פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מס' 12 מיום 22/10/12
 
נוכחים:     דובי סבידור, גילת לוין, אודי פרץ, יוסף מורבר, אביחי סימנר (הצטרף באיחור), דדה גולדשמידט, מעין כפיר, רן להב, ליאת ברזילי.
                   
על סדר היום:
 1. אישור פרוטוקולים מס' 11 מיום 11/9/12.
 2. פרויקט מועדון לחבר – עדכונים.
 3. תזרים הוועד ומשיכת אשראי.
 4. אישור צו המיסים לשנת 2013.
 5. הושמט
 6. דיון ראשוני בנושא תקציב 2013.
 7. מיקום הקראוון החדש (הדר השרון).
 8. הצללה ומתקני משחקים בגן המשחקים החדש בהרחבה הצפונית.
 9. תכנית אבטחה.
 10. תפעול מועדון לחבר.
 11. בחירות לוועד המקומי.
 12. פרסום במייל.
 13. עדכונים ושונות.
 
1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקולים מיום 11/9/12:
מאשרים פרוטוקול הוועד מיום 11/9/12.
 
2. לסעיף 2  –  פרויקט מועדון לחבר – עדכונים:
אביחי מדווח שסיום הפרויקט מתעכב בעיקר בגלל שני נושאים - עבודות חוץ ועבודות נגרות. בשני הנושאים הקבלנים מעכבים העבודה ולעניין עבודות החוץ ממתינים להצעת עוזי הקבלן. עוד מציין כי נוספו כמה עבודות בלתי צפויות ובכלל זאת תמיכה בקירות חוץ וביסוס. עבודות אלו ייקרו את הפרויקט עוד בכ 20 אש"ח. לעניין הגינון אשר עוטף את המועדון – ענת מעוז התבקשה להכין תכנית. יבוצע על ידי עובדי הגינון.
 
3. לסעיף 3 – תזרים הוועד ומשיכת אשראי:
נכון למועד הישיבה - בחשבון הוועד כ 450 אש"ח. מדובר בפיקדון סגור. חשבון העו"ש מאופס. יצוין כי בסכום הפיקדון הסגור כ 50 אש"ח מתקציב השמירה וכ 60 אש"ח מתקציב גן הילדים. הוועד צפוי לסיים את שנת 2012 עם עודף תקציבי של למעלה מ- 200 אלף ₪. תשלום של 450 אלף ₪ מן המועצה נדחה באופן חד צדדי על ידה משנת 2012 לשנת 2013, תוך תשלום בהמחאות דחויות (אשר הופקדו). לכך השפעה על התזרים השנתי. מוחלט כי במידה והוועד ייתקל בקשיי נזילות לקראת סוף שנת 2012, ייעשה שימוש בסך של כ- 50 אלף ₪ אשר "צבועים" כעודפי תקציב שמירה מול "צביעת" אחת ההמחאות שהעבירה המועצה שתשמש כבטוחה לסכום זה. סוכם כי הוועד מאשר השימוש בסכום זה, בהתנגדות אודי פרץ לנצל את יתרת כספי השמירה כהלוואת גישור ובהימנעות מעין כפיר.
 
4. לסעיף 4 – אישור צו המיסים לשנת 2013:
לעניין זה תתקיים ישיבה נפרדת.
 
5. לסעיף 5 – הושמט
 
6. לסעיף 6 – דיון ראשוני בנושא תקציב 2013:
נדחה לישיבה הבאה.
 
7. לסעיף 7 – מיקום הקראוון החדש (הדר השרון):
 
הוצגה אפשרות למקם את הקראוון בצמידות לבניין המרפאה מדרום מערב. מדובר בשטח כלוא בין הגן העגול לבין המרפאה. מיקומו באזור זה גם יצניע את המבנה וגם ימנע פגיעה בשטח פתוח מפותח ומגונן. מאשרים.
 
8. לסעיף 8 – הצללה ומתקני משחקים בגן המשחקים החדש בהרחבה הצפונית:
בגן השעשועים החדש בהרחבה הצפונית הותקנו רשתות הצללה. נכון להיום חלקן קרועות. מדובר הן בנזקים שנגרמו במתכוון (ונדליזים) והן משום שהאגודה לא נהגה בהתאם להנחיות המתקין. יצוין כי לוועד המקומי לא ניתנו כל הנחיות בעניין זה. בין השאר הסתבר כי במסגרת אותן הוראות על הוועד מחויבות לפרקן מדי חורף ובעלות של כ 7500 ₪. עלות מערך ההצללה כ 100 אש"ח והנזקים נאמדים באלפי שקלים.
נמצא כי קיימים ליקויים משמעותיים גם במתקני המשחקים. מתקן הגלישה אינו תואם לסולם הטיפוס עליו  (כל אחד מהמרכיבים נועד לגיל שונה). בשני הנושאים מדובר בהחלטות של מפקח הפרויקט ועל פניו נראה כי נעשו טעויות משמעותיות.
סוכם כי הוועד המקומי יבוא בדברים עם הנהלת האגודה לגבי אחריותה, ואחריות המפקח מטעמה בעניין זה.
 
9. לסעיף 9 -  תכנית אבטחה:
 • מתוך ניסיון לשפר את האבטחה במושב התקיימה פגישה עם מומחה אבטחה. הצעתו כללה ניתוח איומים, ניהול סיכונים, איתור נקודות התורפה הבולטות וכו' ומתן מענה הולם. העלות הנדרשת לביצוע עבודה מסתכמת בכ 100 אש"ח.  הוועד דוחה ההצעה.
 • קיים צורך להחליף חלק מהמצלמות לאיכותיות יותר. הנושא בבדיקה.
 
10. לסעיף 10 - תפעול מועדון לחבר:
תכנית החוגים לשנת הפעילות הנוכחית שילבה, ממצוקת מקום, חלק מהחוגים במועדון לחבר המחודש. חברים חוששים מפגיעה במועדון ולפיכך מבקשים להגביל השימוש לחוגים שאין בפעילותם כדי ללכלך או לפגוע. סוכם כי ייקבעו קריטריונים. הוועד הבא יסכם הנושא.
 
11. לסעיף 11 – בחירות לוועד המקומי:
לא נדון.
 
12. לסעיף 12 – פרסום במייל:
לא נדון.
 
13. לסעיף 13 - עדכונים ושונות:
 • בהתאם לקביעת מומחה - מאשרים הזמנת קבלן גיזום למספר עצים ותיקים. עלות העבודה בהתאם לדרישות הקק"ל – כ 15 אש"ח.
 • ממליצים לוועד הבא להזמין מהנדס בודק לכל המתקנים בהם מתקיימת פעילות נוער.
 • תועבר פנייה נוספת לראש המועצה בעניין התכנון הלקוי של ככר לנדאו והסיכונים הנובעים מכך.
 • תועבר פניה למשפחת לנדאו לגזום הצמחייה הפולשת לשטח הציבורי.
 
 רשם: דובי סבידור
 כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים