פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מיום 6/1/2010
 
נוכחים:     דובי סבידור, מעין כפיר, שלומי אנג'ל,  יוסף מורבר, גילת לוין, אביחי סימנר (הגיע בשעה 22:00), רן להב, ליאת מזרחי.
על סדר היום:
 
1.       אישור פרוטוקול מתאריך 25/11/09.
2.       עדכונים (בהמשך לפרוטוקול האחרון).
3.       עדכון מצב חשבון הוועד לסוף שנת 2009.
4.       דיווח מערב מספרי סיפורים.
5.       דיווח מערב כלייזמרים.
6.       דיווח בנושא גן ה – 80.
7.       העתקת הקראוון של הנוער.
8.       דיווח על התקדמות הטיפול בצומת עין ורד.
9.       הצעה לטיפול בבאר הראשונה.
10.   הושמט
11.   שינויים בהערכות הביטחון במושב.
12.   תעסוקת תלמידי שכבת ו' – הדר השרון.
13.   ניהול חדר החזרות – שינויים מתבקשים.
14.   העברת היטלי ההשבחה מהמועצה לוועד המקומי.
15.   רכישת פסנתר נוסף.
16.   דיווח גן רימון ובקשת הגננת לאישור תקציב להקמת פסל סביבתי.
17.   בקשה לאישור קיום חוגי יוגה בגן העגול.
18.   הושמט
19.   הושמט
20.   הושמט
21.   פרוייקט שילוט רחובות. אישור עקרוני ותקציב.
22.   הושמט
23.   עדכונים:
א.      רכזת קשישים.
ב.      הצעת רותי גרסטן.
 
1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מיום 25/11/09:
מאשרים פרוטוקול מיום 25/11/09.
 
2. לסעיף 2 - נושאים לטיפול ועדכונים:
א. ההחלטה לעכב פריצת הדרך לתחנת הדלק נשארת בתוקפה נוכח ההערכה שמע"צ יצאו בקרוב לביצוע עבודות הכשרת הצומת.
ג. מנתונים שהועברו על ידי גזבר המועצה עולה שעלות הכשרת הכיכר עמדה על כ 630 אש"ח. סכום זה חורג באופן קיצוני מהסכום שהוועד הסכים להשקיע ונראה בלתי סביר בעליל. אילן ירון התבקש להמציא בהקדם החשבונות והסבר נלווה. לאחר קבלת הנתונים הנושא יועבר לבדיקת אינג' גיל נאמן. מאשרים בדיקה בעלות של כ 1500 ₪.
ד. נרכשו שלשה שולחנות טניס שולחן חדשים בעלות כוללת של 3000 ₪. השולחנות מוקמו בבית העם ויתווספו לשולחן נוסף שנרכש בעבר. המקום יוכשר על ידי אליהו לקיום חוגים ולאחר השלמת העבודות נפרסם הודעה לתושבים על קיום החוג במקום. יורם קשת ישמש כמדריך.
ה. נרכש מקרן חדש ואיכותי מתוצרת בנקיו. עלות המקרן 3000 ₪ +מע"מ.
 
3. לסעיף 3 – עדכון מצב חשבון לסוף 2009:
אין נתונים סופיים לסוף שנה נוכח ההתחייבויות השוטפות וממסרים לספקים. נכון להיום יתרה של 190 אש"ח. דיווח נוסף בישיבה הבאה.
דרישות תשלום לתושבים ועסקים תצאנה עד ה 20 בינואר.
 
4. לסעיף 4 – דיווח מערב מספרי סיפורים:
ותיקי עין ורד סיפרו סיפורים מהעבר הרחוק והערב נחל הצלחה רבה. נכחו כשמונים משתתפים. מודים לצוות המארגן ובראשו לחבר יהודה צחורי שעושה זאת בנאמנות ובהצלחה רבה שנים רבות.
 
5. לסעיף 5- דיווח מערב כלייזמרים:
הערב שאורגן על ידי המועצה ובסיוע משמעותי של ליאת ואליהו זכה לשבחים רבים. נטלו חלק למעלה מ 120 משתתפים.
 
6. לסעיף 6 – דיווח גן השמונים:
גילת מציינת שהפרויקט מורכב למדי. יש קושי אמיתי לתאם ולקדם. בין הבעיות להן יש למצוא פתרון – תמיכת המדרון, שביל הירידה, העתקת הקראוון, בית העץ של הנוער וכו'. צויין כי אינג' איציק שפירא הביע נכונות לסייע.
 
7. לסעיף 7 -  שיפוץ המחלבה:
על פי חוות דעת הנדסית לא היה מנוס מטיפול מיידי במחלבה. ההצעות שהתקבלו מקבלנים עמדו על כ 50 אש"ח. לפיכך הוחלט לבצע שלב א' באמצעות אליהו חיון ולירן וזאת תחת הנחייה מקצועית. לאחר מכן קבלן יבצע טיח. עלות כוללת של שני השלבים כ 20 אש"ח. רן להב מציין שהוא דרש מהמועצה לבצע סקר מצב מבני הנוער מתוך כוונה שהמועצה תטפל בליקויים.
8. לסעיף 8 – דיווח על התקדמות הטיפול בצומת עין ורד:
אחד השלבים ההכרחיים בקידום הפרויקט היה פיצוי חקלאי עין ורד על המחוברים בשטחים המופקעים. בימים האחרונים התקיימו פגישות ודומה שמרבית הבעיות נפתרו וניתן לקדם הפרויקט. יש לציין כי מע"צ אמורה לסגור גם מול הוועד המקומי מתן פיצוי.
 
9. לסעיף 9 – הצעה לטיפול בבאר הראשונה:
על פי תכנית שהוכנה על ידי איקה ואלון הוחלט לצאת לביצוע. הנושא תוקצב גם על ידי האגודה (2000 ש"ח+ מע"מ). להצעה זו התנגד רונן אלוני הגר בסמיכות. יוסף מורבר מנסה לכוון לפתרון מוסכם. דיווח בישיבה הבאה.
 
10. לסעיף 10 – הושמט
 
11. לסעיף 11 – שינויים בהערכות הביטחון במושב:
חברת השמירה שפעלה במושב זה שנים סיימה את עבודתה. מודים לברנרד השומר. על פי הצעת ועדת הביטחון ולאחר בדיקה מעמיקה של יוסף מורבר ובסיוע רז דרוקר, הוחלט על מינויו של אלדד גדסי מעזריאל כרב"ש. נחתם הסכם העסקה והחל מה 1/1/10 אלדד מתפקד כרב"ש. מאחלים לו הצלחה בתפקידו. הודעה על כך תשוגר לתושבים.
 
12. לסעיף 12 – תעסוקת תלמידי שכבת ו' – הדר השרון:
הופנתה בקשת הורי המחזור המסיים השנה את "הדר השרון" למצוא תעסוקה הולמת לילדים כדי שיוכלו לכסות חלק מעלויות מסיבת הסיום. המזכירות תבדוק אפשרויות העסקה שונות.
 
13. לסעיף 13 - ניהול חדר החזרות – שינויים מתבקשים:
נוכח ההתדרדרות של מצב התחזוקה במקום והשינויים המתבקשים באופן ניהולו מחליטים לאשר גביית תשלום סמלי מהמשתמשים. ניתן מנדט לורד סירוטה לקדם התהליך ובכלל זאת להחליט על עלות השימוש במקום
 
  1. לסעיף 14 - העברת היטלי ההשבחה מהמועצה לוועד המקומי:
דווח על פגישות שקיימו רן, דובי, יוסף וליאת במועצה עם מאיר שביט. בכרטסת המועצה יתרות כספיות לזכות הוועד. ניתן לנצלן כנגד ביצוע פרויקטים מאושרים. יש לציין כי לוועד התחייבות כלפי האגודה בסך 200 אש"ח. ההחזר הינו בגין עבודות פיתוח כפר ותיק. כמו כן עלה נושא כיכר הראשונים. התמונה שהוצגה על ידי מאיר לפיה עלות הביצוע עומדת על כ 630 אש"ח משקפת חריגה עצומה ואינה מקובלת עלינו. הנושא יועבר לבדיקה מטעמנו.
  1.  לסעיף 15 - רכישת פסנתר נוסף:
 
ראש המועצה אישר השתתפות המועצה  בסך 3000 ₪ לרכישת פסנתר. מאשרים רכישת פסנתר בעלות כוללת של עד 10 אש"ח.
 
  1. לסעיף 16 - דיווח גן רימון ובקשת הגננת לאישור תקציב להקמת פסל סביבתי:
 
דווח על נושאים שונים הקשורים בגן רימון ובכלל זאת עזיבת אחד מילדי הגן לגן בעין שריד. מאשרים תקציב בסך 1000 ש"ח להקמת פסל סביבתי בסמיכות לכניסה לגן.
 
  1. לסעיף 17 - בקשה לאישור קיום חוגי יוגה בגן העגול:
 
מאשרים קיום חוגי יוגה בגן העגול. סוכם כי ניתן לסיים ההתקשרות לאלתר במידה ששולה הגננת תמצא שהפעילות הנ"ל מפריעה לניהולו התקין של הגן.
 
  1. לסעיף 18 - הושמט
 
 
 
  1. לסעיף 19 - הושמט
 
 
 
  1. לסעיף 20 - הושמט
 
 
  1. לסעיף 21 - פרוייקט שילוט רחובות. אישור עקרוני ותקציב:
 
מאשרים ביצוע שילוט הרחובות. נבחר ואושר סוג וסגנון שלט כפי שהוצג על ידי אביחי וגילת. שילוב שלטי העסקים בשלטי הרחובות לא אושר (הנושא נשאר פתוח). תקציב מאושר ליציאה לדרך – 50 אש"ח. במידה שיידרש סכום נוסף יועלה שוב לדיון.
 
  1. הושמט
 
 
 
  1. עדכונים:
 
א.      איקה פלור סיימה עבודתה כרכזת קשישים. אסתר מורבר הודיעה על נכונותה להשתלב כרכזת בהתנדבות.
ב.      רותי גרסטן העבירה הצעה לסייע באיתור מסמכים הנוגעים לעין ורד ושילובם באירועי השמונים. יש ליצור עמה קשר (ליאת).
רשם: דובי סבידור

.