פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מס' 11 מיום 24.11.14
 
נוכחים:      אביחי סימנר ,יוסף מורבר, רן להב, עפר ברשד, גולי קשת, דדה גולדשמידט, ליאת ברזילי.
נעדרו:       צביקה כהן, איל פייס
 
על סדר היום:
 1. אישור פרוטוקול מתאריך 8.9.14 – 27.10.14.
 2. פרויקט מועדון לנוער - עדכונים.
 3. אישור צו המיסים לשנת 2015.
 4. דיון ראשוני בתקציב המיסים והשמירה לשנת 2015.
 5. שיפור פני רח' הצבר.
 6. צומת באר גן הראשונים.
 7. בקשה לתמיכת הוועד להקמת בית ספר יסודי אנתרופוסופי.
 8. עדכונים  א. בית הכנסת – החלפת מזגנים.
               ב. הסכם מבני ציבור.
               ג. נוער עין ורד – מד"ב חדש.
               ד. ועדת הנצחה.
               ה. ועדת תחבורה.
               ו. בריכת שחייה.       
 
 1. לסעיף 1- אישור פרוטוקול מתאריך 8.9.14.  ומתאריך 27.10.14
  מאשרים הפרוטוקול מיום: 8.9.14.  ומיום 27.10.14.
 
 1. לסעיף 2- פרויקט מועדון לנוער
  התקבלו הנחיות מהוועדה המקומית, ההנחיות מטופלות לקראת יציאה למכרז של המועצה, המועצה אישרה את ההסכם ואת שכ"ט המבוקש ע"י האד' לפרויקט, הוועד מאשר תוספת לשכ"ט ע"ס כ 2800 שקל לצורך תכנון וליווי ביצוע של חזית המועדון הישן בתאום עם התכנון החדש.
לקראת הבניה יהיה צורך בפינוי הקראוון הסמוך המשמש את הנוער, מוצע להציבו במגרש הציבורי מאחורי תיבות הדואר בכפוף לתאום עם האגודה.
 
 1. לסעיף 3- אישור צו המיסים לשנת 2015  
  ראה פרוטוקול ייעודי.
 
 1. לסעיף 4 – דיון ראשוני בתקציב 2015  מיסים ושמירה
  הוועד יתכנן את תקציב 2015 ע"פ הכנסות בתקציב 2014 פחות 5% ובהתייחס לעסקים שנסגרו במהלך השנה, עד שיתקבלו הנתונים מהמועצה. משמעות האיחוד בסעיפי הארנונה לא ידועה, משמעות סקר הנכסים והשפעתו על תקציב הוועד לא ידועה עדיין וההקלות שהמועצה בקשה ממשרד הפנים צפויות להשפיע רק ב 2016.
  בתקציב השמירה תהייה גביה ע"פ חוק העזר למועצה בנושא. קרי, לפי נכס ולא לפי מ"ר. התקבלו המלצות חדשות מגזברות המועצה בנושא השקעות שמירה בשונה מההמלצות שנה שעברה, הוועד יברר מול הגזברות והייעוץ המשפטי אלו השקעות מותרות. הוועד מבקש לבדוק האם ההמלצות החדשות משפיעות ישירות על פרויקט הגידור שתוכנן להתבצע בימים אלו.
   
 2. לסעיף 5- שיפור פני רחוב הצבר
  בכוונת הוועד  המועצה והאגודה לבצע שיפור בתשתית הדרך ברחוב הצבר בסך משוער של 30,000 ₪ המתבסס על הצעות מחיר, תוך חלוקה בעלויות וזאת מתוך כוונה לשפר את הדרך במקום שהנו באחריות המועצה. הנושא צפוי לאישור האגודה והתקבל אישור עקרוני במועצה. מבקשים להתנות ביצוע העבודות בחתימת הגובלים על מסמך המנקה את הוועד מתביעות עתידיות בנוגע לאיכות העבודה ותוצאותיה לרבות הצפות, אבק ואיכות הניקוז  ועל כך שהעבודה מבוצעת מתוך רצון טוב וכוונה לשפר את מצב הדרך.
   
 3. לסעיף 6- צומת באר גן הראשונים
  מתוכננת פגישה בשטח עם יועצת התחבורה של המועצה ועורכי הדין של בעל המגרש הגובל ע"פ בקשתם, כוונת הוועד לבצע העבודות הנדרשות במקום כדי לאפשר שדה ראייה בהקדם האפשרי ללא דיחוי.
   
 4. לסעיף 7- בקשה למבנה עבור הקמת ב"ס אנתרופוסופי
  הבקשה אינה ברורה שכן אין הוועד משכיר מבנים לעסק או למוסדות.
   
 5. לסעיף 8- עדכונים
בית הכנסת- גבאי בית הכנסת מתכנן להתקין מזגנים תוך ניצול תקציב קיים.
נוער עין ורד- איתי נבחר כרכז נוער יישובי שיחליף את לליב, הוועד מודה ללליב על עזרתה והשקעתה בנוער. לאיתי צפויה תקופה מאתגרת ומעניינת ואנו נשתדל לעזור ככל יכולתנו.
ועדת הנצחה – חברי ועדת הנצחה: בלהה נחמן, יהודה צחורי, יעל אולייניק ואביחי דנו בבקשות הנצחה שונות (ראה פרוטוקול ועדת הנצחה מיום 9.11.14. המצ"ב) הוועדה תגדיר מספר קריטריונים להנצחה כדי להסדיר את הפעילות.
ועדת תחבורה - מעדכנת שנדרש פתרון לסיכון בפניה ברחוב השיזף סמוך לדרור. כנראה חסימת הדרך החקלאית בגבול ההרחבה. שדרוג והחלפת תמרורים במושב וחידוש סימוני דרך, בתאום עם יועצת התנועה של המועצה.
בריכת שחיה - יוסף מעדכן שנבחנות הצעות שונות לתפעול הבריכה  לרבות הפעלה בחורף אך עדיין אין קו ברור מה צפוי.
 
רשם :אביחי סימנרכל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים