פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מיום 4/7/2010
נוכחים:     דובי סבידור, גילת לוין, אביחי סימנר, שלומי אנג'ל, מעין כפיר, יוסף מורבר, דדה גולדשמידט, רן להב, ליאת מזרחי.
 
על סדר היום:
1.       אישור פרוטוקול מיום 2/6/2010.
2.       דיווח ביצוע תקציב חגיגות השמונים.
3.       דיון בנושא בעיות וליקויים במערך התחבורה במושב.
4.       הושמט
5.       שילוט רחובות, מספור בתים, עסקים.
6.       גינון הרחבה צפונית – שלב ב'.
7.       דוחות כספיים שנת 2009 בהשתתפות רו"ח רוני כהן ממשרד מקלר.
8.       הושמט
9.       בקשת הנצחה – משפחת דב לישבסקי.
10.   הושמט
11.   תכנון מוזיאון טרקטורים בתחום המושב – השלכות.
12.   פעילות בריכת השחייה (גן אירועים).
13.   הכשרת מגרשי טניס.
14.   עדכונים ושונות:
א.      תביעת יאיר גבאי.
ב.      התקנת גדר ביטחון לאורך רחוב הראשונים.
 
1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מיום 2/6/2010:
מאשרים פרוטוקול מיום 2/6/2010.
הערות והתייחסות לפרוטוקול זה:
א.      הוועד פנה למועצה בבקשה בכתב ובעל פה למתן מענה מיידי לבעיות הניקוז בכלל ולבעיית מושקוביץ בפרט. אסף אריכא, מהנדס המועצה, הבטיח שנושא מושקוביץ יטופל באופן מיידי. (התכתבות בעניין זה שמורה במזכירות).
ב.      הושמט
ג.       הקראוון שנרכש לאחרונה בשיפוץ. ליאת תפנה למ"מ מנהל מחלקת חינוך לבדוק כוונות המועצה בעניין מרכז לימודי. במידה שלא מעוניינים יוקצה לשימושים אחרים ובכלל זאת חוגים ונוער. ניתן לבדוק פעילות לגיל הרך.
 
2. לסעיף 2 – דיווח ביצוע - תקציב חגיגות השמונים:
סך ההוצאה ללא הוצאות ביטחון וללא הרשתות המכסות את בית העם עומד על כ 150 אש"ח. (דו"ח מצורף לפרוטוקול). משבחים את הפעילות שנעשתה, ובכלל זאת שלשה אירועים, מייצגים וכו'. ובהתחשב בהיקף הפעילות מדובר בתקציב צנוע. עוד מציינים כי הוצאות הביטחון לקיום האירועים עמדו על 15 אש"ח וההשקעה ברשתות בית העם עוד בכ 45 אש"ח.
 
3. לסעיף 3 –  דיון בנושא בעיות וליקויים במערך התחבורה במושב:
ברחבי המושב מספר מוקדים בעייתיים. לאחרונה התקיימה פגישה משותפת בין נציגי הוועד (ליאת ויוסף) לבין יועץ התחבורה של המועצה ויוסי דיין. הנושאים הוצגו ופתרון לחלקם הוצע. נקבעה פגישה נוספת לחמישי הקרוב. דגש על טיפול במספר נושאים:
א.      מפגש הבריכות ובאר וגן – לבאים מפורת.
ב.      מפגש הראשונים ובאר וגן – מסוכן מאד.
ג.       סגירת המעבר מאחרוני הצרכנייה.
ד.      אישור לתמרור שהוצב במושב ובכלל זאת חניה אסור ליד הבריכה.
ה.      התקנת פסי האטה ברחוב הדרור מול פוקס ובמקומות נוספים.
 
4. לסעיף 4 – הושמט
 
5. לסעיף 5- שילוט רחובות, מספור בתים, עסקים:
קיימת שביעות רצון רבה, הן של חברי הוועד והן של הציבור מתוצאות הפרויקט. יש לבצע מספר השלמות ולאחר מכן נידרש לטפל בשילוט עסקים, מפות ישוב ומספור בתים. לאחר הודעת הקבלן על סיום שלב זה יתקיים סיור לביקורת על העבודה (ליאת).
 
6. לסעיף 6 – גינון הרחבה צפונית – שלב ב':
ועדת ההרחבה אישרה תקציב בסך 220 אש"ח לביצוע הגינון בשלב ב' של ההרחבה הצפונית. נוכח העובדה ששלב זה הינו בחזקת אתר בניה גדול הועלה רעיון לדחות ביצוע. האגודה הסכימה להעביר האחריות לוועד ואולם יוסף מורבר, אשר התנה הסמכתו בבדיקת העלויות מצא שעלות ההקמה עלולה להיות גבוהה משמעותית. נכון לעכשיו אין הסכמה והנושא בבדיקה הן בהתאמת התכניות (ביטול מדשאות גדולות) והן מול קבלנים מבצעים (באחריות יוסף).
 
7. לסעיף 7 -  דוחות כספיים שנת 2009 בהשתתפות רו"ח רוני כהן ממשרד מקלר:
רו"ח רוני כהן סקר הדוחו"ת הכספיים המצורפים לפרוטוקול זה ומצאם תקינים. במרבית סעיפי התקציב הוועד עמד ביעדים והשנה הסתיימה ללא חריגות מהתקציב המתוכנן.
 
8. לסעיף 8 –  הושמט
 
9. לסעיף 9 – בקשת הנצחה – משפחת דב לישבסקי:
דב לישבסקי ז"ל, היה ממארגני ארגון חקלאי תל אביב, הנהיג את הקבוצה ואף שימש מספר שנים כמזכיר המושב. לאחר שנפטר בגיל צעיר הוחלט להנציחו ונקבע שספריית עין ורד תקרא על שמו. כך היה במשך שנים עד העתקת הספרייה למשכנה החדש לפני מספר שנים.
בעת האחרונה פנו בנותיו של לישבסקי וביקשו לחזור ולקרוא הספרייה על שם אביהן.
מחליטים להקים ועדת הנצחה. חברים – חברי ועדת "ורד הזהב" + דובי. הוועדה תחליט גם בעניין זה.
 
10.לסעיף 10 - הושמט
 
11.לסעיף 11 – תכנון מוזיאון טרקטורים בתחום המושב – השלכות:
מפרסומי המועצה עולה שהמועצה מקדמת תכניות להקמת מוזיאון טרקטורים בעין ורד. הנושא לא נבדק מול הוועד המקומי ועולה חשש מהשלכות שונות ובכלל זאת מתנועת רכבים ואוטובוסים מוגברת בכבישי המושב. לא סביר שתכנית מסוג זה מקודמת על ידי המועצה ללא בדיקה מוקדמת עם הוועד המקומי וקבלת ברכתו. המועצה תידרש להציג התכניות לוועד המקומי. בין הבדיקות שיבוצעו - יש לוודא כניסה נפרדת למוזיאון שלא דרך המושב (לבדיקת רן).
 
12.לסעיף 12 - פעילות בריכת השחייה (גן אירועים):
בריכת השחייה משמשת בעת האחרונה גם כגן אירועים. בעניין זה הגישו תלונות של תושבים. בנוסף הועלו תלונות בעניין מחיר כרטיסים חד פעמיים לאורחי החברים ובכלל זאת בני משפחה, חניית רכבים על הדשא ועוד. יש להודיע על כך למזכירות האגודה ולזמן פגישה בין נציגי הוועד לבין מפעילי הבריכה. (ליאת).
 
13. לסעיף 13 - הכשרת מגרשי טניס:
הוועד עודכן על פגישה נוספת שהתקיימה בין דובי לבין כפיר – המפעיל של מועדון הטניס בכפר הס. כפיר מעוניין מאד לקדם פרויקט משותף בעין ורד לפיו יוכשרו שני מגרשי טניס ומגרש רב תכליתי לצידם. סוכם שתוכן תכנית עסקית בה יוצגו ההשקעות על היקפן הכספי ובכלל זאת חלקה של עין ורד. התכנית תוצג לחברים ולאחר מכן תתקבל החלטת הוועד.
 
14.עדכונים ושונות:
     א. תביעת יאיר גבאי: יאיר גבאי מערער על פסיקת בית המשפט בעניין מסי הוועד המקומי ואגרת השמירה. הגיש ערעור ודיון ראשון בערעורו יתקיים בתאריך 1/9/2010.
     ב. התקנת גדר ביטחון רחוב הראשונים:
 
נוכח דרישות המשטרה לסמן טריטוריה סגורה בעת קיום אירועים רבי משתתפים, לגדרה ולאבטחה, מחליטים לגדר את גן הפיקוס לאורך רחוב הראשונים. הגדר תוצב מהעלייה לשביל מול המרפאה ועד מועדון לחבר. בשני הקצוות יהיו שערים נפתחים אשר ייסגרו בעת קיום האירועים.
 
שם: דובי סבידור