פרוטוקול ישיבת ועד מס' 9 מיום  1.10.17
 
נוכחים- אביחי סימנר, יוסף מורבר, יהודה עכו, דדה  גולדשמידט, צביקה כהן, , רן להב, ליאת ברזילי
נעדרו-  גולי קשת, אייל פייס  
 
על סדר היום:
 
1.      אישור פרוטוקול מס' 7 ו- 8 מתאריך 9.7.17 ו- 13.8.17.
2.      ספריית עין – ורד – מוזמנת מיכל מל לשעה 20:00.
3.      מרכז מוסיקה עבר הירדן – פניית עומר אמיתי – מוזמן לשעה 21:00
4.      ניקוז עין ורד – פניית שוש שנהב.
5.      ריבוד מגרש ספורט.
6.      רחוב הצבר -  
7.      עדכונים:
א.      בית הנער.
ב.      ועדה מונציפאלית.
ג.       ביטחון עין ורד.
ד.      נוער עין ורד.
ה.     מנחת עין ורד.
ו.        תביעת שומרה חברה לביטוח.
                
 
 
  1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מס' 7 ו- 8 מתאריך 9.7.17 ו- 13.8.17- אושרו הפרוטוקולים.
 
 
  1. לסעיף 2 – ספריית עין ורד - מוזמנת מיכל מל –
מיכל מדווחת שעד היום הפעילות בספריית עין ורד כללה  השאלת ספרים לגילאי גן עד ב' ג'  וכן למבוגרים שהם המשתמשים העיקריים בספריה. כאשר היום הספרייה מקבלת תקציב בסך כ 3,000 ₪ ממשרד התרבות עבור ספרי קריאה.
מבדיקה שנערכה ע"י המפקחת האזורית, נמצאו ליקויים רבים  בקטלוג, במדיניות התפעול, במצב הספרים ובנראות, עומס ספרים. כתוצאה מכך הוחלט לסגור הספרייה לשיפוץ ולהערכות לעידן הדיגיטלי. מיכל תבדוק מול לאה לוטן את האופציה שרחל תעביר שעת סיפור בגני המועצה הזמן השיפוץ.  
לבקשת רן התבקשה מיכל לתאר לוועד מה הפעילות שיבוצעו לצורך עידוד הקריאה וטיפוח חדוות הקריאה בגיל הרך. סוכם כי מיכל תזומן לאחת הישיבות הקרובות ותציג תכנית עבודה.  

  1. לסעיף 3 – מרכז מוסיקה עבר הירדן – פניית עומר אמיתי –
 
עומר אמיתי מבקש לעשות שימוש במקלט ברחוב הירדן בעבר הירדן לחוגי מוזיקה, הוועד מאשר ובתנאי שתינתן הנחה של  40%  לתושבי עין ורד בהרכבים וכמו כן שיהיו לפחות 30% משתתפי החוג תושבי עין ורד. 
 
  1. לסעיף 4 – ניקוז עין ורד – פניית שוש שנהב –
 
שוש  מלינה על כך שניקוז מהשטח הציבורי שבאחריות האגודה עובר אל מגרשה. הוועד מפנה את שוש להלין מול המועצה והאגודה. 
 
  1. לסעיף 5 - ריבוד מגרש הספורט –
 
הוועד ייבחן את הצורך בריבוד, לאחר שייעשה סיבוב במגרש. הנושא יעלה לדיון חוזר.
 
  1. לסעיף 6 - רחוב הצבר – פינת הגזם והשלמת גופי תאורה –
 
צביקה כהן מעדכן שפינת הגזם ליד המוסך הפכה למזבלה לעת מוצא. הוועד מחליט להתמקד בפיקוח בכל פינת גזם שיהיו בה השלכות של פסולת שאינה גזם או גזם לא מורשה וכמו כן תיבדק אפשרות להצבת מצלמה ניידת.
לגבי התאורה – הוועד מאשר השתתפות של 50% מעלות הפרויקט. צביקה כהן יבדוק עם תושבי הרחוב את הענות למימון ה- 50% הנותרים. 
 
  1. עדכונים -
     
א.     בית הנער - הפרויקט מתקדם והמציאות של החומה קיימת, עולה חשש  מדיי פעם מצד השכנים שהקבלן לא מתאם ולא פועל בדיוק לפי המוסכם, בנוסף למכתב ששלח רוטשילד אביחי יפנה למהנדס המעצה.
ב.     הוועדה המוניציפלית - במועצה החליטה לפני מספר חודשים על העברת
 150,000 ₪ כתב"ר לנושאים מוניציפליים במושב,  יוסף יבדוק עם גזבר המועצה  תאריך היעד למימוש.
ג.      מגרש כדור רגל - להבנתנו יש צורך במגרש במושב וצפוי לו שימוש רב. יבדקו שתי האופציות להקמתו, אחת בצמוד לסילו והשנייה מחוץ למושב באחד מהשצ"פים.
ד.     שדה תעופה עין ורד -  הות"ל ממשיך בהערכות לקראת החלטה- מוקם מטה מאבק, נציג עין ורד יהיה אמיר לב,   יש צורך לפרסם ולשקף לתושבים המצב ובמידת הצורך לפעול. הנזק הפוטנציאלי גדול מאד בשטחים, ברעש ובהפחתת ערך.
ה.     תביעת שומרה חברה לביטוח - קיבלנו תביעה בדיעבד על נזק לרכב עקב ענף שקרס,  הנושא הועבר לטיפול היועץ המשפטי שהשיג הסכם פשרה עם חברת הביטוח ובהמלצת סוכן הביטוח אושר ההסכם.


רשם – אביחי סימנרכל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים