 5- איוש ראשי וועדות
וועדת תרבות-גולי קשת
וועדת חינוך- מעין כפיר, רפרנט רן להב
וועדת נוער ותרבות פנאי נוער-אמנון סירוטה, רפרנט צביקה כהן
וועדת חיילים- גולי קשת
וועדת כספים- דדה גולדשמידט
וועדת ביטחון- עופר ברשד
וועדת תחבורה- אביחי סימנר
וועדת גינון- יוסף מורבר
וועדת עיתון- יהודה צחורי, רפרנטית ליאת ברזילי
וועדת דת- אבשלום קרסיק, רפרנט דדה גולדשמידט
וועדת רווחה- אבשלום קרסיק, רפרנט אביחי סימנר
וועדת תרבות פנאי בוגרים- מרים מורבר, רפרנטית גולי קשת
וועדת חזות פני המושב- איקה פלור, רפרנט איל פיס
וועדת קשישים- גולי קשת
וועדת הנצחה- דב סבידור, רפרנט אביחי סימנר
וועדת ספריה- דדה גולדשמידט
וועדת ספורט- מרב אולייניק, רפרנט איל פיס
וועדת איכות הסביבה- ענת מעוז- מתבקשת להציג את הפעילות לוועד
וועדת שימור והסטוריה- ארז מילשטיין- מתבקשת להציג את הפעילות לוועד

הוחלט שבוועדות כספים יכהנו 2 חברי וועד

6. לסעיף 6 – נהלי מועדון לחבר
 נדחה עד שיוצג מצע

7. עדכונים
גן נוסף- התקבל עדכון מהמועצה שהגן לא אושר ,  רן יקדם הנושא  מול המועצה בהקדם, יודגש שפעילים שונים מהמושב המעוניינים לקדם הנושא מול המועצה ייעשו זאת באמצעות הוועד בצורה מתואמת ולא על דעת עצמם.

8. שונות:
ע"פ פרוטוקול מיום 26.12.12  הוחלט על דירוג זכויות חתימה- ראה מסמך “זכויות חתימה ועד מקומי עין ורד 2013 “  מיום 1.1.13

לערב לזכרו של סנדלר מבקשים תרומה של 5000 שקל וועדת הנצחה תחליט על קריטריונים לתרומות והנצחות בכלל ואירוע זה בפרט. הוועדה מתבקשת להתייחס בהקדם לבקשה עקב דחיפות האירוע.
 
 
רשם: אביחי סימנר
 כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים