פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי מיום 1/8/2010

נוכחים:     דובי סבידור, אודי פרץ, גילת לוין, אביחי סימנר, שלומי אנג'ל, מעין כפיר, יוסף מורבר, דדה גולדשמידט, רן להב.
 
על סדר היום:
1.       אישור פרוטוקול מתאריך 4.7.10.
2.       דיווח ביצוע חצי שנתי ותזרים.
3.       מערך הניקוז בעין ורד.
4.       מינוי ועדה לאישורי תוכניות בינוי.
5.       הסכם מבנים.
6.       חוגים תשע"א.
7.       מרכז למידה.
8.       החזרי הוצאות טלפון לפעילים.
 
1. לסעיף 1 - אישור פרוטוקול מיום 4/7/2010:
מאשרים פרוטוקול מיום 4/7/2010.
הערות והתייחסות לפרוטוקול זה:
א.      פרויקט השילוט :
הוחלט כי יוצבו מפות בשלוש הכניסות למושב-בעבר הירדן, ליד רון שגיא ויימצא מקום למפה שלישית מכיוון עין-שריד.
המפות ולוחות המודעות יעוצבו בדומה לעמודי השילוט החדשים, על מנת ליצור סדר ואחידות, יש להסיר את כל העמודים והלוחות האחרים לאחר סיום הפרויקט.
לוח בית הכנסת יוצמד ללוח הנוער והתרבות מתוך מטרה לתת קו עיצובי אחיד גם למודעות בית הכנסת.
על לוח בית הכנסת ייצבע פס שחור ועליו יהיה כתוב- מקום למודעות אבל.
על הלוחות החדשים יותקנו ווים על מנת שניתן יהיה בעזרת איבקות לתלות את השלטים המתחלפים.
הספק נתבקש לתת הצעת מחיר ללוחות אלה ולמפות.
אושר הצבע לשלטי העסקים, יש ליידע את העסקים ולנקוב בתאריך בו יוסרו כל השלטים הקודמים ( כדאי להתייעץ עם הספק לגבי לוח הזמנים)
שילוט למשפחות- הוחלט לקבל מחירים לשתי אופציות האחת עגולה והאחרת מלבנית. השלטים ייעשו ע:י חיתוך בלייזר של אלומיניום, על מנת לאפשר לכל אחד לצבוע את השלט בצבע המועדף עליו.
בעל השלט יחליט אם ברצונו שלט משולב של מספר ושם המשפחה או רק מספר או רק שם.
מיקום לוחות המודעות- בעקבות התייחסותכם כנראה שנשאיר 3 לוחות ( כמו היום)
 
 
ב.      בהתאם לסיכום קודם התקיימה פגישה עם קלאודיה לפיד בה נטלו חלק גילת, דדה ודובי. סוכם שהבריכה תהיה פתוחה ללא תשלום לתושבי המושב באחד מערבי השבוע כשיגרה. הודעה על כך תצא לתושבים. קלאודיה אינה נדרשת להשקעות מיוחדות. פרסום הן של קלאודיה והן של מזכירות הוועד.
 
2. לסעיף 2 – דיווח ביצוע חצי שנתי ותזרים:
אודי פרץ סיכם מחצית שנת פעילות ראשונה של הוועד. מציין כי ברוב סעיפי התקציב, כולל חגיגות השמונים, עמדנו במסגרת התקציב. ואולם מאחר שלקחנו על עצמנו מספר פרויקטים נוספים ובכלל זאת  מרכז הלמידה ושדרוג מערכת החשמל במרכז המושב, שלא תוקצבו אנחנו בחריגה. לפיכך יש לבלום הוצאות חריגות ולפעול עד סוף השנה במתכונת מצמצמת. מודגש כי במידה שהמועצה תעמוד בהתחייבותה ותעביר כספים העומדים לזכות עין ורד ורשומים בכרטיס המועצה, ניתן יהיה לקדם פרויקטים נוספים. מדגיש כי  שפרויקטים כמו שדרוג החשמל והקמת מרכז למידה הם "קלאסים" לקבלת כספים אלה.
 
3. לסעיף 3 –  מערך הניקוז בעין ורד:
לאחר לחץ כבד שהופעל על המועצה התקיימה פגישה במושב בה הוצפו הבעיות השונות ובכלל זאת של פורמן ומושקוביץ. המועצה מקדמת פתרונות. יש להמשיך ולעקוב אחר פעילותה ולוודא הגעה לחורף כשהליקויים מצאו מענה הולם. כמו כן יש לפרסם בעיתון הקרוב ולקרוא לתושבים להודיע לאלתר על כל ליקוי שקיים. התהליך שהמועצה מתכננת בעזרת משרד חיצוני לאיתור ותכנון מענה ניקוז הנו איתור הבעיות (ברובו מתייחס לרשימת בעיות שנעביר), לאחר מכן משרד התכנון ימליץ על מספר חלופות המתאימות לכל בעיה ולאחר מכן החלטה ותקצוב ע"י המועצה.  
 
4. לסעיף 4 – מינוי ועדה לאישור תכניות בינוי:
נוכח מחלוקות שונות בין הוועד לבין האגודה והליך לא תקין לפיו אושרו או נפסלו תכניות מבלי לערב את הוועד המקומי סוכם כי כל תכנית בינוי למגורים תיבחן על ידי הוועד המקומי. ועדה משותפת תעסוק בחריגים. נציגי הוועד המקומי – יוסף מורבר ואביחי סימנר.
 
5. לסעיף 5- הסכם מבנים:
לאחר בחינה ממושכת במועצה הועבר לוועד נוסח הסכם מוצע. הנוסח הותאם על ידי דובי והועבר לאגודה לאישור. נכון לעכשיו בבחינה של הנהלת האגודה, לאחר הערות עורך הדין של האגודה. יש לציין כי מרבית ההערות שוליות ולמעט סעיף 1 שנראה מהותי יותר ואשר נפסל על ידי האגודה (דרישות הרשויות מהמועצה להפקיע כתנאי לקבלת מענקים) המחלוקות שוליות וניתן יהיה לקדם לחתימה בקרוב.
 
 6. לסעיף 6 – חוגים תשע"א:
מעיין מעדכנת על יריד חוגים שמתוכנן להתקיים בימים הקרובים. היריד ישולב בהפנינג על הדשא המרכזי כשהכוונה היא להעשיר את מגוון החוגים בשנת הלימודים הבאה.
המטרות המרכזיות של הועד בקיום חוגים במושב הן: הוזלת מחיר החוגים ככל שניתן כשרות לתושבים וקיומם בקירבת הבית ללא צורך בהסעות.
מעין מעדכנת במדיניות המועצה המשתנה ובכוונתה לגבות דמי ניהול עבור החוגים מה שמייקר את מחירם.
כדי שנוכל למממש מטרות הועד ולהמשיך חוגים קיימים או לפתוח חדשים עלינו לאפשר עלות השכרה
מינימלית של כ – 200 ₪ בחודש לכל מפעיל (לא סוכם סופית)
מפעילי החוגים יחתמו על הסכם עם הועד ויחזיקו בביטוח אחריות מקצועית.
 
7. לסעיף 7 -  מרכז למידה:
הוועד המקומי הודיע למועצה כי ברצונו לקדם הקמת מרכז למידה בקראוון החדש. המשמעות הכספית של דרישות המועצה, כפי שהוצגו על ידי רונית רופא, אינן מבוטלות וכוללות חלוקה, שירותים, מבואה, חשמל, מיזוג ועוד. בעיה נוספת הנה מניעת שימושים אחרים במבנה. מסכמים שהוועד ידרוש ההשקעות מהמועצה. לחילופין – התחייבות כתובה של ראש המועצה על העברת אחד הקראוונים שיתפנו בדרור לטובת המושב. במידה שלא נגיע להבנות עם המועצה יתפנה המבנה לשימושים אחרים – נוער, חוגים או ג'ימבורי.
 
8. לסעיף 8 – החזרי הוצאות טלפון לפעילים:
חשבונות הטלפון של חלק מהפעילים במהלך חודשי ההתארגנות לאירועי השמונים היו חריגים. מאחר שמדובר במכשירים פרטיים התבקש הוועד לממן חלק מההוצאה. הנושא לא סוכם. ייבחנו פתרונות אשר יוצגו לוועד בישיבתו הבאה.
 
שם: דובי סבידור