פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי  16 (1) מיום 26/11/18

 

נוכחים:   דובי סבידור, אורנה הדר, תומר גולן, יפעת גינת, גלית פייגין, יוסף מורבר, מירב אוליניק, שיראל חן, דודו אשנברג, רן להב.

 

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת הוועד מיום 22/11/18.

2. עדכון ודיון ראשוני בנושא תקציב.

3. הצעה למסגרת/כללי פעילות הוועדות.

4. קביעת מועד לישיבת פרידה מהוועד היוצא.

5. דיווח בעניין בית הנער.

6. שונות.    

 

1. לסעיף 1 -  אישור פרוטוקול ישיבת הוועד מיום 22/11/18:

הפרוטוקול מאושר.

 

2. לסעיף 2 – עדכון ודיון ראשוני בנושא תקציב:

א. סוכם כי בשלב המיידי תועבר פנייה לכלל הפעילים ויושבי ראש הוועדות ובה בקשה להעביר דרישות תקציב לשנת 2019. הדרישה תכלול תקציב וביצוע בשנת 2018, מספר אירועים מתוכננים לשנה הבאה. הוועד ידון במכלול הדרישות תוך התייחסות רחבה לסוג הפעילות וההקשר. לשם ההבהרה – לכל נושאי התרבות – אירועים, מסיבות, הרצאות, ערבי שירה וכו' נתייחס בראייה כוללת.

ב. לעניין התב"ר – דודו ייכנס לעובי הקורה וינסה לגבש המלצה לוועד כיצד נכון לפעול ומהם סדרי העדיפויות המומלצים במסגרת יתרת התב"ר.

 

3. לסעיף 3 – הצעה למסגרת/כללי פעילות הוועדות: 

א. הוצג מסמך ראשוני שהביא דובי בפני הוועד. מדובר במסמך גולמי ראשוני לעיון ודיון כאשר העקרונות לפיהם האחריות העליונה היא של הוועד המקומי ולפיכך על כל המעורבים  לתת דין וחשבון לוועד וכמובן לפעול באחריות ציבורית ולטובת הכלל.

 

ב. סוכם כי אורנה תנסח מסמך מרוכך יותר ותביאו בפני הוועד במהלך חודש דצמבר. במסמך ישולב נוהל חרום לפיו על מארגני האירוע לפעול בקרות אירוע חריג – בטיחותי, בטחוני, פלילי וכו'.

 

4 . לסעיף 4 – קביעת מועד לישיבת פרידה מהוועד היוצא:

מסתבר שהוועד היוצא קיים אירוע פרידה ובכלל זאת העניק תשורות פרידה. בכל זאת תתואם ישיבה נוספת בה יטלו חלק החברים הפורשים. תהיה בכך הזדמנות לשיח פתוח בין הפורשים לחדשים. יתואם בישיבה הקרובה.

 

5. לסעיף 5 – דיווח בעניין בית הנער:

דובי דיווח על פגישה שהתקיימה ב"תארא" בהשתתפות אביחי סימנר, עובד יחזקאל וניר מ"תארא". עולה כי כניסת החברה לפעילות דרבנה את הגורמים המעורבים לפעול. הוועדה לתכנון הוציאה תיקון להיתר הבנייה ואילו מנכ"ל המשרד נפגש עם ראש המועצה מתוך כוונה למצוא פתרון מקובל. כפי שהוצג לנו – יש תכנית פעולה לפיה יעורבו חברי כנסת, תקשורת וגורמי השפעה נוספים.

לבקשת חברי הוועד – זומן ניר מ"תארא" לישיבת הוועד הקרובה.

 

6. שונות:

1. מירב עדכנה על שני אירועים בחנוכה. ערב מספרי סיפורים והדלקת נרות בבית הכנסת. מבקשת נוכחות החברים.

2. יש לבדוק פוליסת הביטוח של המושב. לוודא כיסוי לפעילי המושב באירועים השונים. כמו כן לבחון ביטוח נושאי משרה (חברי הוועד והנושאים בתפקידים המרכזיים) וכן ביטוח של עובדי הוועד. לבדיקת ליאת. הנושא יוצג לוועד לאחר בדיקה.

3. מירב מציעה להכין גנט שנתי שיכלול את כל פעילות הוועד ושלוחותיו במהלך השנה. ייבחן.

 

 

רשם: דובי סבידורכל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים