בית הכנסת

בית-הכנסת בעין-ורד נבנה בשנות השלושים על-ידי חברי המושב הוותיקים. בית-הכנסת הוקם במרכז הכפר, ושימש את אלה מהחברים שנזקקו לו, ובעיקר הורים של מספר חברים. הגבאי הראשון היה ארכי הזקן, אביו של החבר ארכי.
כשבאו חברי ההרחבה למושב בשנת 1950, הצטרפו רובם לביקורים בבית-הכנסת בשבתות ובחגים, כדי לשמור על המסורת שהיו רגילים בה בחו"ל. החבר וייס מאיר היה גבאי בית-הכנסת, וביוזמתו התחילו לשפץ את המקום. אחרי פטירתו של וייס התארגן ועד של ארבעה חברים, כדי לטפל בענייני בית-הכנסת, והם: מושקוביץ שלמה, נוימן אפרים, פלור משה ופלור שלמה.
הוועד פנה לחברים בבקשה לתרום כספים לשיפוצים ולשינויים בבית-הכנסת. החברים תרמו ביד נדיבה, וכך הצלחנו לחדש ריהוט, תאורה, קישוטים, לוחות זיכרון לנפטרים ועוד. הפכנו את בית-הכנסת לדוגמה בגוש תל-מונד.
פעולות בית-הכנסת: תפילות כל ליל שבת ושבת בבוקר ותפילות בחגים. בימים הנוראים התפילות נערכות בהשתתפות חזן מירושלים. ביום הכיפורים מזכירים את נשמות הנפטרים של המושב. ביום זה באים רבים מתושבי עין-ורד, ובתפילות כל-נדרי ונעילה בית-הכנסת מלא עד אפס מקום. בשמחת-תורה אנו עורכים הקפות עם ספרי תורה, ובבוקר מחלקים שי לילדים. פעמיים בשנה, ביום העצמאות ובשמחת-תורה, מתרימים את הקהל לקרן לב"י. כמו כן מתקיימות אצלנו חגיגות בר-מצווה ושבת-חתן ברוב פאר, גם לאנשים מבחוץ. אנו נמשיך לטפל בענייני בית-הכנסת, כדי שיהיה נעים לבקר בו.

מתוך: בלהה נחמן, 2000, סיפורי עין ורד - שבעים שנה למושב 1930 - 2000, הוצאת מושב עין ורד.

למידע אודות בית הכנסת היום לחצו כאן