פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מס' 3 מיום 18.3.15
 
נוכחים:     אביחי סימנר ,יוסף מורבר, רן להב, עפר ברשד, גולי קשת, דדה גולדשמידט,  צביקה כהן, אייל פייס ,ליאת ברזילי.
 
נעדרו:
 
על סדר היום:
  1. אישור פרוטוקול מתאריך 19.1.15.
  2. שמירה 2015 ושיפורי ביטחון.
  3. כיכר הראשונים מוזמן איציק רייכר
  4. תעלת ניקוז משק פרום מוזמן אמנון פרום
  5. צו המיסים - גבייה עבור חניה ובריכה
  6. בית הכנסת - דיווח ועדכונים
  7. "מדרג בעלי מקצוע "אתר עין ורד
  8. שי לפסח והרמת כוסית
  9. עדכונים.
    • פרויקט מועדון לנוער.
    • ביקורת מבקר פנים מועצה
    • עדכונים ממליאת המועצה
    • עדכונים מהועדה המוניציפלית
    • מכתב פינוי אסבסט מהמחסן
    • דיווח ועדת תרבות ונוער
  10. שונות
 
  1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקול 1,2
מאשרים פרוטוקול 1,2 מתאריך 19.12.15.
 
  1. לסעיף 2 - שמירה 2015 ושיפורי ביטחון.
    בחודשים האחרונים יותר אירועים פליליים לאחר תקופת שקט. הוועד מחליט לקדם ביצוע  גידור בחלק מעבר הירדן לפי התוואי שתוכנן וכן שערים לאחר שיתקבל היתר בניה. מכשול פיזי כגון גדר מומלץ ע"י מג"ב כפתרון, לשם כך יבוצע שימוש בכספים שכבר נגבו עבור ביטחון ושמירה, ללא צורך בגביה מיוחדת השנה. הגדר תהייה בחלקה מצמחיה  מתאימה, בחלקה תלתלית ובחלקה רשת. במעברי שבילים יבוצעו שערים.
דדה התנגד להחלטה זו.
 
  1. לסעיף 3 – כיכר הראשונים -
    איציק מלין על הבטיחות ו"חוסר הטיפול בכיכר הראשונים, לדבריו 2 יועצי תחבורה מטעם המועצה הגדירו את המצב כלא בטיחותי, איציק פנה מספר פעמים לוועד וכן למועצה שביצעה את הפרויקט. התרשם שהמועצה אינה מתכוונת לטפל בנושא ומבקש את טיפול הוועד המקומי. לדבריו 2 כשלים עיקריים בכיכר- מדרכה צרה בצד דרום ומדרכה צרה בצד צפון. איציק מציין שבזמן העבודות נעשתה פשרה ולכן המדרכות צרות. בעבר הוצג שהביצוע בוצע ע"פ הסכם אך בניגוד לתכנון המקורי אולם, אין כל תיעוד, אסמכתא או פרוטוקול לשינוי בתוכניות או פירוט אחר של מי אישר שינוי כזה. כתוצאה מהשינוי יש בעיות בטיחות. להערכת איציק מהפגישות בנושא במועצה, הטיפול נעצר אצל מהנדס המועצה. הוועד יבקש מהמועצה לסיים הטיפול בתיקון המפגעים והליקויים. בשלב ראשון תבוצע מדידה לבירור הנתונים.
 
  1. לסעיף 4 - תעלת הניקוז סמוך למשק פרום -
    אמנון מגיע פעם נוספת כדי להלין על כך שהניקוז של חלק גדול מהמושב עובר במשק שלו, אך אין טיפול מקצועי בנושא. האגודה מתכוונת לבצע גשרון בין שני חלקי המגרש. בעיה נוספת הסחף הרב בחורף חוסם ומקשה על המעבר ברחוב מול המשק, אמנון מבקש פתרון כדוגמת גשרון גם בקטע הכביש. הנושא יעלה בוועדה משותפת בין האגודה והוועד כיוון שהאחריות נוגעת בכמה גורמים.
 
 
  1. לסעיף 5 - צו המיסים –
על פי הנחיית גזבר המועצה, הוועד נדרש לחייב ארנונה בגין חניות מקורות ובריכות, בכפוף לקבלת אישור משרד הפנים. רן  יבדוק אפשרות שהוועד יצטרף לבקשת המועצה להקלה בארנונה ובשינויים בצו המיסים, בכל מקרה הוועד יחליט איך לפעול לאור האישור שהמועצה תקבל.
 
  1. לסעיף 6 -  בית הכנסת -
    תוקם קבוצה של נאמני ב"כ. התפישה המוצעת שאבשלום ינהל את התפילה והקשר לבאי בית הכנסת באירועי בר המצווה של תושבי עין-ורד יהיה ע"י הנאמנים. ב"כ פועל בצורה זו כבר זמן מה והכוונה לבדוק דרך זו טרם הסקת מסקנות.
 
  1. לסעיף 7- מדרג בעלי מקצוע באתר עין ורד -
    הוצע להקים מדרג באתר המושב לדירוג והמלצות על בעלי מקצוע שונים, נראה שעדיף המלצות ממספר גבוה של מצביעים כדי שלא יהיו הטיות, ממליצים לבצע מדרג מועצתי ולא יישובי.
 
  1. לסעיף 8- שי לחג -
    הועד מאשר להעניק לעובדים שי לחג, בסגנון השי משנה שעברה, במזומן ולא בתוויי קניה. להרמת כוסית לחג מוזמנים חברי הועד, עובדי הועד, וחברי הנהלת האגודה ועובדיהם ב 30.3.15 שעה 19:00.3.
 
  1. לסעיף 9 – עדכונים
    • פרויקט מועדון לנוער -  
      הפרויקט יבוצע ע"י החברה הכלכלית של המועצה, השינויים האחרונים כוללים ממ"ד נוסף בקומת הקרקע ושירותים בקומה תחתונה. הכוונה להכריז על זוכה במכרז כבר ביוני ותחילת עבודות.
       
    • ביקורת מבקר פנים מועצה -
      ליאת מעדכנת שנערכה ביקורת בוועד ע"י מבקר הפנים של המועצה להתנהלותנו ב2014. מסקנות ראשוניות טובות, דוח מסכם בהמשך.
  •  עדכונים ממליאת המועצה -
רן מעדכן על סיום השביתה ב"לב הפרדס" וחזרה לסדירות לימודים.
מהנדס המועצה התפטר מתפקידו.
 
  • עדכונים מהועדה המוניציפלית -
    הועדה המוניציפלית קובעת קריטריונים  לחלוקת M3 שקל ליישובי המועצה.
 
  • מכתב פינוי אסבסט מהמחסן- לא נדון. 
 
  • פורים - ניכר כי הנוער השקיע, התוצאה מקסימה- תודה וכל הכבוד.טו בשבט - היה נפלא , תודה לצוות המארגן.
    פעילות הנוער גם בימי שישי, עם כיתות ד'
    יום העצמאות - משפחות שכבת כתה ז' אחראיות על החג
    יום הזיכרון - שולי כהן אחראית לתכנים יחד עם כיתות י' ו ז'.

    שלולית החורף החדשה  שהמועצה קידמה, פרי תכנון ותקצוב התוכנית לשטחים פתוחים במנהל, בין ההרחבה הצפונית ליער קדימה פורחת בעוצמה, כולם מוזמנים.


      
רשם :אביחי סימנר
 
 
 
 
 כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים