פרוטוקול ישיבת מספר 8 11/6/13
 
נוכחים:     יוסף מורבר, עפר ברשד, דדה גולדשמידט, גולי קשת,  רן להב, צביקה כהן, ליאת מזרחי  ואביחי סימנר .
נעדרו:    אייל פיס.
 
על סדר היום: 
 
 1. אישור פרוטוקול מתאריך 28.5.13.
 2. אישור דוחות כספיים 2012 – מוזמן רו"ח אמיר כהן בשעה 20:15
 3. בניית גן ילדים במתחם הגנים – מוזמן יאיר גבאי בשעה 21:30
 4. פניית משפ' ליטני.
 5. היתר שערים - שער כניסה למושב (כביש 5532).
 6. דיווח מהפגישה עם נציגי המועצה.
 7. ניהול סיכונים – הצגה והשלמת המסמך.
 8. צהרון לילדי חט"צ - כיתה ג'.
 9. ערב הוקרה לפעילי תרבות.
 10. פדיון ימי חופשה.
 11. עדכונים.
 12. שונות.


      1.   לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מתאריך  28.5.13
מאשרים פרוטוקול וועד מיום 28.5.13.
 
 1. לסעיף 2  - אישור דוחות כספיים 2012 .
  עד היום הוצגו הדוחות ע"ב מצטבר והיום לצורך אחידות נדרש ע"י משרד הפנים להציג הדוחות ע"ב מזומן (סכום שלא נגבה בפועל לא מוצג- הוצאות מתוכננות כן מוצגות) בנוסף השתנו הקטגוריות להצגה לפי רשויות מקומיות. מבחינת הוועד המקומי הדו"ח בתצורתו החדשה אינו שימושי לצורך ניהול שוטף וזאת עקב המידע החלקי המוצג בו- “צילום מצב" שאין בו כדי לשקף תהליכים כמקובל בעולם העסקי. למשל התחייבויות עובד מעביד. (לוועד מספר עובדים ולכן הנתון משמעותי כדי להבין מצב פיננסי וכן הלאה)
  שיטת המזומן והקטגוריות על פיהן אנו מאולצים להציג לא משקפים נכון את הפעילות המוניציפלית ולכן לא מהווים כלי ניהולי יעיל לוועד. לעצם הדוחות, הדוחות השנה הסתיימו בעודף תקציבי של כ 58 אלף שקל. עלות המנהל מתוך כלל התקציב כ 10% כך שרוב התקציב הופנה לפעילות מוניציפלית.
  סוכם עם רו"ח עמיר כהן שנקבל במקביל דו"ח ע"ב מצטבר
          מאשרים הדו"ח ע"ב מזומן שהוצג
 
 1. לסעיף 3 - בניית גן ילדים במתחם הגנים-
  יאיר מציין שיש מקומות נכונים יותר לגן, לגן יש השפעות נוספות כגון, המשק של יאיר נמצא ברחוב הגנים, ברחוב חונים הורי הילדים בזמן ההורדה והעלאה. כולם שואפים להגיע הכי קרוב לפתח הגן ונוצר עומס במקום תוך הפרעה לתנועה ואף חסימה של הכניסה למגרשו. בנוסף הניקוז בכביש הגנים מופנה למגרשו של יאיר.
  הוצע שהגישה  למעט לגן העגול  תהייה מדרום, על-פניו נראה שכניסה כזו גם תפתור את בעיות הבטיחות הקיימות ברחוב הגנים.
  יאיר מבקש שהכניסה מדרום תופיע בהיתר הבניה לגו החדש. כן מבקש לפנות בהקדם את קראוון הנוער הזמני.
 
 1. לסעיף 4 - פניית משפ' ליטני
  יש 5 ילדים, ילידי 2010, שהמועצה צריכה למצוא להם גן חלופי עקב הדחייה בפתיחה של הגן החדש ל 2014. בהסכמת ההורים 3 ילדים אכן צורפו לגן מועצה ביישוב אחר. ל2 ילדים נוספים ממשפחת נחום וליטני שוריין מקום לשנ"ע הבאה בגן מועצה וכן שוריין מקום בגן העגול ע"י הוועד. הוועד מבקש מהמשפחות להודיעו עד 20.6.13  באם ירצו להיכנס לגן העגול בתשלום מלא לשנה הבאה.
 
 1. לסעיף 5 - היתר שערים
  מאשרים לקדם היתר בניה לשערים
 
 1. לסעיף 6 - עדכון מפגישת עם נציגי המועצה
  בנושא ציוותי צח"י מציינים שבאזורינו לא חוו חירום מזה זמן רב, איום הייחוס הנו רעידת אדמה או טילים לא מדויקים במשקל 300 ק”ג. מדגישים שבעת אירוע חירום רחב  אין לצפות ל"התנפלות" של צוותי הצלה- יש מעט כוחות פקע"ר על אוכלוסיה רחבה מאוד באזור המרכז (גדוד אב"כ אחד, גדוד חי"ר אחד, גדוד חילוץ אחד) ולכן יכולת עזרה עצמית נדרשת. יוקם צוות צח"י (צוות חירום יישובי) כולל הסמכות בסיסיות. בעת חירום, קהילה שתהייה מאורגנת תתגבר טוב יותר. המועצה תעזור בהדרכות, מידע, ציוד בסיסי והסמכות, נדרשים מתנדבים.
  תמ"א 35- יחידה שלישית בנחלה- כרגע יש התנגדות של הירוקים ופורום ה 15
בתי ספר - בין ההדרים - צומח  בונים שלב ג', יש כוונה לעבור לניהול משאבים עצמי בב”ס של המועצה.
חינוך- שינויים וקיצוצים בתקציב כרגע הקיצוץ לא מתממש בפועל, ייתכן ותהייה דרישה להלוות למדינה 1.7M שקל בשנ”ע 14
באירוע ההתרמה לעמותת חיים גויסו 120K שקל
המועצה משתתפת בפעילות הנסיעה לפולין בסך 18K שקל
מקדמים את כביש עוקף גאולים 562 מתל מונד לכפר יונה דרך צורן- כרגע לא בתכנית העבודה.
מקדמים תוכניות לטיפול במזיקים חקלאי וציבורי ללא רעלים כדוגמת זריעת פרחי בר.
מקימים מוקד בטחוני איזורי אליו נוכל להצטרף.
מקדמים פתרונות התייעלות אנרגטית וגריסת גזם , פיילוט בנושא  תאורת רחובות יבוצע במשמרת.
סקר נכסים בעיצומו, המידע יתווסף לתשתית GIS שתכלול שכבת צילום, שכבת תב"ע, שכבת תשתיות, שכבת כתובות, שכבת גוש חלקה. חלק מהשכבות יהיו נגישות לתושבים.
אזורי התעשייה בתחום המועצה גדלים ומתוכננים לגדול עוד.
מקלטים- המועצה אינה מתקצבת אחזקת מקלטים למעט מקלטים שיש להם שימוש שוטף, במקרה זה המועצה תשקיע בהשמשה ותחזוקת המקלט.
 
 
 1. לסעיף 7 - ניהול סיכונים
  תכנית ניהול הסיכונים הנה תכנית רב שנתית מתמשכת כאשר הבסיס הנו סקר סיכונים ראשוני- מסמך טיוטה כבר קיים והכוונה להשלים את סקר המצב בהמשך.
  לאחר שיוגדרו הסיכונים יהיה צורך בתכנית לצמצום הסיכונים העיקריים. בכל שנה יהיה צורך לעדכן את רשימת הסיכונים, לתקצב פעילויות לצמצום הסיכון
  מזכירת הוועד תפיץ את הטיוטה לחברי הוועד להתייחסות.
 
 1. לסעיף 8 - צהרון לילדי חט"צ - כיתה ג'.
  תושבות המושב מבקשות להקים צהרון לטובת הורים מהמושב. סוכם שבהתקיים ביטוח לפעילות לשביעות רצוננו תתאפשר הפעילות במועדון הנוער בתיאום עם נוף כיוון שפעילויות הנוער בעדיפות.
 
 1. לסעיף 9 - ערב הוקרה לפעילי תרבות
  הוועד יממן את ערב ההוקרה לפעילי התרבות המעונינים להשתתף
 
 1. לסעיף 10 - פדיון ימי חופשה
  א.
  משפטית, פדיון ימי חופשה לעובדים אינו מומלץ טרם סיום יחסי עובד מעביד כיוון שפדיון מוקדם פועל לרעת העובד.  הוועד מעדיף שהעובדים ינצלו את ימי החופשה לחופשה ומנוחה ולא לצבירה, צבירה מקסימלית אפשרית לפי פעמיים הזכאות השנתית.  יחד עם זאת ייתכן ויהיה עומס עבודה כאשר מכסת ימי החופשה כבר מלאה לכן תתאפשר צבירה מעבר לפעמיים הכמות השנתית וזאת רק באישור מתואם וכתוב על דעת העובד ומעביד.הוועד יאפשר פדיון ימי חופשה רק במקרים יוצאי דופן  וע"פ אישור אד הוק מטעם הוועד.
 
 1. לסעיף 11 - עדכונים
  1. מועדון צעירים יפתח לאחר שבירור נושא הביטוח הושלם לשביעות רצוננו, מבקשים תיעוד בכתב של ביטוח המתאים לאופי הפעילות המתוכננת.
  2. שטח תפעולי במושב- לאור בקשות שונות שהגיעו לוועד להגדיר את שטח המושב כשטח תפעולי הוועד יבדוק המשמעויות.
 
 1. עדכונים:
  1. רן מעדכן שצפויה ישיבה של ועדת נוער במועצה, על סדר היום הקושי באיוש המד"בים במושבי המועצה, נשאלת השאלה איך לתגמל את המד"בים? הדעה המובילה שאין לבקש תקציב מהמושבים לנושא.
  2. יוסף מעדכן שהוועדה המוניציפלית נחלקה למספר תתי ועדות העוסקות בקידום נושאים שונים כדוגמת התייעלות בגזם, בחיסכון אנרגטי בהתייעלות והתאמת שיטת ניקוי הכבישים והמדרכות.
 
 
רשם: אביחי סימנר כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים