פרוטוקול ישיבת מספר 7 28/5/13
 
נוכחים:     יוסף מורבר, עפר ברשד, דדה גולדשמידט, גולי קשת,  רן להב, צביקה כהן, אייל פיס, ליאת מזרחי  ואביחי סימנר .
נעדרו:    .
 
על סדר היום:
 
 1. אישור פרוטוקול מתאריך 30.4.13.
 2. רישום ילדים לשנת תשע"ד בגני מועצה.
 3. גני משחקים – תקינות והשקעות.
 4. שמירה וביטחון – אישור תקציב ועדכונים.
 5. מועדון צעירים – מוזמנת זהר נעים בשעה 21:30.
 6. השתתפות מימון למסע פולין – פניית אלי אטון.
 7. ועדת מכרזים.
 8. פרויקט הכוורת עין ורד – אמנה.
 9. שצ"פים "נידחים".
 10. השכרת מבנים ודשאים והשאלת ציוד.
 11. צהרון לילדי חט"צ - כיתה ג'.
 12. קייטנה באוגוסט.
 13. עדכונים:א. "יום במושב"
 14. שונות.


      1.   לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מתאריך 30.4.13
מאשרים פרוטוקול וועד מיום 30.4.13 .
 
 1. לסעיף 2  - רישום ילדים לשנת תשע"ד בגני מועצה.
  הגן האיזורי החדש שאושר במשרד החינוך להקמה בעין ורד לא יהיה מוכן לתחילת שנת הלימוד הקרובה. בגנים (גלאי 3) יש כ 7 ילדים תושבי עין ורד מעל התקן לשנ"ע תשע"ג – תשע"ד. באחריות המועצה לשבץ הילדים בגן ציבורי. כמקובל במקרים אלו המועצה תציע לילדים הצעירים ביותר גן חליפי.
 
 1. לסעיף 3- גני משחקים – תקינות והשקעות.
  בימים אלו מסתיים סקר להתאמת גני המשחקים לתקן ע"י מכון התקנים. בעקבות הסקר נקבל המלצות לשינויים ותיקונים בגני המשחקים כך שיעמדו בתקנים. בכוונתנו לבצע את כל הנדרש לעמידה בתקן ולהזמין בדיקה סופית במכון התקנים כדי לקבל את אישור התקן. ייתרת התקציב שאושר לגנים לאחר תיקונים ובדיקות אלו תושקע בשדרוג הגנים.
 
 1. לסעיף 4- שמירה וביטחון – אישור תקציב ועדכונים.
  ראש המועצה הוציא מכתב לכלל התושבים המתאר את שינוי אופן הגביה  ע"פ הנחיות משרד הפנים- מעבר לגביה ע"פ מ"ר ולא לפי יחידה. הוועד החליט בשנה זו לגבות פחות מהמקסימום המותר 5 ש' למ"ר במקום 6.18. ההתחשבנות תהייה רטרואקטיבית מתחילת 2013 , תושבים יקבלו מהוועד המקומי הודעות חיוב או זיכוי בהתאם לחישוב החדש. ההודעות יישלחו מלאחר שמליאת המועצה תאשר את תקציב השמירה לפי אופן הגביה החדש.
  אלדד מבקש לעבוד ביוני, יולי בעבודה נוספת בין השעות 10-14. הוועד מאשר באופן חד פעמי בקשה זו.
 
 1. לסעיף 5- מועדון צעירים
  עקרי אמנת המועדון הוצגה ע"י זוהר כאשר המטרה לאפשר לתושבי עין ורד מקום בילוי ומפגש חברתי, המועדון לתושבים מגיל18 ומעלה ואורחיהם הישירים, הכיבוד יכלול גם אלכוהול וצפויה התחשבנות בין המבלים להחזר הוצאות.עוד מציינת זוהר שיש מעל 100 תושבים שכבר מתענינים.
  הוועד ידאג להכנת המקום מבחינת בטיחות התשתית (חשמל, הגבהת מעקה ל 1.1מ', מטפי כיבוי אש וכד') הועד מברך על היוזמה אך מבקש לוודא שהפעילות תשאר בגדר המטרה, קרי מפגש חברתי לתושבים. הוועד יבדוק את נושא הביטוח מול הסוכן כדי לוודא שהפעילות מכוסה כתנאי לפתיחה.
  
 1. לסעיף 6- השתתפות מימון למסע פולין – פניית אלי אטון.
  לאחר דיון נוסף בנושא הועד מאשר השתתפות בפעילות המסע וזאת מתקציב חינוך בלתי פורמאלי ןבכפוף לאישור ועדת נוער.
  
 1. לסעיף 7- ועדת מכרזים.
  בעקבות ערב העיון בנושא, יש צורך בקביעת נהלי רכש ובקביעת ועדת מכרזים.
  בועדת המכרזים יהיו יוסף מורבר, אביחי סימנר וליאת מזרחי. הועדה תקבע את נהלי הרכש למשל:
  עד סכום ראשון ללא הצעה בכתב
  עד סכום שני ע"פ הצעה בכתב
  מעל סכום שני ע"פ 3 הצעות בכתב
  
 1. לסעיף 8- ראה סעיף 5
  
 1. לסעיף 9 – נרשם בטעות
  
 1. לסעיף 10 –נדחה
  
 1. לסעיף 11- צהרון
  מבקשים להפעיל צהרון לילדי המושב, באחד ממבני הנוער (כגון מועדון הנוער) בתיאום עם הנוער.המפעילים יבטחו הפעילות וינהלו אותה בצורה מלאה ועל אחריותם. הוועד יגבה דמי תחזוקה ע"ס 800 שקל לחודש ובכפוף להסכם שיחתם.
  
 1. לסעיף 12 – קיטנה באוגוסט
  2 נערות מבקשות לקיים קייטנה לילדי המושב באוגוסט באחד ממבני הנוער, הוועד מאשר זאת במתווה הצהרון ובאחריות מבוגרים מסעיף 11.
  
 1. עדכונים:
  יום במושב- מחר מגיע הנהלת המועצה לבוקר של הכרות ודיונים בנושאים המטרידים את תושבי עין ורד והועד, למפגש הוצאנו מצע, מצפים שיהיה מפגש יעיל ומועיל.
  
 1. שונות:
  גולי מעדכנת בנושא תרבות שיש פעילות ענפה, סדרת ההרצאות והפעילויות מתממשת ויש התענינות. יחד עם זאת התקציב צפוי להגמר כבר ביולי עוד לפני סוף שנת התקציב.
  בנושא הקשישי גולי מעדכנת שיש הצלחה בפעילות שהתחלנו השנה, מגיעים 7-12 תושבים לפעילויות השונות מדיי שבוע, צופה שהתקציב ינוצל במלואו.
   
 
רשם: אביחי סימנר כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים