פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מס' 12 מיום 30.12.14
 
נוכחים:     אביחי סימנר ,יוסף מורבר, רן להב, עפר ברשד, גולי קשת, דדה גולדשמידט, , צביקה כהן, איל פייס,  ליאת ברזילי.
נעדרו:     
 
על סדר היום:
 1. אישור פרוטוקולים 10 ו- 11 מתאריך 24.11.14.
 2. ביצוע תקציב 2014 מול בקשות תקציב 2015.
 3. תקציב שמירה 2015.
 4. הושמט.
 5. בקשת יעל אולייניק – יום הזיכרון.
 6. קורס גישור בסבסוד המועצה.
 7. הושמט.
 8. עדכונים  א. פרויקט מועדון לנוער.
               ב. שיפור הדרך ברחוב הצבר. 
               ג. צומת באר גן הראשונים.
               ד. ועדת הנצחה –תרומה.
                   

1. לסעיף 1- אישור פרוטוקול
אושרו פרוטוקולים 10 ו 11 מיום  24.11.14  -  מאשרים.
 
2. לסעיף 2- דיון ראשוני בתקציב 2015  המיסים
תכנון התקציב לשנת 2015 מתבסס על ביצוע תקציב 2014 למעט בסעיף הנוער, בו נדרש גידול בפעילות, לשכר עבור מדריך נוער יישובי וכן מדריך גיל תיכון.
נושא נוסף המשפיע על התקציב - היקף הגביה. זו אינה ברורה מכמה טעמים, טעם השינוי במטר לגביה בעקבות סקר הנכסים (חלקם תפחו וחלקם הצטמצמו) כאשר יש פער בין רשימת הנכסים במועצה והנכסים בוועד. בנוסף המועצה בקשה ממשרד הפנים הקלות בגביה בחלק מסעיפי הארנונה - אישור עדיין לא התקבל, משמעות ההקלה איחוד סעיפי ארנונה ושינוי בחיוב שטחי הנכס כגון: פרגלות, חניות, קירוי, קרניזים וכו'. ייתכן  לתקצב בחסר של כ 40,000 ₪ כדי להשאיר סכום לגמ"ח מול תושבים שיהיו זכאים להחזר. סה"כ צפי יתרה להעברה ל 2015 כ- 300,000 ₪.
 
3. לסעיף  3 -  שמירה : סטטוס 2014 ותכנון 2015
ע"פ הצפי צפוי כ 240,000 שקל לשיפורי שמירה. הועברו שאלות לייעוץ משפטי בדבר סוגי השיפורים הניתנים לביצוע וזאת עקב אי הבהירות בנושא.

4. לסעיף 4 -  הושמט

5. לסעיף  5 -  יום הזיכרון
צביקה יתאם אחראי להפעלת "יום הזיכרון" ויערך להובלת הצוות.

6. לסעיף 6 -  קורס גישור
בכוונת המועצה להעביר קורס גישור מסובסד לפעילים חברתית שיהיו מעוניינים בכך. הביעו עניין: יוסף מורבר, אביחי, גולי , דדה, איל פייס.
 
7. לסעיף 7 -  הושמט
 
8. לסעיף 8 - עדכונים
א. פרויקט מועדון לנוער –.
האד' מכינה תכוניות למכרז וזאת לאחר התייחסות הועדה המקומית  ומהנדס המועצה.
התקבל אישור עקרוני לפטור ממ"ד נוסף, תאורטית היינו שמחים לו היה לנו מתחם ציבורי ממוגן נוסף שכן  לצערנו ייתכן ויהיה בו צורך אולם עלותו של חדר ממוגן נוסף מעמיסה עלויות על הפרויקט שאין להם מקור תקציבי נכון להיום.
יש צורך להזיז את קרוואן הנוער הסמוך לאתר המועדון- החלופות יוצגו בעתיד.
ב.  רחוב הצבר -
כאמור הוועד בשיתוף האגודה והמועצה מתכננים שיפור שיפועים ושיפור פני הדרך ברחוב הצבר, ברם אולם עדיין לא כל הגובלים חתמו על מסמך הכוונות.
בכל מקרה הוועד מאשר 1/3 מהתקציב המשוער (כ 40-60) אלף ₪.
ג. צמת באר גן הראשונים -
בוצע חלק א' של הסרת הצמחייה החוסמת שדה הראיה צפונה, המצב החדש ייבדק לאורך זמן כדי להבין אם נדרשת עבודה נוספת, במידת הצורך תוזמן שוב יועצת התנועה.
ד. הנצחה -
ועדת הנצחה מדווחת שהנצחת ילדי יוון ואירוחם במשפחות המושב יהיה באמצעות תרומה לטובת הנוער במושב וזאת ע"פ בקשתם, לצורך כך יש לקיים אירוע התרמה. הוועד מבקש ממרב אולייניק לקיים את אירוע ההתרמה מוקדם ככל האפשר ועד שבועות לכל המאוחר.
 
רשם :אביחי סימנרכל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים