פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מס' 4/13 מיום 27.2.13
נוכחים:     אביחי סימנר, יוסף מורבר, עפר ברשד, צביקה כהן, אייל פיס, גולי קשת,  רן להב, ליאת מזרחי.
 
נעדרו:      דדה גולדשמידט
 
על סדר היום:
 1. אישור פרוטוקול תקציב מתאריך 5.2.13., אישור פרוטוקול ישיבת וועד מתאריך 5.2.13
 2. אגרת השמירה לשנת 2013
 3. תקציב הגן העגול לשנת תשע"ג
 4. אמנת מועדון החבר – מוזמנת מרים מורבר.
 5. פרויקט מועדון החבר – גמ"ח עוזי דיין.
 6. אירוע יום העצמאות.
 7. רכזת קשישים.
 8. שצ"פ ליד שפירא.
 9. מתנה לחג והרמת כוסית.
 10. חוקי עזר מועצה.
 11. פיתוח רחוב הצבר.
 12. שרינה.
 13. עדכונים:
 14. שונות.
 • פיתוח שכונה צפונית
 • סמכויות ועד מקומי
 • תיקון פרוטוקול מיום 1.1.13 בנושא וועדות
   
1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מיום :
מאשרים הפרוטוקול תקציב מיום 5.2.13  .
מאשרים פרוטוקול וועד מיום 5.2.13.
 
2. לסעיף 2 - אגרת השמירה לשנת 2013
לפני מספר ימים עודכנו ע"י המועצה כי משרד הפנים שינה את צורת חישוב הגביה בנושא השמירה. המשרד הוציא הנחיה בעלת תוקף מחייב ביום ה 8.1.13. מהות השינוי- חישוב אגרת השמירה לפי מטר בנוי, ע"פ הרשום במועצה (פרטי ועסקים) עד למקסימום גביה למטר רבוע כרשום בהנחיה.
המשמעות-
תקציב השמירה נותר ללא שינוי, אין השפעה על התפעול השוטף.               
 יש לשנות את צורת הגבייה לפי מ"ר בנוי לחייב ולזכות תושבים בהתאם.
 אופן החישוב , ההנחות האפשריות וזמן ההתארגנות לשינוי אינם ברורים.

יוסף מורבר יבדוק בישיבת הוועדה המוניציפאלית במועצה את מדיניות המועצה בנושא.
רן להב יבדוק את החלטות מליאת המועצה בנושא.
הוועד מחליט להתארגן לגבייה בהתאם לדרישה החדשה.
הוועד מחליט לקבוע תאריך לתחילת הגבייה החדשה בישיבתו הבאה.
                                               
3. לסעיף 3  – תקציב הגן העגול לשנת תשע"ג
מחליטים לאשר את תקציב הגן העגול כפי שתוכנן ואושר בוועד הקודם (מצורף)
 
4. לסעיף 4- אמנת מועדון החבר – מוזמנת מרים מורבר
האמנה נדרשת למקום החדש כדי שישרת את מרב הציבור במושבה יחד עם שמירה על המקום. טיוטת האמנה הועברה לחברים להתייחסות מקדימה, האמנה נכתבה מתוך ראייה שיש מבני ציבור נוספים במושב כגון מועדון הנוער, בית כנסת, חדרי מוסיקה חוגים וכד'.
יש לעדכן האמנה ולהוסיף:
שלכל פעילות יוגדר אחראי שתפקידו להחזיר את המקום כפי שנתקבל.
המסירה והקבלה יהיו ע”י אם או אב בית (כיום פנינה שנקמן) או מזכירת המושב .
לא נדרשת ערבות או פיקדון לשלמות המקום.
האמנה תתעדכן מעת לעת ע”פ הניסיון שיצטבר.
וועדת שעות הפנאי תחליט אלו פעילויות יהיו בתשלום.
במידת הצורך יצורף מנשר מלווה לאמנה שיופץ יחד עם האמנה לכלל התושבים.
הוועד מאשר האמנה יחד עם העדכונים והתוספות להפצה במושב.

5. לסעיף 5- פרויקט מועדון החבר – גמ"ח עוזי דיין.
העבודות הגיעו לקיצן ואנו לקראת גמר חשבון עם הקבלן עוזי דיין. עוזי הגיש מכתב לוועד בו הוא מפרט נזקים והוצאות שנגרמו לו לכאורה בעת ביצוע הפרויקט. הוועד מחליט על מסגרת של 30,000 ₪  לגמ”ח כולל המפורט במכתב והעבודה שנעשתה בכפוף לחתימתו של עוזי על מסמך העדר תביעות נוספות ו/או עתידיות ע”פ המלצה לניסוח של היועץ המשפטי. בנוסף עוזי ייתן אחריות מורחבת של חמש שנים לעבודות המסגרות, האיטום והחלונות בפרויקט.

6. לסעיף 6 – אירוע יום העצמאות.
יום העצמאות מתקרב ואנו בלב ההכנות, כמקובל בשנים האחרונות האחריות לאירוע על הורי וילדי שכבת בני ובנות המצווה והפעם בראשות נעמה אוזון. כרגע לא נראות בעיות מיוחדות למעט גידור סביב אתר האירוע שיש להשלים. וועדת חזות פני המושב תתכנס כדי להמליץ על אופן הצבת הגדר הקבועה והזמנית.

7. לסעיף 7- רכזת קשישים.
אנו ניגשים במלוא המרץ להתייחסות לאוכלוסיית הקשישים במושב. הנושא תוקצב לשנ”ע 2013 ע”ס 20,000 ש"ח בנוסף לתקציב מטעם המועצה. גולי פנתה ל 3 מועמדים מתאמים לריכוז הפעילות עם הקשישים. רלי יעקובוביץ נבחרה כקבלנית חוגי הקשישים. תחילת הפעילות באופן מיידי. בפעילות תהייה הן באופן קבוצתי והן אישית לקשישים שלא מגיעים לפעילות הקבוצתית, ע”פ תוכנית שוועדת קשישים תגדיר.

8. סעיף 8- שצ"פ ליד שפירא 
נדחה למועד אחר

9. לסעיף 9- מתנה לחג והרמת כוסית.
הוועד מאשר מתנה לפסח לעובדי הוועד כאשר יוענקו 400 שקל בתלושי מתנה לעובדים במשרה מלאה ו 200 שקל לעובדים בחצי משרה. הרמת כוסית לקראת החג תתקיים במועדון לחבר ביום 25.3 בשעה 9:00  או כפי שיפורסם.
 
10. לסעיף 10- חוקי עזר מועצה.
המועצה מנסה לקדם מזה מספר שנים חוקי עזר בנושא תיעול וכבישים. קבלנו את טיוטת החוקים להתייחסות. אנו מעבירים את התייחסותנו למועצה כאשר עיקר ההתייחסות לנוסח שקיבלנו:
לא לגבות כפל תשלום במקומות בהם המושב ביצע את העבודות נשוא חוק העזר.
נדרשת קורלציה בין זמן הביצוע וזמן הגבייה – עד 3 שנים.
נדרשת הוגנות בגבייה-קשר בין המגרש הנהנה והגבייה.

11. לסעיף 11- רחוב הצבר
ברחוב הצבר ניבנו מספר רב יחסית של בתים כאשר רחוב הצבר למעשה אינו סלול דבר שבולט לעמת שאר המושב והתושבים מתלוננים מזה מספר שנים על המצב. יחד עם זאת המדיניות באגודה במועצה ובוועד אינה תומכת בפיתוח ל"חזיתות אחוריות" של משקים. מסיבות תקציביות. התושבים פנו ופונים שוב בבקשה לבצע פיתוח במקום.
הוועד מחליט בעת הזו ע"ס החלטות הוועד הקודם האגודה והמועצה לא לבצע פיתוח מתקציבו השוטף.

12. לסעיף 12- שרינה
אביחי ידבר עם גיל על טענות השכנים ויעדכן.
 
13. עדכונים -
 
א. דיווח אירועי פורים (מעדכנת גולי קשת):
וועדת חיילים- חנכה פעילותה במשלח מנות לחיילי המושב באמצעות   הורי וילדי שכבת כיתות ה', תודה ליפעת גינת שארגנה ולכל ההורים והילדים.

מסיבת פורים למבוגרים-נערכה בבית העם, המקום עוצב כמועדון בצורה     מושקעת ומרשימה ביותר, המסיבה הייתה מאד מוצלחת. תודה למארגנות סיגל קדוש ודנה קליין

פורים נוער-הנוער הכין מסיבת פורים נפלאה לילדים הקטנים,חסרה פעילות פורים לגלאי ב"ס ונוער. תודה רבה למד"בית עיינה ולצוות ההדרכה.
 
ב. תיקון פרוטוקול מיום 1.1.13 בנושא וועדות מוסיפים ומשנים:

ועדת ורד הזהב- יהודה צחורי
ועדת מוסיקה- ורד סירוטה
ועדת הנצחה – מבקשים מועמד לראשות הוועדה
הוחלט שבוועדות כספים יכהנו חברי וועד

ג. יוסף מעדכן:
שמחיר המים לגינון יעמוד על כ 6 שקלים לקוב+מע"מ, שזו עליית מחיר משמעותית הדבר לא נלקח בחשבון בתקציב השנה שאושר יחד עם זאת אגודת המים סוברנית להחליט על התעריף שיגבה.
        
ד. אביחי מעדכן:
אנו לקראת מסירה של החלק האחרון בפיתוח הרחבה צפונית מהיזם, שהנה האגודה, אל וועד מקומי.
אנו מבקשים מהמועצה את רשימת הסמכויות של הוועד המקומי. כיום ברור שסמכויותינו לפעול כוועד מקומי, לגבות ארנונה ואגרת שמירה ולפעול ע”פ צו המיסים. הבעיה שצו המיסים אינו ברור ומטיל עלינו סמכות שאינה לנו כגון כיבוי אש! ועוד סמכויות  של רשויות אחרות.

ה. רן מעדכן:
גן ילדים חדש- אנו מקווים כי התהליך ממשיך במלא הקיטור, אחריות התוכנית האדריכלית על המועצה, שוריין תקציב משרד החינוך לגן עין ורד ע"ס 600K.
הושמט.
נוער- יש קושי תקציבי בפעילויות הדורשות נסיעות עקב העלות הגבוהה.
 
14. שונות
עץ האלון- מגיעים למקום תושבים מכל האזור, המקום נשאר מלוכלך! יחד עם       זאת גם תושבי עין ורד מבקשים להנות מהמקום. הוועד ידאג לנקות מדיי פעם את המקום לרווחת התושבים.
 
 
רשם: אביחי סימנר
 
 
 כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים