פרוטוקול מס' 19  - (4)  מיום 30 בדצמבר 2018

 

נוכחים: דב סבידור – יו"ר, יוסף מורבר, אורנה הדר, תומר גולן, שיראל חן, יפעת גינת, גלית מוטשן, מירב אוליניק, דודו אשנברג, רן להב, ליאת ברזילי.

 

 על סדר היום:

 

1.      אישור פרוטוקול: מס' 18  (3)  מתאריך 9.12.18.

2.      אישור נוהל ועדות.

3.      החלטה לגבי המשך הדרך עם "תארא".

4.      תקציב שמירה 2019 – מוזמן אביחי צחורי יו"ר ועדת ביטחון.

5.      תקציב 2019 – דיון שני.

6.      בקשת יובל אהרוני.

7.      התנהלות מול המועצה בעניינים שבתחום אחריותה – תאורה, תשתית, כבישים וכו'.

8.      דיון ראשוני בנושא מבנה הוועדות והרכבן.

9.      ועדת ביקורת – המלצה.

10. הקצאת מועדון לחבר לצורך קמפיין הבחירות.

11. שונות.

 

 

 

1.לסעיף 1 – אישור פרוטוקול מס 18 (3) מיום 9.12.18 :

הפרוטוקול מאושר.

 

2. לסעיף 2 – אישור נוהל ועדות:

אושר הנוסח שהוצע על ידי אורנה הדר. מצורף לפרוטוקול.

 

3. לסעיף 3 – החלטה לגבי המשך הדרך עם "תארא":

הוועד עודכן על קיום ישיבה מקדימה של הצוות שמנהל את המאבק בקידום תכנית משרד הרווחה ב"בית הנער". הביצועים מחד גיסא, והבחירות שהוקדמו מאידך גיסא הובילו להחלטה שיש להביא את ההתקשרות לידי סיום.

הוחלט לאמץ את ההמלצה ולסיים ההתקשרות.

עוד הוחלט כי הוועד ינסה לנהל את המאבק באמצעות כוחות פנימיים.

ישלח עדכון לתושבים.

 

4. לסעיף 4 -  תקציב שמירה 2019 – מוזמן אביחי צחורי - יו"ר ועדת ביטחון:

אביחי הציג בפני חברי הוועד את פעילות הוועדה: חברים בוועדה שבעה חברים פעילים אשר מלווים ומנחים את הרב"ש – הראל נוימן. מציין בסיפוק את ההתקשרות עם חברת "ברק" ובכלל זאת שירות מוקד פעיל. שני פרויקטים בתהליך – שערי הכניסה למושב וכן מערך מצלמות. בכוונת הוועדה לקדם גדר היקפית ובחלק מהמקומות מכשול ואמצעים טכנולוגיים שונים כחיישנים מניפה ועוד. מציין כי בעבר המושב היה חשוף לפריצות ופורענות וההתמודדות הנוכחית כמו גם שילוב מתנדבים רבים הביא לתוצאות מרשימות. בנוסף לאמצעים טכנולוגיים אפשר להיעזר גם בצמחייה מקשה כמו שיחי בוגונביליה, צבר ועוד.

המצלמות יקושרו הן למוקד והן לרב"ש. התראות בזמן אמת.

בעניין אגרת השמירה מציין כי עד לפני כשנה וחצי היתה אגרה זהה לכלל התושבים. בהתאם לשינוי החוק נקבע בעין ורד סך של 5.9 ₪ למ"ר. הפעילות מוגדרת בחוק ויודגש כי מדובר בעלויות שוטפות אך לא בתשתית.

הוועדה משבחת את פעילות הרב"ש. להערכתם מבצע כ 150 שעות במסגרת תפקידו.  מעבר לזה זמין לקריאות שונות ומעורב בפעילות אשר חורגת מתחום הביטחון.

 

הושמט

 

יוסף מורבר התבקש לבדוק אפשרות של סיוע האגודה, תוך מתן התשלום החודשי באמצעותה וזאת נוכח העובדה שהשירותים ניתנים גם לאגודה.

 

5.לסעיף 5 – תקציב 2019 – דיון שני:

סך הדרישות התקציביות שהוצגו לוועד הן מהוועדות השונות והן ממחוייבויות שוטפות חרג לכדי 213 אש"ח. בנוסף נדרשנו להפחית העברות המועצה הנגזרות מהתחייבויותיה לוועד המקומי. מכאן הגירעון גדל לכדי 263 אש"ח. מאחר שאין כל אפשרות להציג תקציב גירעוני, הופחתו ההקצבות לסעיפים השונים, חלק משמעותי מכך היה התשלום הצפוי ל"תארא". יש לציין כי המאבק בתכניות "בית הנער" ידרוש הקצבה מיוחדת.

מאשרים הגשת התקציב המתוקן למועצה. (נספח לפרוטוקול זה)

 

6.לסעיף 6 – בקשת יובל אהרוני:

יובל אהרוני פנה לוועד בבקשה לפרסם ברבים סדר יום לישיבות הוועד וכן פרוטוקולים מישיבות הוועד. הוועד מאשר הבקשה תוך דגש שנושאים רגישים ובכלל זאת הקשורים בצנעת הפרט יצונזרו באופן מלא או חלקי – הכל בהתאם לעניין.

 

7. לסעיף 7 – התנהלות מול המועצה בעניינים שבתחום אחריותה – תאורה, תשתית, כבישים וכו':

לדאבוננו שוב ושוב נתקל הוועד בחומה אטומה בבואו לדרוש את המגיע לו במסגרת מחוייבויות המועצה. כך בנושא כבישים, תאורה וענייני תשית נוספים. לאחרונה עלה ביתר שאת עניין תאורת הרחוב כאשר המועצה סירבה לשגר חשמלאי על מנת שיתקן גופי תאורה רבים ברחבי המושב. גם הנכונות של הוועד לממן במימון ביניים ולקבל החזר נתקלה בסירוב המועצה. יוצא אפוא שהשירות החיוני אינו ניתן  ושהוועד המקומי סופג את הביקורת  על מחדלי המועצה. הנושא, אשר מטריד מן הסתם ישובים נוספים, יועלה על ידי נציגינו הן בוועדה המוניציפאלית והן במליאת המועצה. במקרים בהם אין מנוס נפעל על חשבוננו ונדרוש החזר כספי מהמועצה.

עוד הוחלט לפרסם באתר האינטרנט של המושב מהן סמכויות המועצה, הוועד והאגודה.

 

8.לסעיף 8 – דיון ראשוני בנושא מבנה הוועדות והרכבן:

הדיון נדחה בשלב זה. יצויין כי ועדת ביטחון נשארת בהרכבה הקיים ולכל היותר יתווספו שני נציגים נוספים, ועדת כספים – תומר, דובי ויוסף.

יתקיים דיון בישיבת הוועד הקרובה.

 

9. לסעיף 9 – ועדת ביקורת – המלצה:

נכון לעכשיו קיימת ועדת ביקורת הכוללת את החברים הבאים: מיכל רייכר, יהודה אסור ואייל נוי. הוועד מאשר את הרכב הוועדה ומאחל לה הצלחה.

 

10. הקצאת מועדון לחבר לצורך קמפיין הבחירות:

הבחירות בפתח ואיתן מגיעות הבקשות להקצאת מועדון לחבר לצורך קמפיין המפלגות. הוועד מאשר קיום מפגשים מסוג זה כאשר לכל מפלגה שתפנה יוקצה מועד למפגש, ללא תשלום ובהתאם למידת הפניות של המועדון. מפלגה אשר תחפוץ לשלוח נציגה פעם נוספת תידרש בתשלום בסך 1000 ₪.

 

11.לסעיף שונות:

א.      מירב מעדכנת כי בכוונתה לכנס בהקדם פורום תרבות מתוך כוונה להכפיף הפעילויות למסגרת אחת ואגב כך לחלק האירועים בצורה מושכלת יותר. יוכן גנט אירועים לכל השנה. כמו כן ומתוך הנחה שיש להתחיל לפעול לקראת חגיגות ה 90 למושב, יוקצה תקציב מתוך תקציב התרבות למטרה זו.

ב.      מתוך כוונה לשדרג את אתר האינטרנט של המושב בכוונת הוועד להקצות למטרה זו תקציב מיוחד. לעניין זה יוזמנו לישיבת הוועד הבאה אהוד גול ועופר מנשה.

ג.       לישיבת הוועד הבאה יוזמנו ראשי קבוצות וועדות אשר מבקשים להציג פעילות ונגזרות כספיות.

 

 

ישיבת הוועד הבאה נקבעה ליום 21/1/19 בשעה 20:00 דיון ראשוני בנושא מבנה הוועדות והרכבן.

 

 

הפרוטוקול נרשםכל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים