פרוטוקול ישיבת ועד מס' 9 מתאריך  2.8.18

 

נוכחים: יוסף מורבר, גולי קשת, אייל פייס, צביקה כהן, דדה גולדשמיט , אביחי סימנר, רן להב, ליאת ברזילי

נעדרו: יהודה עכו

 

סדר יום:

 

             1.            אישור פרוטוקולים: מס' 8 מתאריך 27.6.18.

             2.            תקציב שמירה 2019 – עדכון ממליאת המועצה + השקעות 2018.

             3.            השקעות – תב"ר מונציפאלי 2017 – עדכון.

             4.            ועדת ביקורת.

             5.            פרויקט בית הנער.

             6.            מחאת שדה התעופה.

             7.            תחום שיפוט ועד מקומי.

             8.            הושמט

             9.            עמותת חיים – בקשה לעזרה בפעילות.

        10.            מערכת gis – מערכת מידע ומיפוי.

        11.            פניית יניב הררי – מקלט חזרות.

        12.            הרמת כוסית ראש השנה.

        13.            עדכונים:

1.      סיום עבודתה של מיכל מל – מוזמנת לשעה 19:30.

              14.      שונות.

                  

 

             1.            לסעיף 1 -  אישור פרוטוקול: מס' 8 מתאריך 27.6.18 – אושר הפרוטוקול.

 

             2.            לסעיף 2 - תקציב שמירה 2019 – עדכון ממליאת המועצה + השקעות 2018.

בהמשך לישיבת הוועד מתאריך 27.6 הוועד מאשר תקציב של 60 אש"ח לטובת פרויקט המצלמות בשנת 2018, 50% מהעלות תהיה מתקציב המיסים ו 50% מתקציב השמירה בהחזר פחת ב 3 שנים (10 אש"ח משנת 2019).

ליאת מדווחת שבמליאת המועצה מתאריך 17.6.18 אושרה הנחה של 50% בהיטל השמירה לבני 70 ומעלה (במידה וניתנת הנחה גבוהה יותר בארנונה, תינתן ההנחה הגבוהה מבין השתיים) החלטה זו תכנס לתוקף מינואר 2019.

 

             3.            לסעיף 3 – השקעות – תב"ר מונציפאלי 2017 – עדכון.

בהמשך להחלטת המליאה מתאריך 18.6.18 בה אושר תב"ר בסך 150 אש"ח עבור החזר ההלוואה משנת 2017, אישרה המועצה במליאה מתאריך 30.7.18 תב"ר נוסף של 175 אש"ח (25 אש"ח סיום ההלוואה משנת 2017 ו 150 אש"ח פרויקטים  מונציפאלים 2018). הוועד המקומי בישיבתו הבאה יידו במימוש התב"ר האחרון.

 

             4.            לסעיף 4 – ועדת ביקורת.

במליאת המועצה מתאריך 6.11.17 מונתה מאיה רייכר לוועדת ביקורת לוועד המקומי בנוסף ליהודה עשור ואייל נוי.

מאיה  רייכר ויהודה עשור נפגשו עם אביחי והביעו את נכונותם להתחיל בביקורת. בהתאם לכך, ליאת העבירה את המסמכים והנתונים בהתאם לדרישותיה של מאיה וקיים שיתוף פעולה מלא עם ועדת ביקורת.

 

             5.            לסעיף 5 – פרויקט בית הנער

אביחי מדווח שהעבודות במקום אינן מתחשבות בשכנים ובקשתינו להקטין את הפעילות סביב בית הנער כלומר חניה , לכלוך, חסימת הכביש, השלכת פסולת, תאורה פולשת לשכנים ורעש. פנינו שוב למהנדס הוועדה והתרענו על כך שיש השלכות על הסביבה הקרובה ללא שניתן לכך אישור בהיתר הבניה ושעל הוועדה לאכוף על הקבלן כך שיעבוד בתוך שטח העבודות ללא  נזק או השפעה על הסביבה. כן בקשנו מהוועדה לוודא אי מתן  טופס 4 לפרויקט כפי שהורה ראש המועצה עד שיובטח סטטוטורית שלא יהיה במקום כלא או שימוש כמוסד נעול כהגדרתו בחוק. במקביל ע"פ המלצת וועדת היגוי לבית הנער אנו לקראת חתימת חוזה עם משרד לניהול לובינג ואסטרטגיה לטיפול בנושא כאשר היעד שלא יהיה במקום כלא או שימוש כמוסד נעול כהגדרתו בחוק, שלא יהיו תשתיות תומכות מוסד נעול כלומר שלא תושלם החומה החיצונית והפנימית. כן אושרר התקציב ע"ס 200000 שקל.  כאשר ההתקשרות על בסיס חודשי אותה ניתן להפסיק  ע"פ תנאי החוזה.

 

             6.            לסעיף 6 – מחאת שדה התעופה –

הנושא נדחה לעתיד לא ידוע כיוון שות"ל בישיבתה האחרונה בה נכך נציגינו  אמיר לב הכריזה על חדרה מנשה כחלופה המועדפת, החלטה שרק בג"ץ או שינוי הצרכים יכול לשנות, עם זאת נהייה רגועים רק לאחר שיחלו העבודות בחדרה ועד אז יש להתכונן לחזרת הפרויקט ללב השרון כחלופה מעשית  שנייה.

 

             7.            לסעיף 7 – תחום שיפוט ועד מקומי –

מחכים לאישור סופי וחתימה על המפות. יינתן עדכון בישיבה הבאה.

 

             8.            לסעיף 8 – הושמט

 

             9.              לסעיף 9 – עמותת חיים – בקשה לתרומה.

בקשתה של עמותת חיים לקבל תרומה נדחת, חברי הוועד המקומי לא רואים לנכון לתרום לעמותה כזו או אחרת, היות ומדובר בכספי ציבור. הוועד המקומי מאשר עזרה הן בכח אדם והן ברכוש שנמצא ברשות הוועד המקומי, לטובת פעילויות ואירועים לטובת גיוס כספים למטרות שהוועד יאשר.

 

        10.              לסעיף 10 -  מערכת gis – מערכת מידע ומיפוי.

האגודה מציעה לוועד להשתתף בעלות מערכת GIS ולקנות שכבת מידע פרטית למושב, הוועד אינו רואה צורך בשכבה כזו לשימושו מה גם שיש מערכת GIS של המועצה לשימוש הוועד, תיבדק האפשרות לקנות שכבה עבור המערכת של המועצה במידת הצורך.

 

        11.              לסעיף 11 - פניית יניב הררי – מקלט חזרות –

יניב הררי תושב עין ורד, שלח מכתב וכמו כן דיבר עם אביחי בנוגע לעלות עבור השימוש בחדר חזרות. הוועד המקומי מאשרר את החלטת חברי ועדת מוסיקה מלפני כ 3 שנים, על תשלום סימלי של 200 ₪ לחודש עבור שימוש של נגנים בודדים/הרכבים וזה על מנת לשמור על הציוד בחדר, לשמור על ניקיון, לתחזק, לשדרג וכו'.  תערך פגישה עם אחראי חדר מוסיקה בנושא

 

        12.              לסעיף 12 – הרמת כוסית לראש השנה –

   הרמת כוסית לראש השנה תתקיים ביום שני 3.9 בשעה 19:00. 

 

        13.              לסעיף 13 – עדכונים: 

א.      מיכל מל מסיימת את תפקידה כמנהלת הספריות במועצה – הוועד המקומי מודה באופן אישי למיכל על חלקה בשדרוג ספריית עין ורד ומאחל לה הצלחה רבה בתפקידה  החדש.

מיכל מביעה נכונות להתנדב ולתרום ככל שתידרש ויתאפשר לה.

 

 

 

 

רשם: אביחי סימנרכל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים