פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי – 06/13 מיום 30/4/13
נוכחים:     יוסף מורבר, עפר ברשד, דדה גולדשמידט, גולי קשת,  רן להב, צביקה כהן, ליאת ברזילי  ואביחי סימנר .
נעדרו:     אייל פיס.
 
על סדר היום:
 
 1. אישור פרוטוקול מתאריך 30.4.13
 2. מועדון לנוער – מוזמנת האדריכלית רחל סלע.
 3. עץ האלון – מוזמן עוזי אשכנזי- נדחה.
 4. גן ילדים חדש- מוזמנת ועדת חינוך.
 5. רחוב הנוער – גן המייסדים- נדחה.
 6. גני משחקים – תקינות והשקעות.
 7. שמירה וביטחון.
 8. מיסי עסקים – חובות אבודים.
 9. תרומות.
 10. פרויקט הכוורת עין ורד – אמנה.
 11. שצ"פים "נידחים".
 12. השכרת מבנים ודשאים והשאלת ציוד.
 13. דיווח מיום הזיכרון ויום העצמאות.
 14. הערכות לקראת "יום במושב"
 15. נציג הוועד בוועדה המשותפת.
 16. חדר שימור.
 17. שי לספקים.
 18. הושמט.
 19. עדכונים:א. נוער.
 20. שונות.
       1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מיום 18.3.13:
           מאשרים פרוטוקול וועד מיום 18.3.13.
 
 
 1. לסעיף 2  - מועדון לנוער
  הועד הקודם התחיל לקדם מועדון לנוער, התוכניות הוצגו לוועד הנוכחי.
  הוועד מאשר לקדם תב”ר לנושא.
  
 1. לסעיף 3- נדחה.
  
 1. לסעיף 4- גן ילדים חדש- מוזמנת ועדת חינוך.
  מעיין הציגה את התהליך עד כה. מציינת שהמיקום אינו מיטבי  ויש בו חסרונות: כיוון שמצמצם חצרות גנים קיימים, וצורך בעקירת עצים. החיסרון הפדגוגי שהות במבנה חלופי עד שהגן יהיה מוכן.
  יש חוסר במקום לכ 5 מילדי המושב בשנתיים הקרובות ולאחריהן המצב גבולי במשך מספר שנים, בהמשך צפויה ירידה מסוימת בכמות הילדים במושב.(כאשר מתחשבים בגן רימון שנבנה מכספינו, ללא גן רימון יש חוסר של כ 30 מקומות)
מחליטים:
א. למצות את הבדיקה בנושא המיקום עם האגודה והמועצה מול האתרים האפשריים הנוספים (סמוך לבריכה או מאחורי הדואר)
ב.לבנות גן מועצה במיקום המוצע או במיקום אחר אם יתאפשר.
 
 
 1. לסעיף 5- רחוב הנוער – גן המייסדים- נדחה.
  
 1. לסעיף 6- גני משחקים – תקינות והשקעות.
  טרם ההחלטה על גובה ההשקעות יש לבדוק את עלות הכשרת הגנים בהתאם לתקינה. לאחר שנגיע לגנים תקניים נדע כמה נותר להשקעות. רן יבדוק עם מכון התקנים ויבקש הצעת מחיר לבדיקת גני המשחקים במושב.
  
 1. לסעיף 7- שמירה וביטחון.
  עופר  מעדכן על הפעילות בנושא. בשבוע החולף שני אירועי התפרצות, וועדת ביטחון משמישה את מערך המצלמות. מבוצע סבב עיתי לבדיקת תקינות השערים. נבדקת התקשרות עם חברת אבטחה שמתמחה בהפעלת כלבים, אנו מחכים למספר הצעות
מחיר ולאחר מכן, ייחתם הסכם עם החברה הזוכה.
בנושא תקציב השמירה מחליטים להגיש גם אם בצורה חד צדדית תקציב שמירה לפי הגביה הישנה וזאת עד שיצא מסמך מטעם ראש המועצה המגדיר את הגביה החדשה.
 
 1. לסעיף 8- מיסי עסקים – חובות אבודים.
  קופ”ח כללית מחזיקה מרפאה במבנה של הוועד, הקופה לא משלמת ארנונה למושב . מחליטים לפנות למרכז לגביית חובות של הממשלה.
  
 1. לסעיף 9 - תרומות.
  הוועד מוצא עצמו חדשות לבקרים מתבקש לתרום תרומה לנושאים שונים כולם בד”כ מוצדקים, ערכיים וראויים לתרומה. השאלה האם נכון שהוועד יתרום כספי ציבור? לפי אילו קריטריונים? האם רק לתושבי המושב או גם לאחרים?
מחליטים לבקש חוו”ד משפטית האם מותר לתרום מכספי ציבור?  מחליטים שבמידת הצורך או ההחלטה ייתרמו ציוד ומשאבים  ולא כסף.
 
 
 1. לסעיף 10 -פרויקט הכוורת עין ורד – אמנה.
קבלנו התייחסות משפטית לכך שההתחשבנות בין המשתתפים על עלות האלכוהול אינה מטרידה. יותר חשוב לוודא שהנושא הכספי מסודר ועדיף שגם זה יהיה עניין פנימי של חברי המושב במועדון  ולא לקהל הרחב ולא במימון הוועד. האמנה תופץ לחברי הוועד.

 1. לסעיף 11- שצ"פים "נידחים"
תושבים המבקשים לגנן שצ”פ צמוד לחצרם במקום הגינון של המושב יכולים לעשות זאת לאחר שיחתמו על מסמך מתאים בוועד המושב. לצערינו הוועד צריך לאכוף את מה שכתוב ואת מה שמותר- כלומר בין היתר לאפשר גישה חופשית לציבור, ללא שינויי מתאר פני השטח.
מחליטים- להוציא מכתב לכל תושב שיש חשש  שחרג. הושמט.
 
 1. לסעיף 12 - השכרת מבנים ודשאים והשאלת ציוד.
  מחליטים להמשיך ע”פ נהלי הוועד הקודם, יש לקבל כסף ובטחונות להחזרת הציוד/מבנה בזמן ובמצב נקי ותקין כפי שנמסר.
  
 1. לסעיף 13 - דיווח מיום הזיכרון ויום העצמאות.
  האירועים היו ברמה מאד גבוהה ומכובדת חברי הוועד מודים לכל התורמים מזמנם כשרונם ומרצם ולשמחתינו יש רבים כאלו במושב. השנה שכבת בני המצווה ובני משפחותיהם היו אחראיים להרים את אירוע יום העצמאות- שיטה זו כבר הפכה למסורת מוצלחת  במושב. מבקשים גם להודות לעובדי הוועד  המסורים שעמלו להצלחת  האירועים במשך זמן רב לפני ושבלי עזרתם האירוע היה נראה אחרת.
  
 1. לסעיף 14- הערכות לקראת "יום במושב"
הנהלת המועצה תגיע למושב לדון בענינים שבין עין ורד והמועצה ב 29.5.13, כל חברי הוועד מתבקשים להשתתף במידת האפשר, מכיוון שזה נופל על בוקר של יום עבודה מבקשים מהמועצה להעביר לאחה”צ או לבוקר יום שישי. מבחינת הנושאים מבקש להעביר כל אחד בתחומו מספר נושאים הראויים לדיון.
 
 
 1. לסעיף 15- נציג הוועד בוועדה המשותפת.
  מדיי פעם מתקיימת ישיבה משותפת עם נציגי האגודה במושב. תפקידה ללבן נושאים משותפים שעל הפרק ולהציע לוועדים פתרונות. לוועד שני נציגים בוועדה. מאחר והיו בחירות חדשות גם באגודה, הוועד מחליט שנציגיו יהיו גולי קשת ואביחי סימנר.
  
 1. לסעיף 16 – חדר שימור
  הוועד התבקש להקצות מקום /חדר לנושא השימור, בשלב זה וועדת שימור מבקשת שהמקום ישמש כמחסן כיוון שיש אלמנטים שונים שרוצים לשמור אבל אין מקום מוגדר. מחליטים להקצות את היציע בבית העם כמקום למחסן שימור.
  
 1. לסעיף 17 – שי לספקים
  הועד מאשר להעניק שי שנתי לספקים נבחרים.
  
 1. לסעיף 18 – נדחה.
  
 1. לסעיף 19 – עדכונים
  נוער- נוף מועמדת זמנית למשרת המד”ב עד לתחילת הפעילות בשנה הבאה
  עובדים חדשים- כל עובד חדש צריך להיות מאושר ע”י המועצה ובחירתו ע”פ חוק המכרזים
  ו.ביקורת- הנושא באחריות המועצה , מבקשים מועמדים נוספים.
  באחת הישיבות הבאות יוצג דו”ח חשבונאי לחצי השנה.
   
 
רשם: אביחי סימנר 
 כל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים