פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 7  מתאריך 5.8.14

 
נוכחים:   אביחי סימנר, יוסף מורבר, צביקה כהן, איל פייס ,רן להב, עפר ברשד,
  גולי קשת, דדה גולדשמיט, ליאת ברזילי.
נעדרו:     
 
על סדר היום:
 
1.      אישור פרוטוקול מתאריך 8.7.14.
2.      פרויקט מתקני משחקים – עדכונים ואישור סיום פרויקט – מוזמן אמנון סירוטה.
3.      הושמט.
4.      צוות צח"י – מוזמן גיורא אורן.
5.      ביצוע תקציב חצי שנתי.
6.      פרויקט מועדון לנוער – עדכונים.
7.      שמירה – עדכונים והשקעות.
8.      רכישת תוכנת EPR.
9.      רחוב הגנים – פניית יאיר גבאי.
10.    שיקום ושימור בריכת מים.
11.    צומת באר גן הראשונים.
12.    צהרון במועדון לנוער בתשע"ה
13.    עדכונים. א. נושאים ועדה משותפת.
14.    שונות.
  
 1. לסעיף 1- אישור פרוטוקול מתאריך 8.7.14.
  מאשרים פרוטוקול מתאריך 8.7.14. 
 1. לסעיף 2-פרויקט מתקני משחקים – עדכונים ואישור סיום פרויקט – מוזמן אמנון סירוטה.
  הוועדה ממליצה על מתקני כושר רב גילאיים- בסה"כ 8 מתקנים בעלות של כ 100,000 ₪ . המיקום שהומלץ בחורשה מול מועדון הנוער. המיקום בחורשה מאפשר לחסוך קירוי אך דורש תאורה. מקורות אפשריים למימוש ההמלצה כוללים 50,000 ₪ שאושרו לפרויקט אך עדיין לא נוצלו, 20,000 ₪ שבסבירות גבוהה יתקבלו מהמועצה והיתרה כ- 30,000 ₪  מיתרת השקעות בתקציב החצי שנתי שמצ"ב.
  הוועד מאשר הקמת מתקני הכשר.  
 1. לסעיף 3- הושמט
   
 2. לסעיף 4- צוות צח"י – מוזמן גיורא אורן.
  צוות צח"י הוקם כדי להגיב באפן מקומי ומיידי באירוע חירום ביישוב וקרבתו. גיורא סקר את ההכנות שבוצעו במשך מבצע "צוק איתן", עיקר ההכנה הייתה לרכז "מסגרת" של אנשים שיוכלו להגיב לאירוע. עד "צוק איתן" הצוות היה בעיקר "על הנייר" וגם בפועל לאחר שהחל "צוק איתן" מגיעים מעט אנשים. גיורא ממליץ לבנות הצוות מחדש באיוש של כ 80%. גיורא ביצע סיור בכל המקלטים ומצא שהם במצב טוב.
  ממליץ לוועדת ביטחון לבצע תוכנית השלמת ממ"דים בכל בית שאין בו, בעיקר באלו הישנים, למשל בדרך של הצעת מחיר משותפת, ניהול מרכזי וכד' כדי להקל ולהוזיל לתושבים.
  הצוות עסק רבות בלרכז מידע כגון איזה משפחה צריכה או צפויה להזדקק לסיוע, למי יש ממ"ד ולמי לא, כמה נפשות מתגוררות וכד'.
  המלצות –לקדם תרגול בתאום עם המועצה, להתקין חלון הדף בגן העגול.
הוועד מודה לגיורא על פעילותו. 
 1. לסעיף 5- ביצוע תקציב חצי שנתי.
  בסיכום הצגת הביצוע התקציבי לעומת התכנון בחצי ראשון של 2014 יש יתרה של כ-130,000 ₪ להשקעות, סכום זה ישמש בין השאר להשלמת מתקני הכושר שהומלצו בסעיף 2. שאר הכספים לא ינוצלו בעת הזו וייבחנו לקראת סוף 2014. 
 1. לסעיף 6- פרויקט מועדון לנוער – עדכונים.
  בהמשך לאישור המועצה הגדלת תב"ר התכנון ואישור עקרוני לתב"ר הבניה, הוועד מכין תוכניות לבקשה להיתר בניה, ומייד לאחר קבלת ההיתר יוכנו תוכניות למכרז, שישמשו לבחינת הצעות קבלנים. 
 1. לסעיף 7- שמירה – עדכונים והשקעות.
  עפר הציג לוועד את המלצות ועדת ביטחון שדנה  בצרכי הביטחון במושב וסדר העדיפות  למימוש.
  הוועד מאשר את המלצות ועדת הביטחון:
  א. ביצוע שער ב"עבר הירדן" בסך של 50,000 ₪.
  ב. תכנון וביצוע "מכשול פיזי" (גדר, טלטלית, שיחים קוצניים וכד' פתרונות) בסך של 250,000 ₪.
  ביצוע המכשול הפיזי –גדר- מותנה במדידה וסימון תוואי הגדר. 
 1. לסעיף 8- רכישת תוכנת EPR.
  תכלית התוכנה חישוב וגביית ארנונה ותקבולים שונים לפי נתונים אישיים של כל תושב. התוכנה מיועדת לסדר לשפר ולהקל על עבודת המשרד וכן מאפשרת תאום עם מאגרי המידע של המועצה באפן שוטף וממוכן (נושאים שהיום נעשים ידנית ומושקע בהם זמן רב). הוועד מאשר רכישת התוכנה. 
 1. לסעיף 9- רחוב הגנים – פניית יאיר גבאי.
  יאיר כבר פנה מספר פעמים בנושא ואף הציגו בעבר מול הוועד. הוועד בחן מספר פתרונות כאשר נושא הבטיחות בגנים ובסביבתם בראש מעיננו. לדעת הועד הפתרון הנכון ביותר מורכב ממספר מרכיבים:
  א. סגירת המעבר לבריכה.
  ב. פתיחת שני שערים לגן "מלכי"
  ג, פתיחת השצ"פ בין אופיר לבריכה לתנועה חד סיטרית לכיוון רח' הנוער.
  הפתרון ייבדק עם המועצה טרם הביצוע. 
 1. לסעיף 10- שיקום ושימור בריכת מים.
  נדרש לאשר תקציב להשלמת הפרוייקט, בעיקר ביצוע מדרגות עלייה לתצפית. הנושא עלה גם מול האגודה, הוועד מבקש לקבל הצעות מחיר טרם ההחלטה. 
 1. לסעיף 11- צומת באר גן הראשונים.
  הנושא על סדר היום מזה זמן רב, ויש תחושה של "גרירת רגליים" מנגד קיים במקום סיכון בטיחותי ולכן הוועד אינו מרפה מהטיפול מחד אך מנסה לבצעו ברוח טובה ככל האפשר בהתנהלות מול בעל המגרש הסמוך, בוצעה מדידה ע"י מודד בשיתוף האגודה והוכנה מפת המדידה המציגה את השטח שאושר להפקעה.
  הוועד מבקש להעביר עותק מהמפה לבעל המגרש הסמוך לקראת ביצוע מפגש בשטח, מתוך כוונה להעדיף ביצוע בהסכמה. 
 1. לסעיף 12- צהרון במועדון לנוער בתשע"ה
  התקבלה בקשה ע"י המפעילות השנה, להמשיך הפעילות גם בשנה הבאה.
  הוועד מאשר הבקשה בכפוף לתוספת פסקה בהסכם שניתן לסיים ההסכם בהתראה של 30 יום 
 1. לסעיף 13- עדכונים – נערכה  ועדה משותפת עם האגודה בנושאים הבאים:
א.     הקמת מחסום חשמלי עבור נכים בשביל העליה לבריכה- ממליצים להתחלק שווה בשווה
ב.     סידור דרכי גישה ותאורה מאשרים עקרונית, ייבדק ע"ס הצעות מחיר
ג.      עדכון תב"ע- עדכננו שיש כוונה להכין מצע
ד.     מגדל המים בבירוביג'אן- ראה סעיף 10.
 
 
רשם :אביחי סימנרכל הזכויות שמורות למושב עין ורד  |  הוספה למועדפים   |  הפוך לעמוד הבית  |  חזור למעלה

עיצוב: Tween-id

 

לייבסיטי - בניית אתרים